Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Trước năm 1975, sự có mặt của người Việt Nam trên đất Hoa Kỳ chỉ là con số nhỏ nhoi gồm nhân viên Toà Đại Sứ Việt Nam Công Hoà và chứng vài trăm quân nhân và sinh viên du học mỗi năm. Người Việt định cư thì ít nghe nói đến. Chỉ sau biến cố tháng 4, 1975, con số dân tị nạn ồ ạt từ các trại trung chuyển đến Hoa Kỳ ngày càng tăng lên. Theo đó là các chương trình đoàn tụ, tái định cư cựu tù nhân chính trị, rồi thêm các thành phần di dân do hôn nhân về sau này… đã nâng con số người Việt tại Hoa Kỳ từ 261 ngàn năm 1980 lên đến hơn một triệu rưỡi theo thống kê năm 2010, chiếm hơn một nửa số dân Việt Nam định cư ngoài lãnh thổ quê hương. Trong các sắc dân ngoại quốc định cư ở Hoa Kỳ, người Việt đứng hàng thứ tư, sau người Trung Hoa, người Philippines và người Ấn Độ.

Đa số người Việt tại Mỹ tụ tập thật đông tại hai Tiểu bang California và Texas; đặc biệt tại các thành phố của Orange County, San Jose, Houston và Dallas-Fort Worth.

Đến nơi đâu, người Việt cũng có khuynh hướng sống tụ tập gần nhau để cùng chia sẻ, học hỏi và giúp đỡ nhau. Do đó, dần dần các tổ chức, hội đoàn và cộng đồng được hình thành. Sớm nhất là các hội đoàn cựu quân nhân.

Năm 1992, khoảng 40 các tổ chức cộng đồng từ các thành phố, tiểu bang đã quy tụ về Thủ đô Washington D.C. để thành lập một tổ chức chung lấy tên là Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, viết tắt là CĐVNHK (Danh xưng theo Anh ngữ là The Vietnamese American Community of the USA, viết tắt là VACUSA)

Qua năm 1993, Đại hội lần thứ hai tại Thành phố Orlando, thuộc Tiểu Bang Florida đã thông qua bản Hiên Chương đầu tiên. Trong Điều 2, Chương 1 có ghi rõ 4 mục tiêu của việc thành lập Cộng Đồng là (1) Kết hợp mọi nỗ lực để phát triển và thăng tiến đời sống của người Việt định cư tại Hoa Kỳ  trong tinh thần hoà hợp với cộng đồng các sắc dân khác. (2) Bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt Nam trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ; trình bày những nguyện vọng, nhu cầu và quan điểm về văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, của khối người Việt với chính quyền các cấp. (3) Bảo tồn và phát huy nền văn hoá và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc. (4) Hỗ trợ mọi nổ lực tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu là ông Trương Ngọc Tích (Texas),và Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành là ông Nguyễn Xuân Sơn (Florida)

Từ đó, mỗi năm, Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ có một cuộc họp khoáng đại để xét duyệt thành quả công tác và hai năm một lần có đại hội bầu lại các cơ cấu tổ chức của Cộng Đồng gồm có: (1) Hội Đồng Đại Biểu, (2) Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương, (3) Hội Đồng Giám Sát , và (4) Hội Đồng Cố Vấn.

Tại Đại Hội năm 2006, các đại biểu đã đề nghị tu chính lại vài khoản trong bản Hiến Chương cho phù hợp với tình hình mới. Đến năm 2009, Đại Hội tại Dallas (Texas), lại đề nghị tu chính hẳn bản Hiến Chương và đổi tên thành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Danh xưng theo Anh Ngữ vẫn không thay đổi.

Ban Tu Chính Hiến Chương do các ông Dương Đức Vĩnh, Nguyễn Xuân Hùng làm việc cật lực trong hai năm, soạn ra một văn bản dày 45 trang.

Tại Đại Hội 2011 tại Orlando (Florida) một số đại biểu đã không chấp nhận cho dưa bản Dự Thảo Tu Chính ra để thông qua, dù mọi thành viên đã có 3 tháng trước đó để đọc và góp ý. Cũng tại Đại Hội này, nảy sinh ra sự bất đồng về địa diểm tổ chức Đại Hội khoáng đại 2012. Từ đó, tổ chức cộng đồng bị chia làm hai. Một số tổ chức cộng đồng họp Đại Hội Bất Thường tại Tarrant County quyết định tiếp tục đuờng lối và với danh xưng cũ.

Năm 2014, tại Đại Hội tại Atlanta (Georgia), các đại biểu thong qua bản Hiến Chương mới 26 trang do hai ông Đỗ Văn Phúc (Texas) và Nguyễn Ngọc Anh (Arizona) soạn thảo. Bản Hiến Chưong 2014 có nhiều thay đổi quan trọng; trong đó mở rộng tiêu chuẩn thành viên để kết nạp thêm nhiều tổ chức, hội đoàn quốc gia khác. Ngoài ra còn đổi danh xưng Hội Đồng Đại Biểu thành Hội Đồng Quản Trị; và Hội Đồng Quản Trị sẽ chọn ra từ trong thành viên của Hội Đồng một vị đứng đầu Hội Đồng Chấp Hành. Vị này sẽ tìm kiếm và lựa chọn thành viên Hội Đồng Chấp Hành để có thể làm việc hạp ý với nhau.

Trong kỳ Đại Hội 2017 tại San Antonio, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Văn Phúc làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị gồm 7 người. Hội Đồng đã bầu bà Nguyễn TràMy (Georgia) làm Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành gồm 6 vị cùng các trưởng khối. Hội Đồng Giám Sát có 3 vị do ông Nguyễn Văn Tần làm Chủ Tịch. Hội Đồng Cố Vấn có 3 vị do ông Nguyễn Xuân Sơn (Florida) làm Chủ Tịch.

Trong hai mươi tám năm qua, các cộng đồng đã không ngừng phát triển về mọi mặt: bảo đảm công tác truyền thông,  yểm trợ các phong trào đấu tranh quốc nội,  dỡ đồng hương qua việc mở nhiều lớp Việt Ngữ, dạy nghề, dạy thi quốc tịch. Đặc biệt về đối ngoại, đã tham gia tích cực vào sinh hoạt chung của xã hội Mỹ, giới thiệu văn hoá Việt Nam vào dòng chính Hoa Kỳ, tham gia nhiều cuộc hội thảo, hội luận do các Đại Học, các đài truyền hình Mỹ tổ chức để làm sáng tỏ chính nghĩa quốc gia. Thành quả lớn nhất của các Cộng Đồng là việc có đến hơn 20 Tiểu Bang và hơn 90 thành phố đã ban hành các nghị quyết thừa nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ và biểu tượng của người Việt tị nạn tai Hoa Kỳ.

Hiện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có hai website https://tienggoicongdan.com/ (tiếng Việt) và https://vacusa.wordpress.com/ (tiếng Anh), cùng trang facebook https://www.facebook.com/VACUSA/

Về truyền thanh, chương trình tin tức sinh hoạt cộng đồng được phát hang tuần trên Đài Phát Thanh Việt Nam từ 8:00 đến 8:30 (giờ miền Trung Hoa Kỳ) sáng ngày Chủ Nhật.

Advertisement
This entry was posted in Tài liệu, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s