Category Archives: Thông Báo

Kêu Gọi Tham Dự Hội Thảo “1968 and the Tet Offensive”

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, ntramy99@yahoo.com TEL : (512) 800-7227, (404) 409-8992 ______________________________ __________________________  Thông Báo  Về … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thông Cáo Báo Chí

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, CDVNHK@gmail.com TEL : (703) 980 9425 – (512) 800-7227 ______________________________________________________________________________ Thông Cáo Báo … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Hội Đồng Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ&PC đã biểu quyết với tỉ số 100% : cần phải tiếp tục phổ biến Bản Tuyên Cáo ngày 11 tháng 9 năm 2017

                                                               THÔNG BÁO Kính thưa quý Niên Trưởng và Chiến Hữu, Kính thưa quý đồng hương, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận  trân trọng thông báo : Trong phiên họp định … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Tuyên Cáo Chung Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường

TUYÊN CÁO CHUNG   Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường trong tất cả các sinh hoạt cộng đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia       Tham chiếu: – Nội dung … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thư yêu cầu ông Đinh Hùng Cường giải thích những lời cáo buộc trong chương trình phát thanh ngày 25/8/2017

Thư Yêu Cầu gửi ông Đinh Hùng Cường  Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.   Virginia, ngày 6 tháng 9 năm 2017   Trích yếu: V/v Yêu cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Tuyên Cáo V/V Thay Đổi Lập Trường của Tổ Chức Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thinh Đốn – Maryland và Virginia

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, CDVNHK@gmail.com TEL : (703) 980 9425 – (512) 800-7227 ______________________________ ______________________________ __________ … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Ông Nguyễn Văn Tần chặn cờ máu tại Washington DC

  Kính gởi:     – Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.     – Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.     Kính thưa quý chiến hữu, … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment