Daily Archives: 03/04/2020

 CDNVQGHK – Thông Cáo: v/v Thành Lập Quỹ Yểm Trợ Mua Dụng Cụ Bảo Hộ Tặng cho Bệnh Viện

Ngày 3 tháng 4, 2020                               Thông Cáo     v/v Thành Lập Quỹ Yểm Trợ Mua Dụng Cụ Bảo Hộ Tặng cho Bệnh Viện Kính thưa tất cả quý Cộng Đồng, quý đồng hương Người … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment