TTSHCĐ – Bản Tin Cộng Đồng Ngày 13-10-2019

  • Tướng Nguyễn Từ Huấn – Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên
  • Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực VNCH Dạ Tiệc Gây Quỹ Với Chủ Đề “Chiều Hành Quân 3”
  • Little Saigon – Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Công Bố Kế Hoạch Tổ Chức Diễn Hành Tết
  • Bông Hồng Cho BanTổ Chức Lễ Tưởng Niệm Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện Lần 7
  • Cảnh Sát Garden Grove Tìm Nghi Phạm Cướp Nhiều Lần

 

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s