Daily Archives: 15/11/2022

Thư Của Ông Đỗ Văn Phúc Gởi Cô Bầu Show ViVi Tô

Texas ngày 14 tháng 11, 2022 Đỗ Văn Phúc Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ. Gửi cô Vi Vi Tô Thưa cô Vi Vi, Tôi gửi đến cô lá thư này với tư cách một người … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng | Leave a comment

Tâm Thư Của CĐNVQG Georgia Về Việc Chống Ca-Nô Đàm Vĩnh Hưng

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng | Leave a comment

CĐNVQGHK-Tuyên Cáo Ủng Hộ Cộng Đồng Georgia Phản Đối Ca-Nô Đàm Vĩnh Hưng

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng | Leave a comment