Daily Archives: 07/05/2019

Cù Huy Hà Vũ: Một tên đại bịp, cò mồi của Cộng sản Việt Nam.

Đỗ Văn Phúc Tại Lubbock, Cù cộng có trao cho một người quen của tôi tấm danh thiếp ghi tên và hàng chữ bên dưới “Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam” Tôi không rõ một người khoe có bằng … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 5 Comments