Daily Archives: 09/05/2019

30 câu nói bất hủ về chủ nghĩa cộng sản.

1).Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc cho người dân , mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản.    (Đức Đạt Lai Lạt Ma) 2). … Continue reading

Posted in Tài liệu, Tản mạn, Uncategorized | 1 Comment

Chúng còn muốn “giải phóng” người dân đến bao giờ?

Phạm Thanh Nghiên 3-5-2019 Vài năm gần đây, chiêu bài “hòa hợp, hòa giải dân tộc” dường như không còn mấy tác dụng. Nó chỉ như một cái cớ để các thành phần “phò đảng” lấy đó làm đề tài … Continue reading

Posted in Bình luận, Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized | Leave a comment