Côn đồ vào gây hấn khi Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh thăm bà con VRLH chiều mùng 4 tết

This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Côn đồ vào gây hấn khi Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh thăm bà con VRLH chiều mùng 4 tết

  1. Tran Viet My says:

    Từ ngày tên ác tặc Hồ chí Minh du nhập cái tà thuyết cộng sản vô thần về nước chưa thấy cái tà thuyết đó làm được một diều gì tốt cho đất nước mà chỉ thấy đạo tạo ra được rất nhiều bọn côn đồ lưu manh đi dàn dân lành. Còn bọn cầm quyền thì toàn một lũ ác với dân hèn với giặc. Thân xác Mẹ Việt Nam chúng đã để cho giặc Tầu cộng vô giày xéo làm thân xác Mẹ đầy vết thương từ đầu xuống chân luôn chảy máu…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s