Category Archives: Thông Báo

p Hợp Quốc Dân Việt Lời Kêu Gọi 9 Nhân Quốc Hận 30-4-2017

Posted in Thông Báo, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

THQDV – Lời Kêu Gọi 8. Tổng biểu tình 23-4-2017 và mọi ngày trong năm.

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Phân Ưu cùng tang quyến Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.

Image | Posted on by | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư phản đối United Airline

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 http://tienggoicongdan.com, https://vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, cdvnhk@gmail.com Tel: (703) 980 9425 – (512) 800-7227 ______________________________ ______________________________ _____________________ April 12, 2017 … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

THQDV – Lời Kêu Gọi biểu tình lần thứ năm

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQG Hạt Tarrant, Texas kêu gọi biểu tình yểm trợ đồng bào quốc nội

  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận 2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens, TX 76013   TÂM THƯ KÊU GỌI BIỂU TÌNH YỂM TRỢ ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC   Dallas – Fort Worth, ngày 23 … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Louisville, Kentucky

  Đêm Nguyện Cầu Cho Quê Hương 7:00 – 8:00 tối Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017  Hội Trường Giáo Xứ St. John Vianney 4839 Southside Dr., Louisville, KY 40214   Kính thưa quý đồng hương, Trong ba tuần qua, … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment