Category Archives: Thông Báo

CĐNVQGHK – Thư Mời Tham Dự Biểu Tình Tại Hoa Thịnh Đốn Ngày 7-7-2018

Kêu gọi biểu tình tại Washington 7.7.18(1)                              Thư Mời Gọi Tham Gia Biểu Tình để Yểm Trợ Quốc Nội Atlanta, Ngày 27 Tháng 6, 2018 Kính … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

                                  Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội                                     Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận                                  Email: UBDN.YTQN.HTD@gmail.com                                   Phone: 703-927-2878 & 703-980-9425                                                         Thông Cáo                       Về cuộc biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2018 của … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình của HĐGMVN vừa gởi một thư ngỏ cho quốc hội vc

   Hội đồng Giám mục Việt Nam Ủy ban Công lý và Hòa bình Ngày 8 tháng 6 năm 2018   THƯ NGỎ   Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Quý … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

CDNVQGHK – Tuyên Cáo Về việc: Phản đối và lên án Cộng Sản Việt Nam lại dâng đất cho ngoại bang

 Tuyên Cáo  Về việc: Phản đối và lên án Cộng Sản Việt Nam lại dâng đất cho ngoại bang Xét rằng: 1.   Theo nguồn tin mới đây, ngụy quyền Việt Nam Cộng Sản đã đệ trình lên Quốc hội bù … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư Yêu Cầu Gỡ Bõ Tượng Hồ Chí Minh Tại Viện Bảo Tàng Thành Phố Mimasaka Nhật Bản

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, ntramy99@yahoo.com TEL : (512) 800-7227, 404-409-8992 __________________________________________________________________ December 1st, 2017 To: The … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Kêu Gọi Tham Dự Hội Thảo “1968 and the Tet Offensive”

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, ntramy99@yahoo.com TEL : (512) 800-7227, (404) 409-8992 ______________________________ __________________________  Thông Báo  Về … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thông Cáo Báo Chí

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, CDVNHK@gmail.com TEL : (703) 980 9425 – (512) 800-7227 __________________________________________________ Thông Cáo Báo … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | 4 Comments