Category Archives: Tin Cộng Đồng

Chương Trình Phát Thanh TTSHCĐ Ngày 04-8-2019

  Advertisements

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Đại Hội Khoáng Đại CĐNVQGHK 2019 (P4)

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Đại Hội Khoáng Đại CĐNVQGHK 2019 (P3)

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Đại Hội Khoáng Đại CĐNVQGHK 2019 (P2)

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | 1 Comment

Đại Hội Khoáng Đại CĐNVQGHK 2019 (P1)

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Đại Hội Khoáng Đại 2019 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tại Atlanta Thành Công Mỹ Mãn.

Trong ba ngày cuối tuần cuối tháng 7 vừa qua, đại biểu từ khắp các thành phố, tiểu bang Hoa Kỳ đã quy tụ về Thành phố Atlanta thuộc Tiểu bang Georgia để tham dự Đại Hội Khoáng Đại năm … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK- Hình Ảnh Tiền Đại Hội Khoáng Đại 26-7-2019

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment