PHIẾU GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI 2021PHIẾU GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI 2021
& BẦU CỬ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (NHIỆM KỲ 2021 – 2024)

Khai mạc thứ Sáu ngày 5 tháng 11, 2021 lúc 7:00 PM
Bế mạc Thứ Bảy ngày 6 tháng 11, 2021 lúc 11:00 PM
Địa điểm: 4500 Satellite Blvd #1240, Duluth, GA 30096

Tên Tham Dự Viên: _____________________________________________________________________

Địa Chỉ:_______________________________________________________________________________

Điện Thoại:________________________________Email:_______________________________________

Thuộc Cộng Đồng NVQG Tiểu Bang: _________Thành Phố:_____________Chức Vụ:________________ hay
Thuộc Hội Đoàn:___________________________Tiểu Bang:____________ Chức Vụ:________________

Tôi cần đưa đón tại phi trường:_______Ngày giờ đến:_____Ngày giờ đi:_____Chuyến bay#:____________

Trường hợp khẩn cấp, xin liên lạc với thân nhân của tôi là:______________ Số phone:_________________

Tôi muốn ghi danh thêm cho người thân tham dự đại hội: số người____Tên:_________________________

Lệ phí: $100.00 x________người tham dự. Tổng số tiền trả:____________ Cash_____ Check#_________

Tài trợ thêm cho đại hội (không bắt buộc): ___________________Cash_________ Check#_____________

Chữ ký của Tham Dự Viên: …………………………………………Ngày …………………………..

Ghi Chú:

 Lệ phí ủng hộ cho mỗi tham dự viên là $100.00. Lệ phí này sẽ dùng để trang trải 4 bữa ăn, những
sinh hoạt trong cuối tuần đại hội và dạ tiệc. Nếu chỉ tham dự dạ tiệc, lệ phí ủng hộ là $30.00
 Xin quý vị tự đặt chỗ tại khách sạn Best Western Gwinnett Center Hotel, 3670 Shackleford Rd,
Duluth, GA 30096, (770) 935-7171
 Mọi chi phiếu xin đề: The Vietnamese American Community of the USA (VAC USA) và gởi về
VAC USA P.O. Box 931291 | Norcross, GA 30003

Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s