Category Archives: Thông Báo

Thông Báo Biểu Tình của Cộng Đồng Việt Nam Wichita, Kansas

                             CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM . WICHITA , KANSAS VÀ VÙNG PHỤ CẬN                            VIETNAMESE COMMUNITY OF WICHITA KANSAS AND VICINITY                          2205 S . … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK kêu gọi các cộng đồng thành viên yểm trợ quốc nội

Kính thưa toàn thể quý vị, Tin tức về chiến dịch Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt Trên Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt do Tổ Chức TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT gởi ra từ Quốc Nội đã … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

LHCCS/VNCH/HTD&PC tổ chức Đêm Thắp Nến để yểm trợ tinh thần đồng bào quốc nội

Kính gởi:     – Quý Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận,     – Quý Niên Trưởng vá quý Chiến Hữu QLVNCH, – Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.     … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Phân Ưu cùng gia đình Cựu Đại tá Nguyễn Công Vĩnh

Image | Posted on by | Leave a comment

Hướng dẫn 16 điểm Tập Hợp Quốc Dân Việt Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện suốt năm 2017

I. Nền tảng Nội Tâm, Ý Chí, Nghị Lực, Đức Hạnh & Thành Công : 1. Quốc Dân Việt là Anh Chị Em ruột – là Bạn của Gia Đình Nhân Loại, không coi bất cứ ai là kẻ thù, … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư Phản Đối Quốc Hội California bịt miệng TNS Janet Nguyen

          CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ                                                     The Vietnamese American Community of the USA 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, CDVNHK@gmail.com TEL: (703) 980 … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Ban Công Lý & Hòa bình Gp. Vinh: Thông cáo về việc Nhà Cầm Quyền dùng bạo lực ngăn chặn người dân nạp đơn khởi kiện Formosa

Image | Posted on by | Leave a comment