Daily Archives: 09/02/2019

Tuyên Cáo Của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Chỉ có những kẻ ngu mới đi làm việc! (Ảo tưởng của những người mê chủ nghĩa xã hội)

Đỗ Văn Phúc Ấy, xin chớ nhanh miệng mắng người viết bài này nói nhảm. Xin hãy bình tĩnh đọc cho hết từ dòng đầu tiên cho đến chữ cuối bài để thấy cái lập luận “Chỉ có những kẻ … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | 1 Comment