Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-11-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-11-2018

  • Cộng Đồng Charlotte, N Carolina Thông Báo Diễn Hành Lễ Thanksgiving Ngày 22-11-2018
  • Cộng Đồng Việt Nam Washington DC,Virginia, Maryland – Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Bình An Cho Quê Hương & Cho Hoà Thượng Thích Quảng Độ 11-11-2018
  • Bầu Cử Giữa Kỳ 2018 Với Các Ứng Cử Viên Gốc Việt
  • Cập Nhật Tin Hoả Hoạn Tại California
  • Lễ Kỷ Niệm 30 NămThành Lập Danh Xưng Little Saigon

 

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s