Monthly Archives: November 2021

CĐNVQGHK- Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn-Happy Thanksgiving

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ XIN KÍNH CHÚC QUÝ CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN, TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO TỴ NẠN CỘNG SẢN MỘT MÙA LỄ TẠ ƠN ĐẦY AN BÌNH HẠNH PHÚC. XIN TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ ĐÃ … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng | Leave a comment

Tường Trình Kết Quả Đại Hội CĐNVQG Hoa Kỳ 2021

TƯỜNG TRÌNH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ 2021 Kính gửi: Quý Cộng Đồng Thành Viên, quý hội đoàn người Việt Quốc gia tại Hoa Kỳ, Quý Cơ Quan Truyền Thông, quý Đồng Bào Việt Nam trên … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng | 2 Comments

TỔ CHỨC CĐNVQGHK NHIỆM KỲ 2021 – 2023

TỔ CHỨC CĐNVQGHK NHIỆM KỲ 2021 – 2023 Hội Đồng  Quản Trị              CT: Phan Quang Trọng. TX PCT Nội Vụ: Nguyễn TràMy. GA PCT Ngoại Vụ: Nguyễn Thu Hương. NC Tổng Thư Ký : Nguyễn Kinh Luân. TX UV Tài … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng | Leave a comment