Category Archives: Diễn đàn

TIẾNG DÂN VIỆT # 55 – Những Thay Đổi Lớn Trong Sách Lược Tổng Biểu Tình Hiện Nay. Phần 2

Hội luận: Giáo sư Ngô Quốc Sĩ Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình Ông Đoàn Trọng Advertisements

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 55 Những Thay Đổi Lớn Trong Sách Lược Tổng Biểu Tình Hiện Nay. Phần 1

Hội luận: Giáo sư Ngô Quốc Sĩ Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 54 – Hỡi Quân Đội Nhân Dân Hãy Quay Mũi Súng

Hội luận: Giáo sư Ngô Quốc Sĩ Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 53 – Biến Cố 10/6 Cuộc Cách Mạng Mùa Hè Của Dân Tộc Việt Nam

Hội luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết & Đoàn Trọng Hiếu Ngày 7 Tháng 7 Người Việt Trên Toàn Thế Giới Tổng Biểu Tình “Thoát Trung, Giải Cộng”

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 51 – Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BIẾN CỐ 10 – 6 – 2018

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 50 Phần 1- Đặc Khu Kinh Tế hay Khu Tự Trị Của Tàu Cộng

Hội luận : Giáo sư Ngô Quốc Sĩ ,Tiến sĩ Mai Thanh Truyết & Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 50 PHẦN 2 – Đặc Khu Kinh Tế Khu Tự Trị Của Tàu Cộng

TIẾNG DÂN VIỆT # 50 PHẦN 2 Đặc Khu Kinh Tế Khu Tự Trị Của Tàu Cộng Hôi luận: Giáo sư Ngô Quốc Sĩ Tiến sĩ Mai Thanh Truyết Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment