Monthly Archives: July 2019

Đại Hội Khoáng Đại 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tại Atlanta Thành Công Mỹ Mãn.

Trong ba ngày cuối tuần cuối tháng 7 vừa qua, đại biểu từ khắp các thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ đã quy tụ về Thành phố Atlanta thuộc Tiểu bang Georgia để tham dự Đại Hội Khoáng Đại năm … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK- Hình Ảnh Tiền Đại Hội Khoáng Đại 26-7-2019

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

DĐDC – Tổng Thống Trump có thể bị truất phế không?

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Cuồng Điên chống Cuồng Trump

Chỉ còn trên dưới một năm nữa thôi sẽ đến ngày bầu cử chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ trở lại, nhưng mãi đến hôm nay vẫn có khoảng cách mà “cuộc chiến” kẻ bênh người chống TT Donald Trump … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQG Arizona Phân ưu cùng Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh và tang quyến

Nhận được tin buồn:  Bào huynh của Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh là Ông ANTHONY DƯƠNG THIỆU TOẢN Từ trần lúc ngày 20 tháng 7 năm 2019, tại Maryland hưởng thọ 74 tuổi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQG Georgia – Phân ưu cùng Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh và tang quyến

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQG Hoa Kỳ – Phân ưu cùng bà Dương Nguyệt Ánh và tang quyến

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

DDDC-Di Dân Một Vấn Nạn Gai Góc Của Hoa Kỳ

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 21-7-2019

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK Chia buồn cùng tang quyến ông Phạm Quang Hậu

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment