Category Archives: Tin Cộng Đồng

Phân Ưu cùng gia đình ông bà Nguyễn Quốc Đống

Image | Posted on by | Leave a comment

Chương trình Tri Ân Thương Phế Binh VNCH tại DCCT

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Sản phẩm tôm khô Louisiana – USA

Đồng hương muốn mua xin xem phần cuối của bài viết. H 1- Đang bỏ ống hút tôm lên từ hầm tàu Như đã hẹn trước với chủ hãng, cuối tuần hai vợ chồng sắp xếp công việc đi xuống … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Phân Ưu cùng ông Nguyễn Minh Tuấn và tang quyến

Image | Posted on by | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư ngỏ về việc: Một thương gia từ Việt Nam đến Hoa Kỳ mặc áo màu cờ Việt Cộng

                                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ                                         The Vietnamese American Community of USA                                                                   16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660                                                                Websites: https://tienggoicongdan.com/                                                              … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | 1 Comment

Tìm chiến hữu

Thưa quý vị, Bác Sỹ Nguyễn Dương, Cựu Y sĩ Trưởng Trung Đoàn 14, Sư Đoàn 9 BB cần tìm kiếm :   Ông Đại úy Hoà: chỉ huy Giang Thuyền (Duyên Đoàn???) ở Trà Vinh   (Vĩnh Bình) circa … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

MARINE! The Arrival Salute!

Anh Dennis Trần Đoàn 19 tuổi, người Mỹ gốc Việt  là Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vừa tử trận ngày 6.11.2016. Thi hài được chuyển về quê ở Tiểu Bang Florida với lễ nghi quân cách của … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment