Thư Ls Nguyễn Quốc Lân trả lời ông Đỗ Văn Phúc

KÍNH MỜI ANH CHỊ EM ĐỌC THƯ TRẢ LỜI ÔNG ĐỖ VĂN PHÚC CỦA ÔNG LS NGUYỄN QUỐC LÂN UỶ BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUẢNG TRỊ.QUANG TRI VICTORY FOUNDATION TƯỢNG ĐÀI CỔTHÀNH QUẢNG TRỊ

9141Bolsa Ave.,Suite303, Westminster,California92683 (714)512-5630https://cothanhquangtri.comhttp://quangtrimonument.com

Ngày 16 tháng 5 năm 2021

Ông Đỗ Văn Phúc,Cựu Quân Nhân QLVNCH

Thưa Ông Phúc,Tôi có nhận được thư của ông được phổ biến trên một số diễn đàn mạng xã hội về vấn đề xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị(“Tượng Đài”).Tôi đã chuyển thư của ông đến Ủy Ban Xây Dựng để cân nhắc khi điều kiện cho phép, Tôi xin được trả lời vắn tắt một số các ý kiến đưa ra trong thưcủa ông như sau:1.Vấn đề mẫu mã, kích thước, nội dung và trình bày. Vấn đề này hiện nay đã quá trễ vì công trình xây cất và tác tạo đã bắt đầu. Ngày đặt viên đá đầu tiên sẽ là ngày 6 tháng 6 và ngày khánh thành sẽ vào ngày 19 tháng 9. Tất cả vấn đề này cần phải được hoàn tất trong đơn xin giấy phép từ thành phố và sau đó dùng để vận động đồng hương. Cho tới giờ này, chúng tôi vẫn không nhận được bất cứ đề nghị thay đổi nào từ quí đồng hương từ khắp nơi trên Hoa Kỳ và thế giới. Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ýkiến xây dựng từ các chuyên viên hay đoàn thể cựu quân nhân để có thể thay đổi hay uyển chuyển những gì có thể làm được. 2.Vấn đề thiếu sự tham khảo với các hội đoàn cựu quân nhân ông đưa ra là không đúng. Trong suốt quá trình soạn thảo từ kế hoạch, kích thước, mẫu mã, nội dung, mục đích chúng tôi đều tham khảo với các thành phần chuyên môn trong đó có nhiều cựu quân nhân và những người có kiến thức. Mặc dầu sự tham khảo đó chỉ trong vòng cẩn mật vì tình hình chính trị rất phức tạp trong khu vực Little Saigon. Chắc ông cũng hiểu là cộng đồng Việt Nam tại đây vừa bước ra khỏi các cuộc tranh cử chính trị trong đó có rất nhiều thành phần sẵn sàng ra mặt hay âm thầm phá hoại hay phản đối với bất cứ công tác hay dự án nào chúng tôi đề nghị hay tham gia cho dầu có hay không có lý do chính đáng nào. Đối với dự án có tầm vóc quan trọng về ý nghĩa và tâm linh như tượng đài này, chúng tôi tin rằng bất cứ sự chống đối nào vào trước khi có kết quả cụ thể cũng đều có thể xúc phạm đến vong linhcủa các chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh cũng như những ý nghĩa quan trọng của tượng đài trong tương lai mà những thành phần chống đối sẽ không màng đến.Tuy nhiên dự án cũng đã được loan báo và đưa ra trước Hội Đồng Thành Phố để cứu xét và cũng đã có nhiều thành phần ra mặt chống đối vì lý do riêng tư của họ.Ngay sau khi dự án được chấp thuận, chúng tôi ngay lập tức tìm đến các đoàn thể cựu quân nhân để trinh bày về dự án và tìm sự giúp đỡ cũng như hỗ trợ. Chúng tôi có thể nói là hầu hết các thành phần cựu quân nhân đềunhiệt thành hỗ trợ dự án này như ông đã thấy trong danh sách đóng góp cũng nhưhình ảnh và bài viết của các tổ chức cựu quân nhân từ khắp mọi nơi. Ông có thể tìm xem các dữ kiện này trên trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ http://www.cothanhquangtri.com.Cho tới giờ này, sự chống đối của một vài thành phần cựu quân nhân chỉ xoay quanh vấn đề tại sao họ không được tham khảo hay hỏi ý kiến trước khi xin giấy phép hay tại sao người này hay người kia được mời tham dự trong UBXDTD mà họ không được mời.3.Vấn đề thiếu sự tin tưởng về các vị dân cửlà không đúng sự thật và do thiếu sự hiểu biết tối thiểu. Tôi cũng là một dân cử tham gia trong dự án này vàtôi cảm thấy vấn đề ông đặt ra không xứng đáng được trả lời trên diễn đàn này.Tôi và UBXDTD vẫn tôn trọng và cám ơn các ý kiến xây dựng khác của ông. Trân trọngLs. Nguyễn Quốc Lân, Thành Viên UBXDTD

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn, Tin Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s