Daily Archives: 18/06/2019

Đại Hội Khoáng Đại Công Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

NỮ TƯỚNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN BINH CHỦNG LỤC QUÂN HOA KỲ.

Đại tá Danielle J Ngô vừa được thăng Chuẩn Tướng Lục Quân Hoa Kỳ – gia nhập Lục quân Hoa Kỳ năm 1990, và trở thành một binh sĩ thuộc binh chủng công binh, sau đó cô theo thụ huấn … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment