Category Archives: Tin Cộng Đồng

Phân Ưu Của CĐNVQG Charlotte

 

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CDNVQGHK – Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng Ngày 06 tháng 5 /2018

  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 43 Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu Biểu Tình Chống Việt Cộng Tại Canbera Nhân Ngày Quốc Hận Lần Thứ 43 … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thông Báo Về việc: Cuộc họp sắp tới tại Houston của nhóm ông Nguyễn Đạc Thành và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có mời vài tổ chức Cộng Đồng tham dự.

                                                                                             Thông Báo      Về việc: Cuộc họp sắp tới tại Houston của nhóm ông Nguyễn Đạc Thành và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có mời vài tổ chức Cộng Đồng tham dự. Gần đây, … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 22-04-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 22-04-2018 Thông Báo Tổ Chức Ngày Quốc Hận 30-4 Cuả Các Cộng Đồng Georgia-North Carolina-Dallas,Austin, San Antonio Texas, California… Thông Báo Cuả … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CDNVQGHK – Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 08-04-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 08-04-2018 – Thông Báo Cuả Các Cộng Đồng Thành Viên – Thư ông Võ Nhẫn gởi nhạc sĩ Trúc Hồ:” Xin Đừng … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK- Phân ưu cùng ông Châu Kim Khánh và tang quyến.

Image | Posted on by | Leave a comment

Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 01-04-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ Chương trình phát thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 1/ Thông Báo của CĐNVQG Georgia về Nghị Quyết Cờ Vàng và Giỗ QuốcTổ Hùng Vương. 2/ Thông Báo của CĐNVQG Hạt … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment