Category Archives: Diễn đàn

TIẾNG DÂN VIỆT # 44 – Tầu Cộng Đã “Mua Lại” Hoàng Sa 200 Tỉ Mỹ Kim?

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT# 43 – Trí Thức Việt Nam Có Hèn Không?

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Bệnh Viện và Nghĩa Trang

Trần Mộng Tú Chị thì thầm vào tai anh: “Còn mấy hôm nữa là rằm tháng Giêng chắc mình phải về nhà chứ.”  Anh kéo chiếc mền mỏng lên ngang ngực, chiếc mền ngắn quá, lòi cả nửa ống chân … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT#42- Người Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam “Đi Hay Ở Lại”

TIẾNG DÂN VIỆT#42- Người Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam “Đi Hay Ở Lại” Hội luận: Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 41 – Cuộc Đấu Tranh Hôm Nay Sẽ về Đâu?

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Đi nhận xác Thầy

Kính dâng hương hồn các vị Giáo Sư Đức Giáo Sư Gunther Krainick và Phu Nhân: -Thạc sĩ Y Khoa Đại Học Greifswald 1943 -Thạc sĩ Y Khoa Đại Học Freiburg    1951 -Giáo Sư Nhi Khoa Đại Học Freiburg 1954 -Giáo … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Tài liệu, Uncategorized | 2 Comments

Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình – Cùng số nhưng khác phận

Lữ Anh Thư Trong mấy tuần qua, sư kiện Việt Khang được đến Mỹ làm xôn xao dư luận hải ngoại, khiến lòng tôi không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến một người bạn cùng đấu tranh với anh, bị … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment