Category Archives: Diễn đàn

Tiếng Dân Việt 30: Phó tế “không tên” – Chủ tịch CĐ bất xứng

Tiếng Dân Việt # 30: Hội luận giữa Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu về hai nhân vật đang gây tranh cãi tại hai tiểu bang: 1- Thầy Phó tế ” không tên” tại Oregon. 2- … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Gs Trần Phong Vũ nhận định về hiện tượng Vũ Thành An

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong – Bài giảng nên nghe

Quan Trọng ở phút 9 -11 “Từ tổng bí thư trở xuống đều là những kẻ bán nước”

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 27- Việt cộng muốn gì khi đổi giọng hoà hoãn?

  Hội luận giữa BĐQ Đoàn Trọng Hiếu và Giáo sĩ Huỳnh Quốc bình. Đề tài: 1/ Âm mưu thay đổi Hiến Chương của BCH/ Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. 2/ Khi Việt cộng đổi giọng gọi Quân đội Sài … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Mặt Trận Ngôn Từ – Cảnh giác trước sự xâm nhập ngôn từ sai trái của Cộng Sản Việt Nam

Đỗ Văn Phúc   Các nhà ngôn ngữ học phân biệt hai loại ngôn ngữ: Sinh ngữ và Tử ngữ. Tử ngữ là những ngôn ngữ đã từng có, từng được sử dụng; nhưng nay không còn thịnh hành nữa … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sư Hàng Tuần 08-7-2017

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần ngày 10-6-2017: Âu Châu rước họa vào thân

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment