CĐNVQG New Mexico – Thông Báo Lễ Tưởng Niệm Quốc hận 30-4

                                CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NEW MEXICO

                         1720 Juan Tabo Blvd, Suite # F. Albuquerque, NM 87112

 

                                                               THÔNG BÁO

                                             QH

                                   TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN NĂM THỨ 44

Để nhớ đến ngày đau thương 30-4-1975 của toàn dân tộc. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Mexico sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 44

  • Lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 4 năm 2019
  • Tại Trụ Sở Cộng Đồng 1720 Juan Tabo Blvd, Suite # F. Albuquerque. NM 87112

Đồng thời chúng tôi cũng dành một khoảng thời gian ngắn để tưởng nhớ đến Lý Tống, một chiến sĩ đấu tranh kiên cường vừa mới vĩnh viễn ra đi ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Kính mời đồng bào tham dự đông đủ để chúng ta cùng nhau nhắc nhở biến cố đau thương, và tiếp tục hun đúc ngọn lửa đấu tranh cho một Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền – Không Cộng Sản.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Ông Phạm Công 505 – 573-6517

Ông Lê Văn Sáu 505 – 480-1915

TM.CĐNVQG/NM

Chủ tịch

Đinh Đồng Kỳ

Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s