CĐNVQGHK – Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình ông Wayne Pham & Bà TraMy.

Thay mặt Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến bà TràMy Nguyễn và ông Wayne Phạm khi nghe tin cô Maria Jenny Phạm, em gái của ông Wayne Phạm vừa đột ngột qua đời ngày 7 tháng 3 năm 2021, hưởng dương 29 tuổi.Xin cầu nguyện ân điển Thiên Chúa ban dồi dào cho gia đình ông bà để sớm vượt qua cơn đau này, và cầu cho linh hồn Maria Jenny Phạm sớm về nước Thiên Đàng.

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s