DANH SÁCH CỘNG ĐỒNG & ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ MUA SHIELD MASKS

DANH SÁCH CỘNG ĐỒNG & ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ MUA SHIELD MASKS          

Tính đến 5 giờ chiều ngày 05 tháng 4 năm 2020

CĐNVGQ Hoa Kỳ USA $1,500.00   VAC USA
CĐNVGQ Georgia GA $1,000.00 ck#2216 VAC GA
CĐNVQG Texas (2000 cái:San Antonio 500, Dallas 500, Tarrant 500, Houston 500) TX $6,000.00   Cđ Texas 
Holly Trần GA $200.00   Trà My
Phong Cầm Đỗ Lê GA $200.00   Trà My
Bác sĩ Thanh Mỹ FL $200.00   Trà My
Khoa Vương GA $100.00   Trà My
Bich Ngoc Huỳnh IN $100.00   Trà My
Molly Diệu Hiền GA $100.00   Trà My
Phi Phượng Tạ GA $200.00 Zelle Mỹ Liên
Kim Oanh Lê GA $100.00 Zelle Mỹ Liên
Mary Cư Nguyễn GA $300.00   Trà My
Chú Phúc Đỗ TX $200.00   Chú Phúc Paypal
Chú Tần Nguyễn WA $500.00   Chú Phúc Paypal
Nguyên & Trà My GA $500.00 ck#4422 Mỹ Liên
Anh Hoàng Chị Nga  ($500 donate,$60buy) GA $560.00 Zelle $500 Donate $60 purchase
Anh Sứ Lê GA $200.00   Trà My
Chị Lan Trịnh GA $200.00   Chị Lan
Chị Vọng Lê GA $120.00   Chị Lan
Ông bà Ninh Nguyễn GA $100.00   Trà My
Mai Dương  GA $100.00   Trà My
Cô Sheila Trần   $100.00   Chú Phúc Paypal
Tuấn Hồ (nhờ order và tự trao) GA $3,000.00   Trà My
Cô Chiến Chú Hòe GA $100.00   Trà My
Chú Ngọc  GA $200.00   Trà My
Chú Đoàn Trọng Hiếu NM $100.00   Chú Phúc Paypal
Anh Hữu Tài Chị Dạ Lan GA $100.00   Trà My
Anh Vũ Chị Ngọc GA $100.00   Trà My
Anh Phan Quang Trọng TX $200.00   Chú Phúc Paypal
Anh Chị Kevin-Angela Võ GA $300.00   Trà My
Chị Hương Phạm FL $100.00   Mỹ Liên
Mỹ Hạnh-Quân TX $100.00   Trà My
Chị Liên anh Hiển GA $100.00   Trà My
Cô Tina Giang   $100.00   Chú Phúc Paypal
Đặng N Bùi   $50.00 Zelle Mỹ Liên
Diane Đoàn GA $100.00 Zelle Mỹ Liên
Chính Lê   $100.00 Zelle Mỹ Liên
Andrew Nguyễn   $100.00 Zelle Mỹ Liên
Hậu Hồ   $100.00 Zelle Mỹ Liên
Châu Lê   $100.00 Zelle Mỹ Liên
Trần Đắc Anh Tài  GA $120.00   Chị Lan
Phương Phạm GA $100.00   Chị Lan
Tracy Sam GA $100.00   Kim Oanh
Bình Nguyễn GA $200.00   Trà My
Ông bà Kim Đinh   $20.00   chú Phúc Paypal
Anh chị Huy Trần & Thanh Tuyền Vũ ($300donae &$100 buy) GA $400.00 Zelle Mỹ Liên
Cô Diệu Hiền Võ GA $100.00   Kim Oanh
Ông Nguyễn Ngọc Tiên CA $200.00   Chú Phúc Paypal
Vipbetta CA $25.00   Chú Phúc Paypal
Ông Luân Nguyễn TX $100.00   Chú Phúc Paypal
Bà Hoàng Thị Điệp    $20.00   Chú Phúc Paypal
         

Tổng cộng :$19,015.00

 

Attachments đính kèm bên dưới

Donation list

Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s