Thư Của Ban Chấp Hành Lâm Thời Hạt Tarrant Trả Lời Thư Ngỏ Của Các Hội Đoàn Đoàn Thể

        THƯ  NGỎ

  DFW ngày 25-5-2021

     Kính Gửi Quý:- CDNVQG Hạt Tarrant và Hạt Dallas- Hội đoàn, Đoàn thể- Cơ Quan Truyền Thông- Đồng hương

Kính thưa Quý vị.

Chúng tôi là những người đang sinh hoạt trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng Dallas-Fort Worth trong nhiều năm qua.  Chúng tôi là những người luôn tâm niệm giúp đỡ lẫn nhau và yểm trợ cộng đồng thực hiện đúng những mục tiêu và giải quyết những trường hợp khó khăn khi gặp phải những sự kiện có thể phương hại tình đoàn kết, gây xáo trộn trong mọi sinh hoạt của đồng hương.  Sự góp ý kiến trong tinh thần xây dựng không ngoài mục đích thắt chặt tình đoàn kết vì đó là sức mạnh của cộng đồng Người Việt Quốc Gia.

Chúng tôi nhận định rằng hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Hạt Dallas là hai tổ chức tranh đấu và phục vụ cho quyền lợi chung của tập thể người Việt tị nạn Cộng Sản. Mọi hội đoàn, đoàn thể, và cá nhân người Việt Quốc Gia nên có bổn phận giúp cho cộng đồng được lớn mạnh trong các sinh hoạt lành mạnh và đoàn kết, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện tại. Chúng ta phải có trách nhiệm duy trìtình đoàn kết trong tinh thần tương thân tương trợ để cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas-Arlington-Fort Worth càng ngày càng vững mạnh.  Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và vận động giúp đỡ cộng đồng khi có nhu cầu, vìCĐNVQG là tổ chức bất vụ lợi với tinh thần thiện nguyện nhằm phục vụ đồng hương, giữ gìn, truyền đạt lưu lại nền văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau lưu lạc khắp năm châu. 

Chúng tôi kêu gọi Ban Quản Trị CĐNVQG Hạt Tarrant mở một buổi Họp Khoáng Đại để cùng nhau chúng ta có những bước tiến hàn gắn lại những rạn nứt trong cộng đồng và gầy dựng lại tình đồng hương trong tinh thần đoàn kết.

Trân Trọng• 

Hội Biệt Động Quân​​​​

• Hội Công  Binh 

​​​​​​​• Hội Cao Niên Tarrant

• Hội GĐ Kỵ Binh

• Hội Đồng Hương QuảngNgãi   

• Hội Đồng Hương Quảng Trị​

• Hội Hải Quân

• Hội Lực Lượng Đặc Biệt

• Hội Người Việt Quốc Gia Cao Niên Dallas​

• Hội Nha Kỹ Thuật

• Hội Người Việt​

• Phong Trào Hưng Ca

• Phụ Nữ Quốc Gia

• Hội Quân Cảnh​ 

• Hội Cựu SVSQTB/TĐ

• Hội Thừa Thiên Huế​

• Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s