Giới thiệu phim ” Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của Chúng tôi ” của đạo diễn Fred Koster

This entry was posted in Diễn đàn, Tài liệu, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Giới thiệu phim ” Chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của Chúng tôi ” của đạo diễn Fred Koster

  1. mpvd1946 says:

    Phim đang ở giai đoạn bắt đầu thực hiện. Giới thiệu vậy có quá sớm không?

    On Sat, Aug 17, 2019 at 7:01 PM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ wrote:

    > minhhieu90 posted: ” > https://www.youtube.com/watch?v=_AEasLp6zXc&feature=youtu.be” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s