Daily Archives: 07/05/2019

VBTCC-Nhớ Về An Lộc

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

VBTCC-Chuyện Tình Buồn Của Người Con Gái Tên Mai

 

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

VBTCC-Dặm Nghìn Da Ngựa

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

Cù Huy Hà Vũ: Một tên đại bịp, cò mồi của Cộng sản Việt Nam.

Đỗ Văn Phúc Tại Lubbock, Cù cộng có trao cho một người quen của tôi tấm danh thiếp ghi tên và hàng chữ bên dưới “Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam” Tôi không rõ một người khoe có bằng … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 5 Comments