Daily Archives: 07/08/2019

Coi chừng Tu hú.

Chim Tu hú là loài chim không ấp trứng, và cũng không nuôi con. Loài chim này chỉ đẻ trứng vào tổ chim khác. Ở Việt Nam tu hú thường đẻ vào tổ Sáo sậu rồi mặc kệ cho Sáo … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam trên Biển Đông.

                                                                                                      Tuyên Cáo  Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam trên Biển Đông. Xét rằng: Từ hơn nửa thế kỷ nay, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đã cam … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | 1 Comment