Category Archives: Thông Báo

Tuyên Cáo Chung Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường

TUYÊN CÁO CHUNG   Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường trong tất cả các sinh hoạt cộng đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia       Tham chiếu: – Nội dung … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thư yêu cầu ông Đinh Hùng Cường giải thích những lời cáo buộc trong chương trình phát thanh ngày 25/8/2017

Thư Yêu Cầu gửi ông Đinh Hùng Cường  Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.   Virginia, ngày 6 tháng 9 năm 2017   Trích yếu: V/v Yêu cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Tuyên Cáo V/V Thay Đổi Lập Trường của Tổ Chức Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thinh Đốn – Maryland và Virginia

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, CDVNHK@gmail.com TEL : (703) 980 9425 – (512) 800-7227 ______________________________ ______________________________ __________ … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Ông Nguyễn Văn Tần chặn cờ máu tại Washington DC

  Kính gởi:     – Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.     – Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.     Kính thưa quý chiến hữu, … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Tuyên Bố của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về sự xuất hiện của bọn Việt Cộng và tay sai

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com  Email: cdvnhk@gmail.commd46usa@gmail.com     Tuyên Bố của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thư Mời Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ 2017

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thông Cáo Báo Chí của Đan viện Thiên An do Bề Trên Đan viện ký vào ngày 29.06.2017

                                                    TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ                                                         ĐAN VIỆN THIÊN AN Địa chỉ: thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số: 26/ĐVTA               Ngày 29 tháng 6 năm 2017                                                        THÔNG CÁO BÁO CHÍ  V/v: … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment