Category Archives: Diễn đàn

Nguyễn Phúc Liên, con thò lò sáu mặt

Kính thưa quý anh chị trên các diễn đàn. Đáng lẽ tôi đã nói ra những điều này trước mấy tháng nay, tuy nhiên cần chờ đợi thêm để thấy rõ thêm tư cách đạo đức của một ông tiến … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Bản Nhận Định Tình Hình Hiện Nay của Đại Việt Cách Mạng Đảng

BẢN NHẬN ĐỊNH CỦA ĐẠI VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG Trong hơn một năm qua, kể từ khi xảy ra thảm họa Formosa thải chất độc xuống Vũng Áng (Hà Tĩnh) khiến cho hàng triệu ngư dân thuộc bốn tỉnh Miền … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Các lộ trình lớn của TT Trump. Người Việt Quốc Gia với VC và Trump

 Lê Hùng Publisher:Humanix Books (Dec 27 2016) CÁC BÌNH LUẬN VỀ SÁCH Phân tích rõ ràng các thách đố đang chờ đợi vị tân tổng thống và lộ trình để tiến tới một chương trình khả thi thành công. RUSH … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | 1 Comment

Chúng Ta & Thời Cuộc – Những gì đã xảy ra cho Việt Nam sau hơn 40 năm bi cai trị bởi CSVN

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 1 Comment

Về tiết lộ của viên tướng công an CSVN Trương Giang Long

TGCD xin đăng để rộng đường dư luận.

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

CT&TC – Bệnh thờ ơ vô cảm của người Việt trong và ngoài nước

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần 03/25/2017- Khủng bố tại Âu Châu

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment