Category Archives: Diễn đàn

Thảm Họa Xâm Lăng của Trung cộng( Chinese invasion).

GS Nguyễn Võ Long: Một tỷ phú, giáo sư kỹ thuật vi tính, một nhà hảo tâm (hiến tặng nhiều triệu US dollars cho nhiều lãnh vực xây trường học, cung cấp hoc bổng, và mới nhất là giúp nạn … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt 30: Phó tế “không tên” – Chủ tịch CĐ bất xứng

Tiếng Dân Việt # 30: Hội luận giữa Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu về hai nhân vật đang gây tranh cãi tại hai tiểu bang: 1- Thầy Phó tế ” không tên” tại Oregon. 2- … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Gs Trần Phong Vũ nhận định về hiện tượng Vũ Thành An

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong – Bài giảng nên nghe

Quan Trọng ở phút 9 -11 “Từ tổng bí thư trở xuống đều là những kẻ bán nước”

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 27- Việt cộng muốn gì khi đổi giọng hoà hoãn?

  Hội luận giữa BĐQ Đoàn Trọng Hiếu và Giáo sĩ Huỳnh Quốc bình. Đề tài: 1/ Âm mưu thay đổi Hiến Chương của BCH/ Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. 2/ Khi Việt cộng đổi giọng gọi Quân đội Sài … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Mặt Trận Ngôn Từ – Cảnh giác trước sự xâm nhập ngôn từ sai trái của Cộng Sản Việt Nam

Đỗ Văn Phúc   Các nhà ngôn ngữ học phân biệt hai loại ngôn ngữ: Sinh ngữ và Tử ngữ. Tử ngữ là những ngôn ngữ đã từng có, từng được sử dụng; nhưng nay không còn thịnh hành nữa … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sư Hàng Tuần 08-7-2017

Posted in Diễn đàn, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment