CĐNVQGHK – Thư kêu gọi tham gia biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng

CD header

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

Kính gởi:

 – Quý Tổ chức, Hội đoàn Người Việt Quốc Gia.

 – Quý Cộng Đồng Thành Viên CĐNVQGHK.

 

Thư kêu gọi tham gia biểu tình chống Nguyễn Phú Trọng

 

Theo tin chưa chính thức, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam kiêm Chủ Tịch Nhà nước Việt Nam Cộng Sản, sẽ đến Hoa Kỳ trong một ngày vào tháng 10 này để hội kiến với Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Mục tiêu của Nguyễn Phú Trọng có thể là tìm sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong tình thế đang đối phó với sự bức hiếp của Trung Cộng mà từ mấy thập kỷ này, Cộng Sản Việt Nam đã khấu đầu quy phục chấp nhận làm chư hầu để bảo toàn đặc quyền chính trị và đặc lợi vật chất của họ.

Tuy muốn gần gủi với Hoa Kỳ, nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn khư khư giữ một chính sách hà khắc, đàn áp đối với các phong trào đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ, và ngay cả phong trào chống sự xâm lấn của Trung Cộng.

 

Nhằm tố cáo trước công luận thế giới về những thủ đoạn mà Việt Nam Cộng Sản dùng để lừa mị Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do hầu che đậy việc đàn áp các phong trào nhân quyền trong nước, và để thỉnh cầu Hoa Kỳ gây thêm áp lực để mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá cho Việt Nam, Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận (UBĐN/YTQN/HTĐ&PC) sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn trước Toà Bạch Cung vào ngày giờ sẽ ấn định sau.

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ việc làm này của Ủy Ban Đặc Nhiệm và trân trọng kêu gọi sự tham gia tích cực của các Tổ chức, Hội đoàn, và các Cộng Đồng Thành Viên.

Chúng tôi sẽ có một thông báo với đầy đủ chi tiết về việc tổ chức biểu tình, để tùy khả năng và phương tiện, quý vị sẽ đưa phái đoàn về Thủ Đô tham gia biểu tình như từng làm trong các năm qua. Xin vui lòng liên lạc qua các email ghi trên đầu thư.

 

Trân trọng kính chào.

 

TM Hội Đồng Đại Diện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

        Đỗ Văn Phúc                 Nguyễn TràMy                   Nguyễn Văn Tần

DVP           Tramy            NVTan

CT.Hội Đồng Quản Trị    CT.Hội Đồng Chấp Hành     CT.Hội Đồng Giám Sát

 

 

 

 

This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s