Daily Archives: 07/01/2019

Tập thơ “Thương Ơi Là Thương” của Trần Huỳnh Duy Thức

. Nhận được tập thơ “Thương Ơi Là Thương” của Trần Huỳnh Duy Thức do một người bạn gởi tặng, tôi hết sức bồi hồi xúc động.  . Tên tác giả để trong cuốn thơ chỉ vỏn vẹn một chữ: … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment