Category Archives: Diễn đàn

Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong – Bài giảng nên nghe

Quan Trọng ở phút 9 -11 “Từ tổng bí thư trở xuống đều là những kẻ bán nước”

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 27- Việt cộng muốn gì khi đổi giọng hoà hoãn?

  Hội luận giữa BĐQ Đoàn Trọng Hiếu và Giáo sĩ Huỳnh Quốc bình. Đề tài: 1/ Âm mưu thay đổi Hiến Chương của BCH/ Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. 2/ Khi Việt cộng đổi giọng gọi Quân đội Sài … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Mặt Trận Ngôn Từ – Cảnh giác trước sự xâm nhập ngôn từ sai trái của Cộng Sản Việt Nam

Đỗ Văn Phúc   Các nhà ngôn ngữ học phân biệt hai loại ngôn ngữ: Sinh ngữ và Tử ngữ. Tử ngữ là những ngôn ngữ đã từng có, từng được sử dụng; nhưng nay không còn thịnh hành nữa … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sư Hàng Tuần 08-7-2017

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần ngày 10-6-2017: Âu Châu rước họa vào thân

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Trump và hiệp ước Paris về môi trường

 BS Nguyễn Thượng Vũ : Thưa các Anh Chị, Từ  hôm qua, tôi  nhận được nhiều mail của các Bạn hữu chỉ trích TT Trump đã rút ra khỏi Hiệp định Paris về Global Warming. TT Trump bị coi như 1 kẻ … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

40 điểm chính trong bài diễn văn của TT TRUMP về Paris Climate Change.

TRUMP SPEECH WITHDRAW PARIS AGREEMENT     BÀI DIỄN VĂN TUYÊN BỐ RÚT KHỎI HIỆP ƯỚC PARIS CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP.   1-Before we discuss the Paris accord, I’d like to begin with an update on our tremendous, absolutely … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment