Daily Archives: 24/02/2020

Phân ưu Cố Đại Lão Hoà Thương Quảng Độ

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Tình trạng vô gia cư ở California là điều đáng hổ thẹn

Thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố sẽ dốc toàn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư ở California, một ưu tiên về mặt nhân đạo đối với tiểu bang và cũng là một đòi hỏi về … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment