Daily Archives: 21/09/2018

Bầu cử giữa kỳ năm 2018

Như thông lệ hai năm một lần, người dân Hoa Kỳ sẽ đi đến các địa điểm có phòng phiếu để bầu một Quốc Hội mới vào ngày 6 tháng 11 năm 2018:  Hạ Viện bầu lại toàn bộ 435 … Continue reading

Posted in Bình luận, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment