Category Archives: Đơn vị cũ chiến trường xưa

Danh sách các Tử Sĩ LĐ3BĐQ và SĐ18BB đã được cải táng tại An Lộc, Bình Long

  Kính mong quý cơ quan truyền thông, quý chiến hữu giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi tin tức này. Gia đình nào có thân nhân trong hai danh sách dưới đây xin vui lòng liên lạc với chúng tôi … Continue reading

Posted in Tài liệu, Tin Cộng Đồng, Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | 1 Comment

ĐVCCTX – Phỏng vấn Mũ Đỏ Lam Sơn về bộ phim Máu Lửa Charlie

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | 3 Comments

Vui Buồn Thời Chinh Chiến – Hương Xưa Ngày Ấy

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

Điểm Báo Lề Dân từ 25-6 đến 01-7-2016

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

DVCCTX – Trên vòm trời lửa đạn

Phần 1: KQ Vĩnh Hiếu – Trên vòm trời lửa đạn Phần 2: BĐQ Đoàn Trọng Hiếu – Thằng Cối Minh

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | 1 Comment

ĐVCCTX – Sắc Hoa Thời Loạn

Sắc hoa thời loạn Posted on June 11, 2016 by minhhieu854 Đây là chuyện thật của người bạn học cũ của tôi và người lính Biệt Động Quân VNCH, sau 40 năm thất lạc nhau vì chiến tranh, một bất ngờ … Continue reading

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment

DVCCTX – Người tù binh hồi chánh bên bờ Sông Ba

Phạm Tín An Ninh: Người tù binh hồi chánh bên bờ Sông Ba

Posted in Uncategorized, Đơn vị cũ chiến trường xưa | Leave a comment