CĐNVQGHK- Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn-Happy Thanksgiving

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ XIN KÍNH CHÚC QUÝ CỘNG ĐỒNG THÀNH VIÊN, TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO TỴ NẠN CỘNG SẢN MỘT MÙA LỄ TẠ ƠN ĐẦY AN BÌNH HẠNH PHÚC. XIN TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ ĐÃ CHO CHÚNG TA THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC CỦA BỌN VIỆT CỘNG VÔ THẦN, CẦU XIN MỘT NGÀY SỚM QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG.

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s