Monthly Archives: May 2019

Cuộc vượt thoát của Việt Nam hiện tại

TS.Mai Thanh Truyết ”…chính sách mở của Việt Nam hiện tại vẫn còn dựa theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho nên lãnh đạo Việt Nam vẫn còn cổ suý chủ nghĩa dân tộc cực đoan để duy trì … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Từ Nhiễu Nhương đến Thiên Hạ Đại Loạn: Thời Đại Của Nguyễn Du và Thời Đại của Chúng Ta

Góp phần tưởng nhớ Nhà Thơ Tô Thùy Yên mới vĩnh viễn ra đi Phạm Cao Dương Trong hầu hết các tác phẩm viết về Văn Học Sử Việt Nam, Nguyễn Du thường được xếp vào thời Nguyễn Sơ hay … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Chủ Tịch Quốc Hội “ăn nói hàm hồ” không ngượng miệng!

Bạn thân mến, Nước Mỹ mình đang gặp hồi “hỗn mang” Bạn ạ, bởi vì trong lúc có một vị Tổng Thống hết lòng vì nước, vì dân, đang đưa nền kinh tế Hoa Kỳ lên một mức cao chưa … Continue reading

Posted in Bình luận, Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Phân Ưu cùng gia đình ông Nguyễn Tấn Anh Phi

Image | Posted on by | Leave a comment

VBTCC- An Lộc Một Lần Tôi Đã Đến, Một Đời Để Nhớ. P1

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

VBTCC-An Lộc Một Lần Tôi Đã Đến, Một Đời Để Nhớ. Phần 2

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

Thư mời tham dự Đại Hội Cộng Đồng 2019 tại Atlanta.

Kính gởi Quý vị Lãnh đạo, Đại diện các tổ chức Tôn Giáo, Cộng Đồng, Hội Đoàn và Đoàn Thể, Nhằm mục đích kết nối và tạo điều kiện cho Cộng đồng Người Việt Hải ngoại khắp nơi có cơ … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment