Daily Archives: 13/11/2018

Câu Chuyện Kỳ Thị

Vũ Linh Dưới thời TT Trump, câu chuyện Mỹ kỳ thị lại được TTDC quậy loạn lên. Và dĩ nhiên được thông ngôn qua tiếng Việt ngay. Cũng dễ hiểu thôi. Kỳ thị là một trong những đề tài tranh … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment