THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI CĐNVQG HOA KỲ 2021 & BẦU CỬ TÂN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (Nhiệm Kỳ 2021-2024)


THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI CĐNVQG HOA KỲ 2021
& BẦU CỬ TÂN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (Nhiệm Kỳ 2021-2024)


Kính gởi:

Quý vị đại diện các Cộng Đồng Địa Phương và Hội Đoàn

Nhằm mục đích kết nối và tạo điều kiện cho các Cộng Đồng người Việt hải ngoại có cơ
hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những sinh hoạt, Cộng Đồng Người Việt Quốc
Gia Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý vị vui lòng dành thời gian về tham dự Đại hội khoáng
đại 2021 và Bầu cử Hội Đồng Đại Diện, Nhiệm Kỳ 2021-2024 tại:

Thành phố Atlanta, Tiểu bang Georgia
Khai mạc thứ Sáu ngày 5 tháng 11, 2021 lúc 7:00 PM
Bế mạc thứ Bảy ngày 6 tháng 11, 2021 lúc 11:00 PM
Địa điểm hội trường: 4500 Satellite Blvd #1240, Duluth, GA 30096

Mục đích chính của 2 ngày đại hội như sau:

 Chia sẻ kinh nghiệm sinh hoạt của các Cộng đồng Địa phương và HĐ Đại diện
 Vinh danh các Cộng đồng có những hoạt động nổi bật và hiệu quả
 Soạn thảo chương trình hoạt động cụ thể cho CĐNVQG HK (NK 2021-2024)
 Bầu Tân Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG HK (NK 2021-2024)
Vì đại dịch Covid-19, chúng ta đã không thể tổ chức đại hội khoáng đại trong năm 2020
được như dự tính. Vì vậy, chúng tôi mong mỏi quý vị bỏ chút thời giờ tham dự đầy đủ Đại
hội khoáng đại năm nay, và cũng xin kêu gọi sự dấn thân tham gia ứng cử vào các cơ cấu
của Hội đồng đại diện. Tinh thần ứng cử và sự hiện diện của quý vị Cộng đồng nói lên mối
quan tâm để duy trì tiếng nói chung của người Việt Quốc Gia hải ngoại, là niềm khích lệ để
đại hội được thành công tốt đẹp và tổ chức CĐNVQG HK đáp ứng được những nhu cầu cấp
bách của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.
Xin quý vị hồi đáp trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Kính chào trong tinh thần đoàn kết và hẹn gặp lại.

Atlanta, Ngày 10 tháng 9 năm 2021
TM. Ban Tổ Chức Đại Hội CĐNVQG Hoa Kỳ

Nguyễn T. Trà My

Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s