Daily Archives: 18/11/2018

Đôi lời với ông Lữ Giang

Bằng Phong Đặng văn Âu Tôi không nói người dân không được chỉ trích Tổng thống. Ở Mỹ, quyền tự do ngôn luận được tôn trọng thì người dân có quyền chỉ trích Tổng thống. Vấn đề đặt ra là … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 2 Comments

Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

Nhà thơ Trương Chi (Hình tác giả gửi) 1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ Bao nhiêu năm viết “Độc lập – Tự do và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized | Leave a comment

Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-11-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-11-2018 Cộng Đồng Charlotte, N Carolina Thông Báo Diễn Hành Lễ Thanksgiving Ngày 22-11-2018 Cộng Đồng Việt Nam Washington DC,Virginia, Maryland – … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần – Ngày 17 tháng 11, 2018 — Thành quả của Tổng Thống Trump hai năm qua

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment