Category Archives: Thông Báo

CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

                                                                                              Tuyên Cáo                                                   Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng                                                     Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại   Xét rằng:   Từ hơn nửa thế kỷ nay, đảng Cộng Sản Việt … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK –Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Florence & Michael

THƯ KÊU GỌI YỂM TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT FLORENCE & MICHAEL CHO ĐỒNG HƯƠNG VIÊT NAM Ngày 2 tháng 11, 2018 Kính Gởi: Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trên khắp Hoa Kỳ Vào đầu tháng 9 năm … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thông cáo của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia về đêm văn nghệ có Đàm Vĩnh Hưng trình diễn

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư Yêu Cầu Cấp Quy Chế Tỵ Nạn Cho Cô Nguyễn Quang Hồng Ân

  October 08, 2018 To:       H.E. Angela Merkel, Chancellor  of Germany Cc:      The Hon. Peter Wittig, Ambassador of Germany to the U.S.A. The Hon. Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights. The Hon. Vojislav ŠUC, President of the … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Condolences to the McCain Family

September 1, 2018 To: Mrs. John S. McCain and family Subject: Our condolences to the McCain’s family Dear Mrs. McCain and family, On behalf of The Vietnamese Community of the USA, we are very saddened by the passing away of … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư Mời Tham Dự Biểu Tình Tại Hoa Thịnh Đốn Ngày 7-7-2018

Kêu gọi biểu tình tại Washington 7.7.18(1)                              Thư Mời Gọi Tham Gia Biểu Tình để Yểm Trợ Quốc Nội Atlanta, Ngày 27 Tháng 6, 2018 Kính … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

                                  Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội                                     Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận                                  Email: UBDN.YTQN.HTD@gmail.com                                   Phone: 703-927-2878 & 703-980-9425                                                         Thông Cáo                       Về cuộc biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2018 của … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment