Category Archives: Thông Báo

CĐNVQGHK – Thông cáo về việc ông Bùi Phát chủ tịch CĐNVQG Nam Cali gặp đại sứ Việt cộng

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com  Email: cdvnhk@gmail.commd46usa@gmail.com       Thông cáo Về việc ông Bùi Phát, Chủ … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Thông Cáo Về việc Ban Tổ Chức Chiều Nhạc Thính Phòng “Trói Vào Tự Do” bất kính với lá Quốc Kỳ

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com  Email: cdvnhk@gmail.commd46usa@gmail.com ______________________________ ______________________________ ____________________________ Thông Cáo Về việc Ban Tổ Chức Chiều … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Quỹ Tù Nhân Lương Tâm

        CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ       The Vietnamese American Community of the USA 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites:http://tienggoicongdan.com,vacusa.wordpress.com Email: cdvnhk@gmail.commd46usa@gmail.com                         … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư ngỏ gởi Đồng bào Quốc nội

        CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ       The Vietnamese American Community of the USA 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites:http://tienggoicongdan.com,vacusa.wordpress.com Email: cdvnhk@gmail.commd46usa@gmail.com                         … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Phân Ưu cùng ông Nguyễn Minh Tuấn và tang quyến

Image | Posted on by | Leave a comment

Tâm thư 3 điểm kính đệ trình Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước của Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý ngày 12-12-2016

Quốc Dân Việt Nam Ơi ! Hãy Tự Cứu Mình Gấp ! Kính thưa  Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước ! I. Đại thảm họa của Tổ Quốc và Dân tộc Việt hiện nay 2016-2017 : Tổ Quốc Việt Nam … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tiếng kêu từ địa ngục, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư ngỏ về việc: Một thương gia từ Việt Nam đến Hoa Kỳ mặc áo màu cờ Việt Cộng

                                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ                                         The Vietnamese American Community of USA                                                                   16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660                                                                Websites: https://tienggoicongdan.com/                                                              … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | 1 Comment