CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam trên Biển Đông.

    CDNVQGHK Header                                                         

                                        Tuyên Cáo

 Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam trên Biển Đông.

Xét rằng:

 1. Từ hơn nửa thế kỷ nay, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đã cam tâm làm bán nước, làm tay sai cho Trung Cộng hòng đổi lấy quyền lực cai trị nhân dân Việt Nam trong gọng kìm sắt máu.
 2. Trung Cộng đã từng bước xâm lăng nước ta qua nhiều hình thức như đầu tư, mua đất, chiếm đảo, xây căn cứ kiểm soát hải phận và đưa hàng vạn thanh niên Trung Hoa vào nằm vùng sâu trong lãnh thổ Việt Nam.
 3. Vào tháng 7 mới đây, Trung Cộng cho nhiều tàu thuyền xâm nhập phi pháp vào vùng đảo Tư Chính, như một bước quyết định nhằm thách thức chủ quyền Việt Nam và thách thức công luận thế giới.
 4. Ngụy quyền Cộng Sản Hà Nội không còn giữ yên lặng mà đã lên tiếng yêu cầu Trung Cộng rút khỏi vùng Tư Chính.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên bố

 1. Cực lực lên án các mưu đồ, hành vi của Trung Cộng trong việc xâm lăng lãnh thổ và lãnh hải nước Việt Nam.
 2. Cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, vì hèn nhát hay vì quyền lợi, mà chưa dám bày tỏ thái độ cương quyết, dứt khoát bảo vệ chủ quyền.
 3. Kêu gọi người Việt trong nước hãy vì sự tồn vong của đất nước và dân tộc, một lòng đứng dậy, kết án Trung Cộng và khi cần thì sẵn sàng chiến đấu chống ngoại xâm. Kêu gọi người Việt hải ngoại ra sức ủng hộ các phong trào trong nước bằng các các cuộc vận động quốc tế và bất cứ biện pháp khả thi nào khác.
 4. Thỉnh cầu Chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ, Liên Hiệp Quốc đứng về phía nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống xâm lăng Trung Cộng.

 

Làm tại Hoa Kỳ ngày 7 tháng 8, năm 2019

Thay mặt Hội Đồng Đại Diện/ CĐNVQGHK

Đỗ Văn Phúc

DVP

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

 

Nguyễn Văn Tần

NVTan

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

Nguyễn Thị TràMy

Tramy

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

 

CDNVQGHK Header

 

August 08, 2019

 

President Donald Trump

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

 

Vietnamese People Need Your Support in Their Fight against China’s Aggression

 

Dear Mr. President:

 

We would like to express our concern regarding the recent activities of Communist China in the waters of South China Sea (a.k.a. the Vietnamese East Sea) that are under Vietnamese jurisdiction.

Throughout her history, Vietnam had had to fight against the aggressions by the more populous China whose three occupations totaling one thousand years only ended in 937 AD when the Vietnamese people finally expelled the South Han’s Dynasty’s occupying forces. Despite its failed attempts to annex Vietnam, however, China has never ceased its territorial ambitions. In the 20th century, Communist China occupied three islands of the Paracel and then occupied the whole archipelago belonging to the Republic of Vietnam. Again, in 1988, the Chinese seized seven islands in the Spratly archipelago from Vietnam.

In 2009, the Communist Chinese reactivated a 60-year old nine-dash line map that had been concocted by the then Republic of China and laid claim of ownership of the vast waters of Vietnam’s East Sea. Beijing even defies the Internal Tribunal’s July-12-2016 verdict that rejects the nine-dash line that has no legal basis, and continues to build up their forces on the occupied islands.

Last month, July 2019, China sent Hai Yang 8 escorted by warships to invade the Tu Chinh Islands that have been under Vietnam jurisdiction for hundreds of years.

For the sake of peace and stability in the South East Asian region, for the sovereignty of the state of Vietnam and the survival of the Vietnamese people, we respectfully request that the U.S., along with International community,

 

·         Condemns the People’s Republic of China for its violation of the International Laws.

·         Censures the People’s Republic of China for her aggressive and belligerent behavior toward her neighboring countries in South East Asia.

·         Demands that China must immediately stop all illegal actions in the East Sea of Vietnam, return all the islands and land that it has taken from Vietnam in recent decades.

·         Although our wish is to live in peaceful coexistence with neighboring countries, the Vietnamese People will be very firm and persistent in our struggle for the survival of our motherland.

·         In the worst scenario should the war break between China and Vietnam, please, take side with our Vietnamese people to defend their independence.

 

We are thankful for your consideration.


Respectfully yours,

Michael Do

DVP

Chairman, Board of Directors

 Tramy Nguyen

Tramy

Chairman, Executive Board

Tan Van Nguyen

NVTan

Chairman, Board of Supervisors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi quý cơ quan truyền thong, nhờ phổ biến.

 

This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam trên Biển Đông.

 1. md46usa says:

  Số điện thoại của ông Phúc (trên header của lá thư) là 512-721-5556 (số 800-7227 là số cũ, không còn dùng nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s