TTSHCĐ – Bản tin ngày 22 9 2019

BẢN TIN CỘNG ĐỒNG NGÀY 22-9-2019
– Thông Báo
– Chuyện về những người giúp mang hài cốt của 81 ‘Thiên Thần Mũ Đỏ’ về Little Saigon
– Joshua Wong và Denise Ho: ‘Tuổi trẻ Việt Nam, hãy liên kết với thế giới trong cuộc chiến đấu của các bạn’
– Tuyên bố mới về CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH
– Xã luận: Càng Biết Càng Tiếc VNCH

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s