CHỬI HOÀI ĐẢNG CÓ CHẾT KHÔNG?

Nguyễn Thị Bích Ngà

Nhiều người cho rằng việc chỉ trích, châm biếm, chửi đảng và đội ngũ lãnh đạo là không tôn trọng đối phương, không hiệu quả và thể hiện sự bất lực của bản thân, không làm cho các thực thể và thói tính đó biến mất, lại gây phản cảm, khó tiếp thu sửa đổi hơn là lời khuyên chân thành hoặc những bài phân tích.

Tôi không đồng ý với quan điểm trên vì những lý do sau:

-Chỉ trích, châm biếm, chửi là một hành vi bất tuân dân sự vì nó đi ngược lại ý muốn của chế độ là dân phải tuân phục và tôn sùng lãnh đạo.

-Chỉ trích, châm biếm, chửi tạo nên một tiềm thức phản kháng thay vì phục tòng vô điều kiện theo lời tuyên truyền trong lòng người dân.

-Chỉ trích, châm biếm, chửi là một cách giải tỏa áp lực cho người dân bị trị. Nó thể hiện ý chí bất tòng, bất khuất của người dân chứ không phải là một cử chỉ bất lực. Nó là thứ vũ khí của riêng họ, không ai có thể tước đoạt được.

-Chỉ trích, châm biếm, chửi không làm đảng và đội ngũ lãnh đạo chết về mặt sinh học, nhưng nó có thể làm cho họ chết trong lòng dân về mặt chính trị, hình ảnh. Đội ngũ lãnh đạo và những kẻ quá khích rất sợ bị chỉ trích, châm biếm, chửi vì họ biết những mánh khóe gian xảo của họ sẽ bị lột trần không nương tay.

-Tất cả những nền báo chí tự do đều có một mảng truyền thông trào phúng chính trị (political satire) và nó thường có những bình luận sắc bén còn hơn những chương trình chính thống.

-Dưới một chế độ độc tài chuyên chế, dùng bạo lực để trấn áp những tiếng nói phản biện, dùng dùi cui để dập tắt phản kháng thì chỉ trích, châm biếm, chửi thường được ngụy trang khéo léo để có thể chối tội hoặc phát tán thông tin ngầm để người dân tự bảo vệ chính mình.

-Qua rất nhiều kiến nghị, bài viết phản biện của các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức đưa ra trong nhiều năm qua, ta thấy đảng và đội ngũ lãnh đạo không hề tôn trọng, không hề tiếp thu, không hề thay đổi vì bản chất của họ là giữ vững chế độ để trục lợi cho nhóm, cá nhân. Nhưng khi cộng đồng chỉ trích, nhạo báng chế giễu cá nhân lãnh đạo thì họ lên truyền thông thanh minh hoặc phản bác, có nghĩa là họ sợ và biết rõ tác dụng của việc chỉ trích, châm biếm chửi.

-Ngày nào người dân còn chỉ trích, nhạo báng chế giếu, còn chửi lãnh đạo ngày đó còn có hi vọng cho tự do, dân chủ.

Dĩ nhiên, nếu chỉ có chửi không thôi thì đảng không chết, nó phải đi kèm với những việc khác. Nhưng, đừng phủ nhận giá trị, tác dụng khá lớn mà nó đem lại cho tiến trình tự do, dân chủ.
Bài viết năm 2017.

 

Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s