CĐNVQGHK – Yêu Cầu Quốc Hội California bỏ phiếu chống lại Dự Luật đưa Lý Thuyết Chủng Tộc vào chương trình học.

TÂM THƯ (Khẩn)

CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Kính thưa quý đồng hương, quý Hội Đoàn (nhất là ở Tiểu Bang California)

Ngày 16 tháng 6 này, Quốc Hội Tiểu Bang California sẽ đưa dự luật AB-101 về Critical Race Theory ra để bỏ phiếu.

Thật ra đây là chương trình nhồi sọ về thuyết chủng tộc (Critical Race Theory) mà đám Dân Chủ Liberal muốn cấy vào đầu óc non trẻ của học sinh rằng người da trắng là nguyên nhân mọi tội lỗi đối với người da đen. Họ chủ trương xóa bỏ lịch sử, người da trắng phải nhận tội lỗi, xin lỗi, và bồi thường cho người da đen. Thay vì thuyết “Bình Đẳng” (Equality) mà mọi người được hưởng đồng đều về cơ hội; thì phe Liberal chủ trương thuyết “Equity” tức là người da đen phải được hưởng thụ ngang bằng da trắng, bất luận khả năng và sự nỗ lực của họ.

Lý thuyết này tương đồng với thuyết “tái phân phối tài sản xã hội” (Wealth redistribution) của Marxism và Communism, san bằng cách biệt xã hội “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mà trong thực tế 100 năm Cộng Sản ở Liên Sô và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã không bao giờ thực hiện được vì nó mơ hồ, không tưởng và bất công.

Thật sự, đảng DC và nhóm Liberal không thương gì dân da đen. Nhưng họ vẫn chủ trương ve vuốt da đen qua việc bắt các Tòa Đại Sứ Mỹ trên thế giới phải treo cờ Black Lives Matter, và chính phủ Mỹ từng ban hành những biện pháp để làm vừa lòng người da đen, dù các biện pháp này phi lý, phi luân và thiệt hại đến quyền lợi chung của công dân.

Có thể coi chủ trương Critical Race Theory như là việc đầu độc tư tưởng mang mầm mống Chủ Nghĩa Cộng Sản. Quý vị muốn biết thêm về lý thuyết Critical Race Theory, xin đọc bài của nhà bình luận Vũ Linh trong trang web sau:

https://diendantraichieu.blogspot.com/2021/06/bai-180-binh-ang-chung-toc.html?fbclid=IwAR1NUY_IeTGgxdmMszDx98T1l5uOOoVJrrOLpj6c1Z53_dhONnadmUTQ36w

Phản ứng của chúng ta có thể sẽ chậm trễ mất rồi.

Vì thế, qua lá thư gấp vội này, Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương, hội đoàn ở California, tìm mọi cách nhanh nhất để liên lạc với các Dân Biểu, Nghị Sĩ Tiểu Bang California để yêu cầu họ bỏ phiếu chống Dự Luật AB-101 này; như rất nhiều Tiểu bang khác đã làm để ngăn ngừa việc dạy lý thuyết này..

Vì tương lai con em chúng ta, vì tương lai nước Hoa Kỳ hùng mạnh, dân chủ, xin quý vị tiếp tay ngăn ngừa nọc độc này.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.

TM Hội Đồng Đại Diện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn TràMy, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

Mẫu Thư:__________________________________________________

Tên họ ….

Địa chỉ

Điện thoại 123-456-7890

To  Congressman hay Senator…

Địa chỉ

Ngày tháng…

Ref: Opposing the Teaching of Critical Race Theory at Schools.

Dear Congressman, (hay Congresswoman)

The liberal Democrats have been promoting the Critical Race Theory (CRT) and forced it to be taught at public schools in the United States.

We, Vietnamese who left our motherland since the Communists took power in 1975, are very scared of the Marxism theory and Communism in which the Class Struggle is the major element that led to the horrible bloodshed in the 20th century in Soviet Union, China, as well as other Communist countries including our Vietnam.

The Critical Race Theory is similar to the Communist Class Struggle. It stirs up the hatred of the oppressed against oppressors and calls for a retribution. The slavery in American history was the sad phenomenon of the past. But the Americans have fixed this problem and declared equality, giving all the civil rights to all citizens no matter of race or skin color.

The United States in the 20th century became the icon of democracy, the role model in political structure that the whole world admired and learned from.

We know for sure the CRT is used as a political tool and propaganda of the far left wing of Democratic Party in order to erase US history. Their goal is to establish a socialist society which had failed in many communist countries and several North European countries.

We respectfully urge you to stand up to oppose the teaching of Critical Race Theory. By doing so, you will save our children from being brainwashed by the evil theory, and also save our beautiful country from the dark era of Socialism.

Thank you for your consideration.

With our best regards.

Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s