Category Archives: Diễn đàn

Phát biểu của Lm. Nguyễn Đình Thục, đại diện cho những nạn nhân Formosa tại Quốc hội Đài Loan

Sau đây là bài phát biểu của Linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc Giáo Phận Vinh trong buổi gặp gỡ ngày 5 và 6 tháng 12 với văn phòng Chủ tịch Quốc hội Đài Loan, cùng với Linh mục Nguyễn … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Bài nói chuyện làm cả hội trường phải khóc tại Đại Hội giới trẻ Lần Thứ 14 tại Giáo Phận Vinh

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần – Hậu Bầu Cử TT Hoa Kỳ 2016

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Chúng Ta&Thời Cuộc – Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước

Hội luận GS Huỳnh Quốc Bình và MS Phạm Ngọc Hùngvới đề tài: Trách nhiệm con dân Chúa đối với đất nước.  

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Người Việt Nam hèn hạ – Vì đâu ra nông nỗi này

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Chúng Ta&Thời Cuộc – Hội luận”Hậu Bầu Cử 2016″

Nhà văn Hải Triều – GS Ngô Quốc Sĩ – BĐQ Đoàn Trọng Hiếu – Huỳnh Quốc Bình

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 1 Comment

Talk show ủng hộ Hillary với những chữ “fucking”

Hãy xem Bill Maher ủng hộ Hillary với những chữ “Fucking…” không thấy ông bà đạo đức nào của DC lên tiếng NGƯU TẦM NGƯU, MÃ TẦM MÃ

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment