Category Archives: Diễn đàn

Các lộ trình lớn của TT Trump. Người Việt Quốc Gia với VC và Trump

 Lê Hùng Publisher:Humanix Books (Dec 27 2016) CÁC BÌNH LUẬN VỀ SÁCH Phân tích rõ ràng các thách đố đang chờ đợi vị tân tổng thống và lộ trình để tiến tới một chương trình khả thi thành công. RUSH … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Chúng Ta & Thời Cuộc – Những gì đã xảy ra cho Việt Nam sau hơn 40 năm bi cai trị bởi CSVN

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 1 Comment

Về tiết lộ của viên tướng công an CSVN Trương Giang Long

TGCD xin đăng để rộng đường dư luận.

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

CT&TC – Bệnh thờ ơ vô cảm của người Việt trong và ngoài nước

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần 03/25/2017- Khủng bố tại Âu Châu

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 16 – Hiện tình quốc nội sau 3 tuần lễ tổng biểu tình

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Lễ hội, ca hát, ăn mừng trong ngày Quốc Hận 30-4???

Posted in Diễn đàn, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment