Daily Archives: 01/01/2021

Thư ngỏ

      MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG                                         MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG                Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân là tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt Quốc … Continue reading

Posted in Uncategorized | 7 Comments