Daily Archives: 02/09/2019

DĐDC-Thế đứng của Hoa Kỳ trong thế giới hôm nay. P2

DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ Thế đứng của Hoa Kỳ trong thế giới hôm nay. Phần 2 (29 phút)

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

DĐDC-Thế đứng của Hoa Kỳ trong thế giới hôm nay. P1

DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ Thế đứng của Hoa Kỳ trong thế giới hôm nay. Phần 1 (30 phút)  

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment