Daily Archives: 12/04/2019

Quốc Hận 30.4 & Suy Tư của một CQN/QLVNC

Huỳnh Bá Phụng Tổ Quốc – Danh Dự – Trách NhiệmQuốc Hận 30.4 & Suy Tư của một CQN/QLVNCH Kính thưa Quý Đồng Hương, Quý Niên Huynh Trưởng, Quý Chiến Hữu, Chiến tranh VN đến và đi, nhưng bất cứ … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Ly Tong, Vietnamese Pilot Who Hijacked Planes to Fight Communism, Dies at 74

Ly Tong, Vietnamese Pilot Who Hijacked Planes to Fight Communism, Dies at 74 April 6, 2019 Ly Tong in a parade in Miami in 2000, after scattering anti-Communist leaflets over Havana. Months later, he did the same in his native … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Cảnh giác trước sự chuyển hướng của đảng Dân Chủ

Đỗ Văn Phúc Đảng DC hiện nay hoàn toàn khác với đảng DC của những thập niên trước. Đảng DC từng cùng sánh vai với CH tuy hai bên có những khác nhau về sự đường lối áp dụng nhưng … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Phóng Sự Cộng Đồng – Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại

Phóng Sự Cộng Đồng Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại Ra Mắt Tại Houston Với Trên 500 Người Tham Dự                                                                                                                                     Phóng viên Xây Dựng (Tạp Chí Xây Dựng – Năm Thứ 36 – Số 913 – phát hành ngày 13-4-2019 … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

VNTB – Ngã rẽ bất ngờ của thương chiến Mỹ – Trung Quốc

Tâm Don (VNTB) – Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung Quốc giờ đây không còn ý nghĩa thuần túy kinh tế nữa, mà đã chuyển sang hình thái chiến tranh kinh tế chính trị.    Thương chiến Mỹ – Trung Yêu … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment