Nhận xét của ông Gingrich về Dự luật chi thêm 3 tỉ của phe Dân Chủ

New Gingrich , May 15, 2020 

Khi Chủ Tịch HNV Nancy Polesi công bố hôm tối thứ Sáu, dự luật 3 tỷ dollars về Dịch Vũ Hán mà Bà và các đồng viện soạn thảo, mặc dù Luật do các Dân Biểu DC ủng hộ và một đảng viên CH duy nhứt đồng tình; thì phản ứng đầu tiên của tôi là, khi lên Thuợng Nghị Viện, thì dự luật sẽ bị bác bỏ, vì nó không hợp lý.
Đó là một dự luật xài tiền phung phí nhất của lịch sử HNV, nhưng Polesi cóc cần công luận, cóc cần ý kiến của Đảng CH, cũng cóc cần ý kiến của TNV do đảng CH  có đa số, và cũng cóc cần tham khảo ý kiến của Tòa Bạch Ốc.
Khi chúng ta biết nội dung khá điên khùng của dự luật, nội dung nó được công bố, nó gần như một chuyện đùa.

Thật ra tôi đã tweet: ” Làm sao chúng ta giải thích được một HNV của đảng DC (đa số) điên khùng đề nghị xài 3 tỷ dollars với 68 khoản cho cần sa, chỉ có 52 khoản cho công ăn việc làm. Hay là chủ tịch Pelosi của San Francisco tin rằng bản ” Giấc mộng California ” có thể trở thành Quốc Thiều Mỹ”.
Có tất cả một số lớn các điều khoản của Dự Luật không thể giải thích được, nhầm mục đích:
Cho tiền những di dân đến Mỹ bất hợp pháp ,
– Cho những công dân nầy công ăn việc làm trong khi 30 triệu công dân Mỹ đang thất nghiệp ,
-Cung cấp tiền thuế của chúng ta cho việc phá thai; 55% tren 
 29% dân Mỹ chống đối dùng công nho tài trợ phá thai. 

– Ngăn cấm bắt trình thẻ ID, khi đi bầu, mặc dầu 80% dân Mỹ ủng hộ trình ID khi bầu .
– Cho phép các Tiểu Bang và nhiều địa phương thêm một tỷ dollars, mặc dầu những pháp nhân nầy đã thu thuế của chúng ta rồi.
– Giảm thuế cho các nhà giàu nhất của các Tiểu Bang xanh (DC).
– Áp đặt vô số các hoang tưởng ( liberal fantasies ) khác lên dân chúng Mỹ.

Thực tế, dự luật nầy quá tồi tệ, đến mức tôi phải tweet:
” Ngay cả các cử tri đảng DC nằm trong địa hạt của T T Trump cần phải được  thúc đẩy để biểu lộ sự ủng hộ hay chống đối dự luật 3 tỷ dollars của Pelosi”.
Chúng ta tham khảo dự luật khi nó được đệ trình, đối với tôi, nó như một trò cười.
Dự luật nầy có thể là một tai họa cho các ứng cử viên DC, nếu các ucv CH biết cách khai thác và tập trung khai triển nó.

Các cử tri CH sẽ chống đối nó.

Các cử tri Độc Lập và Ôn Hòa sẻ khám phá phần lớn của dự luật bất khả chấp nhận.

Sẽ có một chuổi nhiều vấn đề trong đó 75% đến 80% sẽ chống đối kịch liệt dự luật của Pelosi.
Nếu đây sẽ là sự lựa chọn cho Nước Mỹ sẽ ra sao, và nếu đó là chủ đề của cuộc bầu cử HNV, TNV thì đảng CH sẽ thắng cử thật vẽ vang vào Mùa Thu tới .

Qua dự luật nầy Pelosi và các ucv đảng DC đã đưa ra những biện pháp vô cùng mất lòng dân.
Mặc dầu chúng ta biết Pelosi với một quá trình lập pháp lâu dài tại Quốc Hội (đắc cử Dân Biểu từ 1987). Bà đã tranh thủ và đã thành công khi trở thành phụ nữ đầu tiên đắc cử Chủ Tịch HNV (2007-2011) và đã chịu đựng 8 năm làm lãnh tụ đảng thiểu số.

Sau đó bà được bầu trở lại Chủ Tịch HNV lần thứ nhì.
Pelosi là một nhân vật đấu tranh “sống sót” giỏi, gan lì và làm việc cận lực qua rất nhiều cuộc vận động bầu cử .
Bà đã chứng kiến và thi hành nhiều cuộc vận dụng chính trị.
Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng bên trong Dự Luật là một chiến lược sâu sắc, một dự luật cấp tiến, tốn kém, và gây đầy sự tranh cải khi được đệ trình.

Sau nhiều ngày tìm hiẻu tại sao Bà lèo lái đảng DC đến một tư thế có vẽ sơ hở như vậy?
Tôi xin cống hiến một giải thích gồm 3 phần sau đây:
Thứ nhất:
Pelosi tin tưởng rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một thay đổi căn bản, và căn cứ vào các thăm dò cử tri:
– người thuộc đảng CH rất hồ hởi về cuộc bầu cử sắp tới, hơn hẳn các cử tri đảng DC.
Thứ nhì:
Pelosi đã tin sau khi chứng kiến những cuộc bầu cử HNV ở Wisconsin và California.
Tại Wisconsin, phe CH đã thắng ghế HNV dễ dàng.

Đây vốn là một tiểu bang ” chàng hảng ” giửa hai đảng CH và DC (swing state),

tiểu bang quan trọng trong các cuộc bầu cử Tổng Thống.
Tai California thì Pelosi bị “sốc” nặng.
Phe CH đã thắng ghế HNV, phe DC thất bại.
Đó là tiểu bang NHÀ của bà từ 1998.
Sự chọc thủng dễ dàng của ưcv CH đối với ưcv DC tại một đơn vị sau 22 năm DC.

Bà Hillary Clinton đã thắng trong cuộc bầu cử 2016 tại đây.
Sự thắng lợi của CH tại đơn vị nầy là hậu quả từ một bàn đạp đầy sung sức của đảng CH.
Thứ ba:
Dưới góc nhìn của Pelosi, sự vận dụng lấy phiếu của đám dùng cần sa, và phiếu từ các nhà đầu tư vào ý thức hệ tự do (Liberals) là một vận động hữu ich.

Đây là nền tảng gom phiếu của đảng DC để đối đầu với các giới chủ nhân, các tiểu thuơng truyền thống là nền tảng chính trị của đảng CH.
Khơi động cái cốt lõi, bọn rất năng động ủng hộ phá thai sẽ giúp Polesi nhiều ủng hộ, kể cả ủng hộ tài chánh.
Sự lập đi lập lại rất kỷ luật về sự đa dạng sẽ được sự ủng hộ của đám cử tri cổ võ ý thức hệ nầy và phần nhỏ hơn, từ các tập thể cư tri gốc thiểu số.
Kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể di trú bất hợp pháp là một lợi ích cho Pelosi.

Đảng DC vận động đám di trú bất hợp pháp nầy đi bỏ phiếu cho đảng DC tại một số các tiểu bang DC.

Cống hiến giảm thuế cho giới giàu có nhất tại các tiểu bang xanh (DC) là một ân huệ trực tiếp đối với các căn cứ đã đóng góp tiền cho đảng DC và đối với các nghiệp đoàn công chức tại các tiểu bang nầy, bằng cách đánh thuế nhẹ hơn.
Sự đổ thêm tiền mặt vào các tiểu bang xanh (DC) là những chính phủ tồi tệ, nợ nần như núi vì dung túng những quyền lợi hưu bổng vĩ đại (Illinois, New Jersey…) vì vậy các nghiệp đoàn công chức ủng hộ Pelosi và các chính khách DC tại các tiểu bang đó.
Pelosi dường như đã tính toán –như thuờng lệ– là các ưcv CH sẽ quên khuấy đi, không chăm chú vào những điều trên trong khi vận động bầu cử.
Bà có thể phỏng đoán trong vài tuần, đám cử tri CH và Độc Lập sẽ quên mất những mục chi tiêu khủng khiếp bên trên của bọn thiên tả.

Đương nhiên, các căn cứ địa của Pelosi sẽ hồ hởi bỏ phiếu cho Biden và các ưcv HNV, TNV cho được đa số; ngõ hầu mọi người sẽ thụ huởng các món quà ý thức hệ tự do (Liberals) và tài chánh mà bà đã thêu dệt trong dự luật 3 tỷ nầy.
Đó là ván bài lớn của Pelosi.
Nêu phiá CH có đủ kỷ luật và sức bền bỉ, bà sẽ phải trả một giá rất đắt cho dự luật nầy.
***********************************

When House Speaker Nancy Pelosi announced the $3 trillion coronavirus spending bill she and her allies had written – a bill passed by House Democrats Friday night with only a single Republican vote in support – my first reaction was that it would be dead on arrival in the Senate and that the move made no sense.

The bill is the most expensive spending bill ever passed in the history of the House of Representatives, but Pelosi took no public comment, no Republican input, and didn’t consult with the Republican-controlled Senate or the White House on the bill.

As we learned about the nuttier parts of the bill after it was introduced, it struck me almost as a joke.

In fact, I tweeted: “How do you explain a House Democratic Party so crazy that their new $3 trillion proposal has 68 references to Cannabis and only 52 references to jobs? Maybe Speaker Pelosi of San Francisco believes ‘California Dreamin’ could become the new national anthem.”

There are a remarkable number of impossible-to-explain provisions in the bill. Some of them would:

Provide money to people in the country illegally.

Allow illegal immigrants to work when more than 30 million Americans are out of work.

Provide taxpayer funding for abortion, even though Americans oppose taxpayer funding for abortions by 55 percent to 29 percent.

Block voter identification laws – even though 80 percent of Americans favor such laws.

 Give state and local governments, which already collect your tax dollars, $1 trillion more of your tax dollars.

Give a tax cut to the richest Americans in blue states.

Impose a host of other liberal fantasies on Americans.

In fact, the bill is so bad that I had also tweeted: “Trump District Democrats need to be pushed on their support or opposition to the Pelosi $3 trillion bill.”

As we learned about the nuttier parts of the bill after it was introduced, it struck me almost as a joke.

This bill could become a disaster for Democratic candidates if Republicans bear down and focus on it. Republicans will hate the bill. Independents and moderates will find large parts of the bill totally unacceptable.

There will be an entire series of issues in which 75 percent or 85 percent of the country will be deeply opposed to the Pelosi bill.

If this choice of which country we should become was the centerpiece of the U.S. House and Senate elections, it would probably guarantee a Republican landslide this fall.

In this bill, Pelosi and the Democrats are advocating deeply unpopular issues.

Yet, we know Speaker Pelosi has had a long career in Congress (she was first elected 1987) fighting and earning her way to become the first woman speaker of the House (2007-2011), and then endured eight years as minority leader to become speaker for a second time.

Pelosi is a survivor. She is tough. She is hardworking, and she has been through a lot of campaigns – and seen and executed a lot of maneuvers.

Therefore, you must assume there is a sound strategic reason for Pelosi to bring forward a bill that is this radical, expensive, and controversial.

After spending days trying to figure out why she would lead her party into such an exposed position, let me offer this three-part proposition.

First, Pelosi probably believes this is going to be a base turnout election, and she knows from all the polls that Republicans are more excited about the election than Democrats.

Pelosi had this reinforced by the special elections for House seats in Wisconsin and in California.

In Wisconsin, the GOP handily kept a House seat in an important swing state for the presidential election.

California should have been a special shock to Pelosi, because the Republicans had not converted a Democratic seat in her home state since 1998. This breakthrough, after 22 years, came in a district Hillary Clinton had carried in the 2016 presidential election. The GOP win was clearly a function of a much more energized Republican base.

From Pelosi’s perspective, mobilizing the cannabis users and liberal investors is a useful move, too. They are as much part of the Democratic base as traditional small business owners are part of the Republican base.

Arousing the hardcore, pro-abortion activists helps Pelosi with turnout and donations. Disciplined repetition of the word “diversity” appeals to her ideological activists and – to a lesser extent – minority communities.

Appealing to the illegal immigrant community is a useful thing for Pelosi. And Democrats are working to make it possible for illegal immigrants to vote in a number of states.

Giving a tax cut to the richest people in the bluest states is a direct favor to her donor base and helps the public employee unions in those states by making state and local taxes more bearable.

Pouring extra cash into the worst-run blue states with the biggest pension debt (think Illinois and New Jersey) directly helps Pelosi’s public employee union allies and the Democratic politicians in those states.

Pelosi has likely calculated that – as usual – the Republican candidates will forget to focus. She also must be betting that in a few weeks the Republican and independent voters will have forgotten this monstrosity of a leftwing wish list.

Yet, Pelosi’s base will be fired up to elect former Vice President Joe Biden and Democratic majorities in the House and Senate so they can get the ideological and financial goodies she has woven into this bill.

It is a major gamble on Pelosi’s part. If the Republicans have enough discipline and endurance, she will pay a substantial price for it.

Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s