Category Archives: Tin Cộng Đồng

Tiến Sĩ James Reckner, cựu Giám Đốc Vietnam Center qua đời

Advertisements

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-11-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-11-2018 Cộng Đồng Charlotte, N Carolina Thông Báo Diễn Hành Lễ Thanksgiving Ngày 22-11-2018 Cộng Đồng Việt Nam Washington DC,Virginia, Maryland – … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

                                                                                              Tuyên Cáo                                                   Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng                                                     Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại   Xét rằng:   Từ hơn nửa thế kỷ nay, đảng Cộng Sản Việt … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK –Thư Kêu Gọi Yểm Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Florence & Michael

THƯ KÊU GỌI YỂM TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT FLORENCE & MICHAEL CHO ĐỒNG HƯƠNG VIÊT NAM Ngày 2 tháng 11, 2018 Kính Gởi: Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trên khắp Hoa Kỳ Vào đầu tháng 9 năm … Continue reading

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Chương Trình Phát Thanh TIN TỨC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 04-11-2018

     

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Phân ưu cùng ông Đặng Thế Khương

Image | Posted on by | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Ông Đỗ Đức Chiến

Image | Posted on by | Leave a comment