Category Archives: Diễn đàn

Thời Sự Hàng Tuần 11-02-2017

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 6 – Đấu tranh để xã hội tối hơn, hay để giải thể CSVN

Kính mong đồng bào tiếp tay phổ biến rộng rãi. Chân thành cám ơn.

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt#5 – Hãy tìm cách loại bỏ chế độ độc tài CSVN (phần2)

Kính mong đồng bào giúp phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Posted in Diễn đàn | Leave a comment

Chúng Ta & Thời Cuộc – Trách nhiệm của Người Việt tỵ nạn trên “đất nước tạm dung”

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Chúng Ta&Thời Cuộc – Tính sổ cuối năm 2016

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần 04-02-2017 – Vấn đề di dân và khủng bố

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | 1 Comment

Tiếng Dân Việt #4 – Hãy tìm cách loại bỏ chế độ độc tài CSVN

Kính mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận giữa TS Mai Thanh Truyết, GS Ngô Quốc Sĩ và Đoàn Trọng Hiếu điều hợp chương trình. Đây là một vấn đề cần phải đặt ra và cần phải có … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment