Category Archives: Tin Cộng Đồng

Tuyên Cáo Chung Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường

TUYÊN CÁO CHUNG   Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường trong tất cả các sinh hoạt cộng đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia       Tham chiếu: – Nội dung … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thư yêu cầu ông Đinh Hùng Cường giải thích những lời cáo buộc trong chương trình phát thanh ngày 25/8/2017

Thư Yêu Cầu gửi ông Đinh Hùng Cường  Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.   Virginia, ngày 6 tháng 9 năm 2017   Trích yếu: V/v Yêu cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Ông Quận Đinh Hùng Cường “nổ hơn bom CBU55A” để làm gì ?

Kính thưa quý anh chị em. Khi ở trong tù , bọn Việt cộng tuyên truyền “ anh hùng Phạm Tuân lái Mig 21 lên trên mây rồi tắt máy, chờ B52 của Mỹ bay đến rồi nổ máy nhào … Continue reading

Posted in Tản mạn, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Ông Đinh Hùng Cường và Nguyễn Văn Thành Những nhân vật chủ chốt của vụ đổi “chống cộng” thành “không cs”

Nguồn https://chungtoimuontudo2.wordpress.com VỤ CĐ DC SỬA (CĐ CHỐNG CỘNG) BẰNG (CĐ KHÔNG CS) 26/8/2017 Bài 3: Ông Đinh Hùng Cường và Nguyễn Văn Thành Những nhân vật chủ chốt của vụ đổi “chống cộng” thành “không cs” Nguyễn Văn Thành … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Nguyễn văn Tần- Người lính lại nhận trách nhiệm- vụ Cđ Dc dổi ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cộng sản

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/08/25/nguyen-van-tan-nguoi-linh-lai-nhan-trach-nhiem-vu-cd-dc-doi-cong-dong-chong-cong-thanh-cong-dong-khong-cs-aug-25-2017/ Cộng đồng Đinh Hùng Cường-Xóa “chống cộng” thay bằng “không cs” LGT: đây là bài số 2, viết về các nhân vật cộng đồng DC trong vụ (Điều Lệ bị sửa đổi. Từ chống cộng thành không cs). Những … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Lê Hữu Em- Hồn Thiêng Sông Núi đã anh linh- vụ CĐ DC ( không chống cộng , chỉ là không cs)

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/08/24/le-huu-em-hon-thieng-song-nui-da-anh-linh-vu-cd-dc-khong-chong-cong-chi-la-khong-cs-aug-24-2017/ Cộng đồng Đinh Hùng Cường-Xóa “chống cộng” thay bằng “không cs” LGT: đây là bài số 1, viết về các nhân vật cộng đồng DC trong vụ ( Điều Lệ bị sửa đổi. Từ chống cộng thành không cs). … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Hiến Chương Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn thay đổi?

Tuần qua, sóng gió lại nổi lên ở Cộng Đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn. Người Việt tị nạn sống tại thủ đô và hai tiểu bang lân cận Vurginia, Maryland rất đông. Nơi đây kết tụ nhiều tinh … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment