Monthly Archives: January 2019

Mùa lễ về CÚNG DOLLARS cho KINH TẾ Đảng CSVN

Mùa lễ về  CÚNG DOLLARS cho KINH TẾ Đảng CSVN của nhiều kẻ tự dối lương tâm, vô trách  nhiệm hay thờ ơ vô tình với sự sống còn của dân tộc .  Với chủ trương mới của chính phủ Mỹ và … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment