Category Archives: Thông Báo

Tuyên Cáo Của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn

Advertisements

Image | Posted on by | Leave a comment

Thông Báo Của Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

                    Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội                         Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận Vietnammese American Coalition (VAC) Email: UBDN.YTQN.HTD@gmail.com Phone: 703-350 6241 & 703-980-9425   Kính gởi Quý Vị Chủ Tịch Các Cộng Đồng Người Việt … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

                                                                                              Tuyên Cáo                                                   Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng                                                     Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại   Xét rằng:   Từ hơn nửa thế kỷ nay, đảng Cộng Sản Việt … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK –Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Florence & Michael

THƯ KÊU GỌI YỂM TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT FLORENCE & MICHAEL CHO ĐỒNG HƯƠNG VIÊT NAM Ngày 2 tháng 11, 2018 Kính Gởi: Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trên khắp Hoa Kỳ Vào đầu tháng 9 năm … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thông cáo của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia về đêm văn nghệ có Đàm Vĩnh Hưng trình diễn

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư Yêu Cầu Cấp Quy Chế Tỵ Nạn Cho Cô Nguyễn Quang Hồng Ân

  October 08, 2018 To:       H.E. Angela Merkel, Chancellor  of Germany Cc:      The Hon. Peter Wittig, Ambassador of Germany to the U.S.A. The Hon. Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights. The Hon. Vojislav ŠUC, President of the … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Condolences to the McCain Family

September 1, 2018 To: Mrs. John S. McCain and family Subject: Our condolences to the McCain’s family Dear Mrs. McCain and family, On behalf of The Vietnamese Community of the USA, we are very saddened by the passing away of … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment