Monthly Archives: March 2021

CĐNVQGHK-Phân Ưu Cùng Gia Đình Ông Nguyễn Văn Tánh Chủ Tịch CĐNVQGLBHK

Posted in Uncategorized | 1 Comment

CĐNVQGHK – Thư Kêu Gọi Các Cộng Đồng Thành Viên Nhân Các Vụ Bạo Hành

Ngày 22 tháng 3, 2021 Kính gửi: Quý Cộng Đồng Thành Viên Tất cả quý Đồng hương người Mỹ gốc Việt Trích yếu: Những vụ bạo hành nhắm vào người Mỹ gốc Á Châu Trong thời gian gần đây, nhiều … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình ông Wayne Pham & Bà TraMy.

Thay mặt Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến bà TràMy Nguyễn và ông Wayne Phạm khi nghe tin cô Maria Jenny Phạm, em gái của ông … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

VBTCC – Hơn 40 Năm – Chuyện Tình Anh Sĩ Quan TQLC Và Cô Du kích

Posted in Vui Buồn Thời Chinh Chiến | Leave a comment

VBTCC – Những Người Lính Cũ

Posted in Vui Buồn Thời Chinh Chiến | Leave a comment

VBTCC – Vinh Danh Người Lính QLVNCH

Posted in Vui Buồn Thời Chinh Chiến | Leave a comment

VBTCC – An Lộc Một Lần Tôi Đã Đến, Một Đời Để Nhớ Phần 2

Posted in Vui Buồn Thời Chinh Chiến | Leave a comment

VBTCC – Viên Ngọc Nát Phần 2

Posted in Vui Buồn Thời Chinh Chiến | Leave a comment

VBTCC – Viên Ngọc Nát Phần 1

Posted in Vui Buồn Thời Chinh Chiến | Leave a comment

VBTCC – Về Một Người Con Gái Tên Mai

Posted in Vui Buồn Thời Chinh Chiến | Leave a comment