Category Archives: Tin Cộng Đồng

Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-03-2018

Thông Báo cuả CĐNVQG Pennsylvania về tên Việt gian Kenny Nguyễn Lễ Ra Mắt Ban Vận Động Thành Lập Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam Bắc California SBTN Cùng Hai Tổ Chức Vận Động Cho Dự Án Phim Chiến Tranh … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CDNVQGHK – Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 11-03-2018

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

2018-02-24 Hội Tết Cộng Đồng San Jose.

626 hình ảnh Tết Cộng Đồng San Jose. Link dưới 2018-02-24 Hội Tết Cộng Đồng San Jose.

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 25-02-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 1- Vận Động Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại. 2- Thư Mời Tham Dự Diễn Hành Xe Hoa Tết Mậu Tuất 2018 Tại Houston. 3- Nghĩa Trang … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-02-2018

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Liên Danh Trung Chính ứng cử CĐ Orlando

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Chương trình Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng ngày 04-2-2018

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment