CĐNVQGHK – Yêu Cầu Quốc Hội California bỏ phiếu chống lại Dự Luật đưa Lý Thuyết Chủng Tộc vào chương trình học.

TÂM THƯ (Khẩn)

CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Kính thưa quý đồng hương, quý Hội Đoàn (nhất là ở Tiểu Bang California)

Ngày 16 tháng 6 này, Quốc Hội Tiểu Bang California sẽ đưa dự luật AB-101 về Critical Race Theory ra để bỏ phiếu.

Thật ra đây là chương trình nhồi sọ về thuyết chủng tộc (Critical Race Theory) mà đám Dân Chủ Liberal muốn cấy vào đầu óc non trẻ của học sinh rằng người da trắng là nguyên nhân mọi tội lỗi đối với người da đen. Họ chủ trương xóa bỏ lịch sử, người da trắng phải nhận tội lỗi, xin lỗi, và bồi thường cho người da đen. Thay vì thuyết “Bình Đẳng” (Equality) mà mọi người được hưởng đồng đều về cơ hội; thì phe Liberal chủ trương thuyết “Equity” tức là người da đen phải được hưởng thụ ngang bằng da trắng, bất luận khả năng và sự nỗ lực của họ.

Lý thuyết này tương đồng với thuyết “tái phân phối tài sản xã hội” (Wealth redistribution) của Marxism và Communism, san bằng cách biệt xã hội “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mà trong thực tế 100 năm Cộng Sản ở Liên Sô và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã không bao giờ thực hiện được vì nó mơ hồ, không tưởng và bất công.

Thật sự, đảng DC và nhóm Liberal không thương gì dân da đen. Nhưng họ vẫn chủ trương ve vuốt da đen qua việc bắt các Tòa Đại Sứ Mỹ trên thế giới phải treo cờ Black Lives Matter, và chính phủ Mỹ từng ban hành những biện pháp để làm vừa lòng người da đen, dù các biện pháp này phi lý, phi luân và thiệt hại đến quyền lợi chung của công dân.

Có thể coi chủ trương Critical Race Theory như là việc đầu độc tư tưởng mang mầm mống Chủ Nghĩa Cộng Sản. Quý vị muốn biết thêm về lý thuyết Critical Race Theory, xin đọc bài của nhà bình luận Vũ Linh trong trang web sau:

https://diendantraichieu.blogspot.com/2021/06/bai-180-binh-ang-chung-toc.html?fbclid=IwAR1NUY_IeTGgxdmMszDx98T1l5uOOoVJrrOLpj6c1Z53_dhONnadmUTQ36w

Phản ứng của chúng ta có thể sẽ chậm trễ mất rồi.

Vì thế, qua lá thư gấp vội này, Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương, hội đoàn ở California, tìm mọi cách nhanh nhất để liên lạc với các Dân Biểu, Nghị Sĩ Tiểu Bang California để yêu cầu họ bỏ phiếu chống Dự Luật AB-101 này; như rất nhiều Tiểu bang khác đã làm để ngăn ngừa việc dạy lý thuyết này..

Vì tương lai con em chúng ta, vì tương lai nước Hoa Kỳ hùng mạnh, dân chủ, xin quý vị tiếp tay ngăn ngừa nọc độc này.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.

TM Hội Đồng Đại Diện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn TràMy, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

Mẫu Thư:__________________________________________________

Tên họ ….

Địa chỉ

Điện thoại 123-456-7890

To  Congressman hay Senator…

Địa chỉ

Ngày tháng…

Ref: Opposing the Teaching of Critical Race Theory at Schools.

Dear Congressman, (hay Congresswoman)

The liberal Democrats have been promoting the Critical Race Theory (CRT) and forced it to be taught at public schools in the United States.

We, Vietnamese who left our motherland since the Communists took power in 1975, are very scared of the Marxism theory and Communism in which the Class Struggle is the major element that led to the horrible bloodshed in the 20th century in Soviet Union, China, as well as other Communist countries including our Vietnam.

The Critical Race Theory is similar to the Communist Class Struggle. It stirs up the hatred of the oppressed against oppressors and calls for a retribution. The slavery in American history was the sad phenomenon of the past. But the Americans have fixed this problem and declared equality, giving all the civil rights to all citizens no matter of race or skin color.

The United States in the 20th century became the icon of democracy, the role model in political structure that the whole world admired and learned from.

We know for sure the CRT is used as a political tool and propaganda of the far left wing of Democratic Party in order to erase US history. Their goal is to establish a socialist society which had failed in many communist countries and several North European countries.

We respectfully urge you to stand up to oppose the teaching of Critical Race Theory. By doing so, you will save our children from being brainwashed by the evil theory, and also save our beautiful country from the dark era of Socialism.

Thank you for your consideration.

With our best regards.

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

LS Nguyễn Quốc Lân- Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 1

XIN ĐƯỢC PHỔ BIẾN LÁ THƯ CỦA LS NGUYỄN QUỐC LÂN VỚI LỜI LẼ XẤC XƯỢC. XIN TUỲ NGHI NHẬN ĐỊNH.

Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 1:

Các Thế Lực Chống Đối Đang Vận Động Hủy Bỏ Dự Án Xây Dựng Tượng Đài

                                                                        Luật Sư Nguyễn Quốc Lân

Mặc dầu được sự hỗ trợ của đồng hương từ khắp nơi, một số thành phần chống đối Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đang âm mưu lập kế với nhau để vận động hủy bỏ dự án xây dựng tượng đài này. Tiến trình xây dựng tượng đài và mức độ hỗ trợ của đồng hương từ khắp nơi trên thế giới đã được trình bày đầy đủ và cập nhận trên trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com
Home – Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị – Mùa Hè Đỏ Lửa 1972Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site fo…
Tại buổi họp HDTP vừa qua, Ông Bob Harrison, một ủng hộ viên và là nhân vật hoạt động thân cận với nhóm cộng đồng Việt Nam của ông Phát Bùi đã gởi thư đến Hội Đồng Thành Phố Westminster yêu cầu hủy bỏ giấy phép xây dựng tượng đài. Lá thư này đã đươc trao đổi, thảo luận và phối hợp với nhóm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, một số cựu quân nhân tại Quận Cam và cả ông Phát Bùi để thảo luận một âm mưu hủy bỏ dự án xây dựng tượng đài CTQT. Xin xem email kèm theo đây để hiểu rõ hơn về mức độ hợp tác và phối hợp của các thành phần chống đối này từ hồi đầu năm nay.

Inline image

Ông Quan Thầy người Mỹ này đang ra lệnh cho quân lính người Việt Nam phải tìm mọi cách triệt tiêu TĐ CTQT. “Chấm hết,” theo ngôn từ của mệnh lệnh từ ông Quan Thầy này. Vậy mà đã có những người tự xưng là cựu quân nhân VNCH đang tuân theo lệnh này, và ngay cả đọc nguyên văn của văn thư của ông Quan Thầy này trên một đài truyền thanh Việt Ngữ. Nhiều ông lính Việt Nam khác cũng đang dịch lại lá thư và loan truyền trên các mạng xã hội với cùng nội dung và mục đích chỉ vì họ không đồng ý với một số người trong UB XDTD. Ông Bob Harrison, dù là một cư dân từ một thành phố khác, cũng là người đã ra trước HDTP để phản đối dự án này từ ngày đầu tiên dự án được đưa ra đệ trình trước HDTP vào hồi tháng 12 năm ngoái.

Cũng trong cùng ngày, nhóm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Calif cũng phổ biến một Bản Lên Tiếng (BLT) trong đó có nhiều lập luận và lý do rất là vu vơ nhằm mục đích chống lại dự án xây dựng tượng đài. Bản Lên Tiếng này được ông Bob Harrison cho là quá yếu kém so với thỏa thuận họ đã thảo luận với nhau trước đó. Nhóm cựu lính này chắc có lẽ sẽ vặn volume lớn hơn một tí để mạnh hơn một tí.

Một ngày sau đó, nhóm cộng đồng Miền Nam Cali của ông Phát Bùi cũng phổ biến một bản Thông Cáo nhằm phản đối dự án XDTD trong đó nhóm này đúc kết các lên tiếng của ông Bob Harrison và LHCCS cùng với góp nhặt nhiều ý kiến vu vơ từ các thành phần chống đối không tên trên diễn đàn xã hội trong suốt nhiều tháng qua.Nhóm Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại cũng không muốn mất cơ hội ăn có và cũng phổ biến mộtBản Lên Tiếng chẳng giống ai hết, những giống y trang các nhóm kia trong mục đích tuân theo lệnh quan thầy của ông Bob Harrison. Nhóm này là nhóm đã nhận làm lơ xe bus để đưa 6,000 đồng hương đến Microcoft Center để nghe ông Hoàng Kiều sĩ vã QLVNCH, sau đó mặc quần áo chỉnh tề đi ăn nhậu tôm hùm với ông tỷ phú mặc áo thun ba lỗ, và sau đó giúp ông Hoàng Kiều vận động tranh cử bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt tại Westminster.

Trong nhiều tháng qua, nhóm Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến tại Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối dự án phần lớn là vì họ không được mời tham khảo hay hội ý từ khi khởi sự dự án và trước khi đưa ra cộng đồng để trình bày. Mặc dầu nhóm TH TQLC này chống đối, các thành phần cựu chiến sĩ TQLC từ khắp nơi trên Hoa Kỳ và thế giới đã bất kể lệnh cấm từ Tổng Hội để tích cực vận động và hỗ trợ cho dự án đóng góp cố vấn, ý kiến, tài liệu, nhân chứng và cả tài chánh để hỗ trợ cho dự án. Xin xem các thông tin phổ biến trên trang nhà của Ủy Ban tại www.cothanhquangtri.com để hiểu rõ hơn về sự hỗ trợ này.

Ngoại trừ ông Bob Harrison, một người thường xuyên lên tiếng chống lại hầu hết các tượng đài vinh danh chiến sĩ QLVNCH tại Westminster, tất các các nhóm cộng đồng Việt Nam đều bắt đầu bản lên tiếng của mình với tuyên bố là họ không chống đối dự án xây dựng tượng đài, nhưng họ chỉ phản đối các thành viên hay cách làm việc của UB mà thôi. Tuy nhiên, các hành động của họ đều cho thấy rõ họ đang có một âm mưu kết nối, phối hợp, thảo luận và trao đổi những quan điểm với nhau để tuân theo lệnh của một Quan Thầy người Mỹ nhằm đạt đến mục tiêu duy nhất là hủy bỏ dự án XDTD, cho dầu với bất cứ lý do gì, chính đáng hay không chính đáng. “Period,” ngôn từ trong tiếng Anh có nghĩa là chấm hết và không có điều gì khác cần để thảo luận.

Các nỗ lực vận động này đang xảy ra cùng lúc phía CSVN lần đầu tiên đưa ra một loạt các video phóng sự để thần thánh hóa “chiến công” của họ trong mặt trận Quảng Trị vào Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972 81 NGÀY ĐÊM BẢO VỆ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ – KHÚC TRÁNG CA BẤT TỬ (BẢN FULL).  Gần 50 năm qua, CSVN rất ít khi nhắc đến trận chiến này vì sự xấu hổ và nhục nhã của họ trong suốt tất cả các mặt trận trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, nhưng đây là lần đầu tiên họ phổ biến một tài liệu quan trọng để đáp trả lại những gì đang xảy ra từ phía cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Nếu dự án XDTD thất bại, các thế hệ hôm nay và mai sau chỉ có thể hiểu biết về các trận chiến trong Mùa Hè Đỏ Lửa từ các tài liệu đưa ra từ phía CSVN hay các cơ quan truyền thông, học giả hay giáo dục tại Hoa Kỳ đưa ra mà thôi.
81 NGÀY ĐÊM BẢO VỆ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ – KHÚC TRÁNG CA BẤT TỬ (BẢN FULL)
Đây là vấn nạn mà dự án XDTD Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị muốn đối đầu và giải quyết sau gần 50 năm, đó là người Mỹ, người Nga, người Tàu hay người Cộng Sản chỉ có cùng một bản nhạc về tinh thần chiến đấu và sự hy sinh của người lính VNCH mà thôi. Chỉ có người Việt tỵ nạn cộng sản và là người quốc gia chân chính mới thấu hiểu được nỗi đau mất nước và thua trận như trường hợp của người lính VNCH mà thôi.  Cộng đồng Việt Nam từ khắp nơi và khắp mọi thành phần cần phải lên tiếng và có hành động thiết thực để phản đối những thành phần phản đối dự án hầu ngăn ngừa mọi trường hợp xấu nhất cỏ thể xảy ra.  Bài viết này sẽ lần lược phân tích các lên tiếng và hành động của các nhóm chống đối để đồng hương có thể hiểu rõ hơn về mục tiêu và tác động của những việc làm đó.

Bản Lên Tiếng Của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH

BLT của LHCCS bắt đầu bằng một tuyên bố là họ không phản đối việc xây dựng tượng đài, tuy nhiên, các thành viên của nhóm này đã chính thức tham dự thảo luận và phối hợp với ông Bob Harrison để hỗ trợ yêu cầu HDTP hủy bỏ giấy phép cho xây dựng Tượng Đài. Xin xem email trao đổi giữa các thành viên này kèm theo đây. Không những vậy, những lập luận trong BLT cũng có nhiều quan điểm rất là kỳ lạ và mâu thuẫn

Thứ nhất, đây là lên tiếng hay trả lời chính thức của LHCCS sau 6 tháng trao đổi với UB XDTD, nhưng họ mới phát giác ra rằng dự án XDTD không phải là “trò đùa của trẻ nít,” theo ngôn ngữ dùng trong BLT.  Mặc dầu nói rằng họ không hay biết gì, nhưng BLT cũng không nói thật là các thành viên của nhóm này đã yêu cầu được có buổi họp với UB XDTD từ tháng giêng đầu năm 2021 sau khi nhận được thư mời tham dự vào dự án từ cuối tháng 12 năm 2020, tức thời gian mà UB vừa được cấp giấy phép xây dựng tượng đài và bắt đầu phổ biến đề tìm sự hỗ trợ từ mọi thành phần trong cộng đồng. Đây là giai đoạn đầu tiên để trình bày và tìm sự hỗ trợ của cộng đồng trước khi bước vào thời gian gây quỹ được dự trù vào khoảng giữa tháng 3 sau đó. Từ đó đến nay, nhóm này chưa bao giờ trả lời hay cho biết ý định cho tới khi phổ biến BLT này.

Thứ hai, LHCCS đã phản đối với một lý do không ăn nhằm gì là tại sao Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong cương vị là một thị trưởng lại có thể là một thành viên của UB để có thể bị “sai bảo của những nhân vật, không mấy được ưa chuộng trong thời gian qua của Cộng Đồng Tỵ Nạn có địa danh là Little Saigon.” Họ không nói rõ những thành phần không được ưa chuộng này là ai. Tuy nhiên, suy nghĩ này không phải là vì họ không biết nhưng là họ cố ý không thành thật với chính họ. Ai cũng biết cho dầu là thị trưởng, dân biểu hay tướng tá gì đi nữa cũng chỉ là một thành viên trong xã hội và vẫn phải chịu phân cấp vai vế trong mỗi hoàn cảnh xã hội như trong tôn giáo, đoàn thể, gia đình, bạn bè hay người chung quanh. Ngay cả trong các đoàn thể hội cựu quân nhân các viên chức tướng tá cũng phải bỏ qua các vai vế đó để sinh hoạt hòa nhã trong tinh thần huynh đệ chí binh của một hội ái hữu. Dĩ nhiên, trong một đoàn thể bất vụ lợi trong cộng đồng thì không ai sai bảo ai hết. Một vị dân cử xắn tay áo lên để tham dự vào một công tác có ích lợi trong cộng đồng là một việc đáng khen và đáng khuyến khích thay vì chỉ để tên cho có lệ và ăn trên ngồi trước trong các sinh hoạt cộng đồng. Không lẽ nào đây là một lý do chính được nhóm cựu quân nhân này đưa ra để chống đối cách làm việc của UB XDTD?Điều kỳ lạ thứ ba trong BLT là họ nêu thêm một lý do phản đối dự án XDTD là vì có một thành viên đã từng về Việt Nam và “được bọn cộng sản tiếp đón (có hình ảnh) … được ông Luật Sư trong Ủy Ban viết bài tường trình để biện hộ, thay vì cá nhân đó phải làm cho chính mình! Tại sao???” Lập luận vô lý này, nếu hiểu theo ý của họ, là cho rằng nếu có những cáo buộc xuyên tạc và bóp méo sự việc để chống lại dự án XDTD thì UB không được lên tiếng chính thức và phải để cho chính thành viên đó “tự xử.” Tại sao đây lại là một lý do chính để chống đối dự án XDTD sau sáu tháng suy gẫm?Điều đáng nói ra trong lập luận này không hẳn là lối suy nghĩ kỳ quặc đó, nhưng là chính LHCCS này đã không dám lên tiếng chống đối ông Tỷ Phú Hoàng Kiều khi ông này lớn tiếng phỉ báng QLVNCH là khi xưa có cả triệu tay súng mà còn thua trận và chạy như vịt thì ngày nay chống cộng để làm gì nữa, nhưng bây giờ họ lại lên tiếng phản đối một nhà làm phim trẻ chỉ vì đã từng về Việt Nam và có hình ảnh, đặc biệt là bạn trẻ này đang tham gia vào một dự án nhắm vinh danh tinh thần chiến đấu của QLVNCH trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Nhóm lãnh đạo cựu quân nhân này đã thể hiện bản chất “hèn với giặc, ác với dân” như chúng ta vẫn thường nghe trong cộng đồng tỵ nạn CSVN, nhưng đó không phải là bản chất của các cựu quân nhân QLVNCH từ khắp mọi nơi, kể cả tại Quận Cam.

Inline image

Text Box:Để đồng hương từ nơi xa có thể hiểu rõ hơn mức độ táo tợn của nhóm lãnh đạo này thì đồng hương nên biết thêm rằng một vài thành viên trong nhóm này đã sắp xếp xe bus để đưa 6,000 đồng hương tỵ nạn Việt Nam đến một rạp hát sang trọng tại Los Angeles để nghe ông Tỷ Phú Hoàng Kiều này sỉ vả QLVNCH vào mặt các đồng hương này và trong đó có cả các thành viên then chốt của nhóm LHCCS này đã lên xuống sân khấu với ông Tỷ Phú hay ngồi trong số khán giả xem đại nhạc hội miễn phí này. Không những vậy, vài thành viên của nhóm LHCCS này còn tham dự tiệc tùng tôm hùm tại nhà riêng của ông tỷ phú. Không những thế, một vài người trong nhóm của họ còn đóng vài trăm dollar của mình vào quỹ tranh cử của các ứng cử viên của nhóm Hoàng Kiều để đóng góp thêm vào hơn 2.5 TRIỆU DOLLAR từ ông Tỷ Phú để bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt tại TP Westminster vào năm ngoái.

Cộng đồng cần hiểu rõ thực chất của nhóm LHCCS này trước khi cân nhắc thêm là lời lên tiếng chống đối dự án XDTD của họ có giá trị hay không. Thực chất là, sau 6 tháng trời suy gẫm, họ cũng không đưa ra được lý do chính đáng nào ngoài những điều họ nêu ra trong BLT này.

Bản Lên Tiếng của ông Phát Bùi thay mặt cho nhóm cộng đồng miền Nam Cali.

Trên thực chất, nhóm cộng đồng miền Nam Cali chỉ bao gồm một số người vẫn giao du với ông Phát Bùi chứ không phải một tập thể cộng đồng với khu vực địa lý bao gồm miền Nam Calif như ông này vẫn thường hay vỗ ngực tự xưng. Bản thân ông Phát Bùi cũng chỉ được vào chức vụ chủ tịch của nhóm này qua một cuộc bầu cử gian lận một cách trắng trợn và có sự tiếp tay của một vài thành viên của nhóm LHCCS. Ông Phát Bùi chơi trò lập lờ đánh lận con đen, có khi là nghị viên của Garden Grove để hoạt động chính trị, lúc khác là chủ tịch Cộng Đồng Miền Nam Cali lúc nào cũng muốn xen vào hoạt động cuả thành phố khác. Nhưng cho dầu vai trò nào đi nữa, hành động của ông cũng không che dấu được bản chất phá hoại cộng đồng như mọi người đã thấy trong cuộc bầu cử bãi nhiệm của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều vào năm ngoái. Bài viết này trả lời BLT của nhóm này không phải họ là chủ tịch hay đại diện cộng đồng, nhưng là vì những cáo buộc vô trách nhiệm họ nêu ra có thể gây hoang mang trong cộng đồng. Bài viết này xin được lần lượt trả lời một số cáo buộc vô cớ đó như sau.Thứ nhất, UB XDTD, hay Quảng Trị Victory Foundation, là một tổ chức bất vụ lợi được chính quyền Tiểu Bang California chấp thuận vào đầu tháng 12 năm 2020 và mọi đóng góp đều hoàn toàn được khai miễn thuế. Vì là tổ chức mới thành lập để thực hiện dự án XDTD nên đơn xin qui chế miễn thuế liên bang đã được đệ nạp và đang được cứu xét và kiểm soát bởi cơ quan Thuế Vụ IRS của liên bang. Trong thời gian cứu xét, tổ chức vẫn được coi là tổ chức bất vụ lợi và miễn thuế theo luật định. Đây là điều luật của IRS áp dụng trong trường hợp tổ chức mới thành lập và đang nộp đơn xin qui chế miễn thuế, “When the IRS approves a timely filed exemption application, exempt status is recognized back to the date the organization was created. Thus, while an application is pending, the organization can treat itself as exempt from federal income tax under section 501(c)(3).Đây không phải là trường hợp ông Phát Bùi không biết luật hay không hiểu về thực tế sinh hoạt với các tổ chức bất vụ lợi trong cộng đồng, vì ông đã từng sinh hoạt nhiều năm với bao nhiêu tổ chức không hề có qui chế, bị treo hay cấm hoạt động, ngay cả tổ chức cộng đồng miền Nam của ông ta. Tuy nhiên đây là hành động cố ý gây hoang mang để phá hoại mà thôi.

Text Box:

Thứ hai, tấm ảnh cấm cờ trên Cổ Thành Quảng Trị ngay sau khi tái chiếm cổ thành được UB dùng làm biểu tượng chính cho chiến thắng Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị là hình ảnh đích thực và chính xác thể hiện được thời khắc đó. Sự việc này được xác nhận bởi Thiếu Tá TQLC Trần Quang Duật, một thành viên của UBXDTD và nhiều tài liệu và nhân chứng lịch sử khác được Ủy Ban tham khảo, trong đó có Đại Úy Văn Tấn Thạch, Trưởng Ban Soạn Thảo Quân Sử của Sư Đoàn TQLC và Thiếu Úy TQLC Phan Văn Đơ https://youtu.be/VMbgkwesM_Y, một cựu chiến sĩ TQLC hiện đang cư ngụ tại Miền Nam California

Ông Phát Bùi đã bốc lên lời xuyên tạc của một nhân vật không có tên tuổi từ trong cuộc vận động bãi nhiệm tại Westminster cho rằng tấm hình đó không có thật, vẽ lại, hay quẹt đất chỉ để bóp méo, xuyên tạc và miệt thị một chiến tích oai hùng của QLVNCH. Hành động xuyên tạc này của một kẻ phá hoại vô danh tiểu tốt là chuyện bình thường trong xã hội có rất nhiều quyền tự do phát biểu như tại Hoa Kỳ là một điều phải chấp nhận. Nhưng đối với ông Phát Bùi, một nhân vật tự vỗ ngực là chủ tịch cộng đồng, thì hành động đó không thể chấp nhận được.Thứ ba, việc khắc tên các vị ân nhân ở mặt sau của tượng đài trong mục đích gây quỹ không phải là để mua bán danh lợi nhưng đó là phương thức thông thường để gây quỹ trong một dự án như vậy. Các tượng đài trước đây do LHCCS hay các hội đoàn cựu quân nhân khác đều được thực hiện như vậy hết. Tuy nhiên, đây cũng là hình thức để tỏ lòng biết ơn những hy sinh đối với các thế hệ cha anh như trường hợp gia đình Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã đóng góp $5,000 để vinh danh bố là Cựu Trung Tá TQLC Đoàn Trọng Cảo, một người con đã đóng góp $2,000 để vinh danh bố là Cựu Trung Tá Pháo Binh Phùng Quốc Thường hay Hội Ái Hữu Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị và Đoàn Hậu Duệ Vì Dân đã quyên góp được $1,350 để đóng góp vào quỹ xây dựng tượng đài.

Inline imageThứ tư, ông Phát Bùi cũng lớn tiếng phản đối nhà làm phim trẻ Alan Ford đã về Việt Nam thăm hải đảo Trường Xa cùng với phái đoàn CSVN, nhưng ông không hề thấy hỗ thẹn khi chính ông, trong vai trò tự xưng Chủ Tịch cộng đồng tỵ nạn Việt Nam và là dân cử gốc Việt đã vất bỏ cravat cờ vàng đang mang trên người để bon chen được vào dự tiệc với Đại Sứ CSVN để tiếp tay với sự tuyên truyền của Bộ Ngoại Giao CSVN là họ đã thành công trong việc tiếp xúc với cộng đồng Việt Kiều tại hải ngoại để hỏi thăm và tìm hiểu nhu cầu của họ. Phái đoàn của Ông Phát Bùi đã được cho ngồi, nhưng không được cho nói, được chụp ảnh và cho về như một con chuột ướt. Ông Phát Bùi vẫn hay so sánh hành động này giống như là hành động biệt kích để nhảy toán vào lòng địch. Đó chỉ là hành động của một vị tướng trong nhóm lính của ông ta đã lái xe jeep vào tổng hành dinh của địch để chứng minh sự can đảm của mình. Ông có thể làm tướng trong nhóm lính của chính ông, nhưng ông không được nhân danh đại diện cộng đồng tỵ nạn Việt Nam để làm việc đó. Bỏ chuyện khôi hài qua một bên, ông chủ tịch tự xưng này vẫn tiếp tục ca bài làn ranh quốc cộng mà không hề biết xấu hổ.

Cũng giống như BLT của LHCCS, rõ ràng là ông Phát Bùi cũng như nhóm đánh phá liên kết với ông ta cũng không hề có một lý do chính đáng nào để chống đối mục đích và ý nghĩa của dự án XDTD. Tuy nhiên, một điều không thể chối cãi được là nhóm ông Phát Bùi và các thành phần hỗ trợ ông ta đã hiện nguyên hình là đám tàn quân của ông Tỷ Phú Hoàng Kiều đang tìm cách trở lại để phá rối những gì chính đáng nhất của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại khu Little Saigon cũng như trên toàn thế giới. Chiến dịch bầu cử bãi nhiệm các dân cử gốc Việt năm ngoái cũng bắt đầu bằng những cáo buộc vô cớ như vậy. Khi đã khởi động, các canh tay vô hình và lông lá của CSVN mới nhào vô để làm rối rắm thêm vấn đề.

Nhóm Tổng Hội TQLC

Nhóm TH TQLC lại là một vấn đề khác. Lúc đầu, họ không có liên hệ với nhóm tàn quân Hoàng Kiều tại khu Little Saigon, nhưng về sau này, họ cũng bám víu vào các lý do không ra đâu vào đâu từ nhóm Hoàng Kiều để biện minh cho lý do không cộng tác vào dự án, kể cả hợp tác tham gia vào nỗ lực vận động đòi hủy bỏ giấy phép xây dựng TD của ông Bob Harrison như hiện nay. Có thể nào tưởng tượng được rằng một ông Thiếu Tá TQLC nhân danh Hội Trưởng Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến đã đọc nguyên văn lá thư của ông Bob Harrison, một người luôn luôn chống đối các tượng đài vinh danh chiến sĩ QLVNCH, gởi đến HDTP để yêu cần hủy bỏ giấy phép cho xây dựng tượng đài trên một chương trình phỏng vấn trên radio tại Houston để biện minh cho sự chống đối tượng đài của ông ta và nhóm TH TQLC.  Có thể nào một người Thiếu Tá TQLC mà chỉ vì tự ái cá nhân khi không được tham khảo ý kiến mà có thể làm hành động này trên một đài phát thanh tiếng Việt ngay tại một khu vực có đông người Việt Nam như vậy?

Các nhóm kia thì lại bám víu vào sự phản đối của TH TQLC để thêm vào các lý do vô căn cứ của họ. Hiện nay, các nhóm này họ đang âm mưu cấu kết với nhau và không ai có thể biết được ai là chủ sự trong các nhóm của họ. Có thể các nhóm này đã trở thành một trong sự hứng thú của chính quyền CSVN vì chỉ có thành phần này mới có lý do chính đáng để không muốn thấy dự án XDTD CTQT thành hình.

Lý do chính của nhóm TH TQLC là tại sao UB không mời gọi họ tham dự vào dự án từ lúc khởi sự và trước khi công bố với cộng đồng. UB đã giải thích rất rõ ràng tại sao nhóm vận động không thể thông báo mở rộng về dự án ra cộng đồng vì những phức tạp chính trị tại khu Little Saigon, đặc biệt là sau cuộc tranh cử bãi nhiệm và các cuộc tranh cử khác tại khu vực này trong hơn một năm trời trước đó.

Và những gì đáng lo ngại nhất đang trở thành sự thật. Nhóm vận động bãi nhiệm với các thành phần thiểu số cựu quân nhân hỗ trợ họ đang tìm mọi cớ có lý hay vô lý để đánh phá dự án xây dựng tượng đài như chúng ta đang thấy hiện nay. Sự lên tiếng của nhóm TH TQLC đã tạo cơ hội cho nhóm tàn quân Hoàng Kiều ra mặt để chống phá. Cũng giống như phương thức hoạt động của nhóm vận động bãi nhiệm tại TP Westminster vào năm ngoái, các nhóm này không cần có lý do chính đáng. Họ chỉ cần kiếm cớ để la toáng lên là trời sắp sập và hy vọng một nguồn tài trợ nào đó sẽ tung tiền vào cho họ để tiếp tục la to hơn.

Ngoài lý do không được tham khảo hay hội ý trước khi thực hiện dự án, nhóm TH TQLC vẫn chưa đưa ra được lý do nào chính đáng để phản đối dự án xây dựng tượng đài. Nhưng thực ra nhóm TH TQLC chỉ bao gồm một thành phần lãnh đạo của tổ chức này mà thôi. Các chiến sĩ TQLC từ khắp nơi vẫn tích cực tham dự và hỗ trợ cho dự án như mọi người đã thấy tại buổi tiệc gây quỹ cho dự án tại San Jose hay lễ đặt viên đá đầu tiên tại Quận Cam vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Hãy chứng kiến các chiến sĩ Mũ Xanh từ Nam Bắc Cali ôm nhau khóc buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng TD CTQT vì các cấp lãnh đạo TH TQLC đã bỏ rơi họ trong việc không cho họ tiếp tay hỗ trợ dự án XDTD  Từ Đáy Lòng MX Rừng Cấm Văn Tuấn Tâm Tình Về Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành. Sự phản đối của nhóm TH TQLC đã không ảnh hưởng nhiều đến sự hỗ trợ của các thành phần hay tổ chức cựu quân nhân QLVNCH từ khắp nơi, ngoại trừ nhóm LHCCS tại khu Little Saigon như đã trình bày trên đây.
Từ Đáy Lòng MX Rừng Cấm Văn Tuấn Tâm Tình Về Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành

Chúng tôi xin trình bày ở nơi đây một lời tâm sự của Đại Tá TQLC Nguyễn Thành Trí, nguyên là Phó Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC, một sĩ quan cao cấp nhất còn sống hiện nay tại Houston, Texas, đã phổ biến trên các diễn đàn trong nội bộ TQLC liên quan đến sự tranh cãi hiện nay đối với vấn đề XDTD CTQT:

Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu thân mến,

Hôm nay 30-04 Quốc Hận! Chúng ta, những người lính thua trận lưu vong nói riêng, và đồng bào tị nạn CS nói chung, chắc không ai có thể quên được bao oan khốc đã ập xuống Miền Nam VN thân yêu của chúng ta vào ngày nầy cách đây 46 năm. Chúng ta đã “bị” ngậm ngùi buông súng, chia tay nhau trong cảnh “tan đàn xẻ nghé”. Biết bao “Cọp Biển” bổng một ngày đành “Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt” (Thế Lữ). Những Cọp Biển khác may mắn hơn, đã trở thành những cánh chim di xa xứ mà đã 46 mùa xuân ấm áp trôi qua, chưa bao giờ được nhìn lại chốn cũ quê xưa.

Thời gian qua, vì chuyện tượng đài mà anh em chúng ta “đấu đá” nhau làm mất đi sự yên bình trên các DĐMX [Diễn Đàn Mũ Xanh], trên những địa chỉ email cá nhân kể cả bên ngoài TQLC.

Trong ngày buồn 30-04 tưởng niệm, Tango yêu cầu những cuộc “đấu đá” nhau cần được chấm dứt. Xin hãy trở về với chính mình, lắng lòng nghe tiếng khóc của bao chinh phụ, tiếng rên siết của bao anh em TPB với những vết thương trên thân thể có người còn chưa lành hẵn. Mong các anh em hãy bình tâm, thôi tranh cãi nhau về chuyện tượng đài kể cả chuyện xích mích cá nhân. Có một tượng đài tuy vô hình nhưng có giá trị tuyệt đối, thiêng liêng và bền vững đáng tôn thờ nhất là “Tượng đài Đoàn Kết” vì nó ở trong tim óc chúng ta, được xây dựng bằng máu xương, nước mắt và mồ hôi của bao chiến sĩ QLVNCH và của bao anh em MX [Mũ Xanh] được vinh dự cắm ngọn cờ vàng trên cổ thành Đinh Công Tráng, nơi đó trên ba ngàn đồng đội chúng ta đã hy sinh.

nhất là thế hệ con cháu chúng ta, đánh giá “mức độ thực hư” qua tác phong và cung cách đối xử nhau giữa chúng ta như thế nào.

Chúng tôi, những cánh đại bàng, danh hiệu mà anh em đã thương mến tặng cho để gọi, giờ cũng đã mỏi cánh rồi. Chúng tôi chỉ mong được làm cánh chim di nhỏ bé để chờ một ngày theo đàn bay về chốn cũ thân yêu. Nhưng than ôi, đâu phải cánh chim di nào cũng có thể trở về.. bởi vì..!

Trong nỗi đau 30 Tháng Tư mất nước, bằng dòng lệ gần như đã cạn, mến chúc Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu bình an, nhiều sức khỏe.

MX Tango [Mật hiệu điện đài của Đại Tá Nguyễn Thành Trí]

Kết Luận

Dự án XDTD CTQT đang gặp những khó khăn trước mắt chỉ vì sự tranh chấp nội bộ trong cộng đồng chỉ vì những lý do không đâu vào đâu. Đây là chiến thuật và cạm bẫy mà những bàn tay lông lá của CSVN lúc nào cũng muốn để sẵn để người Việt tỵ nạn của chúng ta bước vào. Nếu chúng ta không nhận ra được những cạm bẫy này, chúng ta không thể nào thành công trong bất cứ dự án nào cho dù dự án đó chính đáng đến chừng nào đi nữa. Chúng tôi mong rằng đồng hương và cộng đồng tỵ nạn cộng sản hãy đề cao cảnh giác và tiếp tục hỗ trợ dự án đi đến thành công. Dự án này to lớn hơn tất cả những tị hiềm hay tranh chấp cá nhân, đoàn thể, tổ chức hay phe phái chính trị. Chúng ta không thể mong mỏi không có sự chống đối, nhưng chúng ta chỉ mong rằng sự quyết tâm và đoàn kết của chúng ta sẽ giúp giảm thiểu những thiệt hại một cách không cần thiết.

Lan Quoc Nguyen, Esq.

(714) 891-1901

Posted in Diễn đàn, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự | Leave a comment

Bản Lên Tiếng Của Tổng Hội TQLC/VNCH

BCH/TH TQLCVN xin giải trình chi tiết về  

“Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị”

của thành phố Westminster, CA.

BCH/TH TQLCVN xin giải trình chi tiết về  “Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” của thành phố Westminster, CA.

 BCH /TH thật tình không biết dự án này bắt đầu từ khi nào, nhưng xem bản vẽ tượng dài do kiến trúc sư phác họa thì thấy đề ngày August 31, 2020 tức là ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Đến ngày 13 tháng 12 năm 2020 -tức gần 4 tháng sau ngày phác họa bản vẽ-, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, thành viên của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ), liên lạc với Tổng Hội về tượng đài và gây quỹ.

Sau khi nghiên cứu thành phần UBXDTĐ cùng những chi tiết liên quan, BCH/TH đã trình lên Ban Cố Vấn & Giám Sát:

  1. Dự án này bắt đầu ít nhất đã trên 4 tháng, là vấn đề có liên quan đến Binh Chủng TQLC vậy mà họ không liên lạc với TQLC. Đây là điểm thiếu tế nhị, lịch sự căn bản nhất trong xử thế.

  2. Tại Nam CA là nơi UBXDTĐ có trụ sở chính nhưng tại sao họ không liên lạc trực tiếp với Hội TQLCVN Nam Cali và nhiều nhân sự có mối liên hệ trực tiếp với TQLC?! Tại sao lại phải kiếm những người không sinh hoạt với tập thể TQLC.  Liệu có phải những nhà chính trị này cố tình gây chia rẽ Binh Chủng TQLC!?

  3. BCH/TH và Ban Cố vấn & Giám Sát có cảm tưởng UBXDTĐ này chỉ báo cho BCH/TH biết để hợp thức hóa việc đã xong và nay là giai đoạn gây quỹ cho tượng đài nên họ cần có mặt TH/TQLC để dễ gây quỹ.

https://tredeponline.com/wp-content/uploads/2021/01/download-1-2.jpg

  4. Sư Đoàn TQLC đã hoàn toàn tái chiếm Thị Xã QT ngày 16 tháng 9 năm 1972.  Lễ dựng cờ chính thức lúc 12:45 g ngày 16 tháng 9 năm 1972 theo lịnh của Thiếu Tướng Bùi Thế Lân ,Tư lịnh Sư Đoàn TQLC và đã ủy nhiệm cho Lữ Đoàn Trưởng 258 TQLC thi hành.  Đại Tá Ngô Văn Định, LĐT Lữ Đoàn 258, xác nhận UBXDTĐ đã xử dụng không đúng hình ảnh chính thức của Lễ Dựng Cờ chiến thắng.

  Ngày 20 tháng 9 năm 1972 Tổng Thống VNCH và phái đoàn chính phủ đã được Trung Tướng Ngô Quang Trưởng Tư Lịnh Quân Đoàn I, Thiếu Tướng Bùi Thế Lân , Tư lịnh SĐTQLC hướng dẫn  Tổng Thống đến thăm TQLC tại thị Xã QT.

  5. Binh Chủng TQLC được vinh dự là đơn vị sau cùng đã đánh đuổi quân CSBV xâm lăng ra khỏi Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị với 3658 chiến sĩ TQLC hy sinh và hàng ngàn chiến sĩ bị thương tật sau 55 ngày chiến đấu cam go với lực lượng địch phòng thủ có quân số đông hơn gấp 4 lần.

  BCH/TH từng nói rõ rằng: “chiến thắng Quảng Trị năm 1972 là một chiến thắng của sự quyết tâm, lòng dũng cảm quyết bảo vệ miền Nam của QLVNCH và đã đánh bại quân CSBV được sự hỗ trợ to lớn, liên tục của Cộng Sản Quốc Tế. Các đơn vị bạn như Không Quân, Thiết Giáp, Pháo Binh, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, và ngay cả các đơn vị Địa Phương Quân, Nghĩa Quân đều góp xương máu qua nhiều giai đoạn của chiến dịch.”

  BCH/TH TQLCVN cho rằng: “chỉ vinh danh SĐTQLC mà bỏ quên công lao các đơn vị bạn là một thiếu sót rất lớn , có thể làm rạn nứt tình đoàn kết của các hội đoàn quân đội.”

  6. Nay trong Ban Cố Vấn UBXDTĐ được bổ túc và cập nhật trên website vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, họ lại vội vã đưa nhiều nhân vật tên tuổi mà không có liên quan gì đến trận tái chiếm Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị . Đăc biệt có một điều thật khôi hài là UBXDTĐ đã tự động ghi tên Bà Vũ Tuyết Khanh, phu nhân cố TT Bùi Thế Lân vào danh sách cố vấn. BCH/TH đã liên lạc với phu nhân cố TT và bà xác nhận không có bất cứ cá nhân nào liên lạc với bà về vấn đề này. Như vậy UBXDTĐ đã làm một điều vừa phi pháp vừa bất lịch sự ,  không phù hợp với chức danh và chuyên môn của đa số thành viên của Ủy ban này. Phu Nhân cố Thiếu Tướng cần một lời xin lỗi chính thức từ UBXDTĐ.

   7. Thiếu Tướng Bùi Thế Lân đã ra đi 7 năm trước đây, BCH/TQLC hiện còn Đại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư lịnh phó,  Đại Tá Ngô Văn Định LĐT/ LĐ 258 TQLC thế mà họ cố tình bỏ qua không liên lạc, lại đi mời một vài vị tuy có cấp bậc cao nhưng lại không hề có liên hệ, hoặc bất cứ hiểu biết nào về trận tái chiếm Quảng Trị năm 1972.

 Thưa quý NT,

Các Chiến hữu MX

    Ban Chấp Hành/ THTQLCVN rất bận rộn trong thời điểm hiện tại, nhưng buộc lòng phải dành thì giờ để giải trình vấn đề tượng đài một lần và  xác định không thể hợp tác với UBXDTĐ vì những lý do lẩm cẩm đầy hậu ý lắt léo của trò chơi chính trị như nêu trên.

   BCH/TH chân thành cám ơn quý NT trong Ban CV & GS luôn sát cánh để hướng dẫn cho BCH/TH hoạt động hữu hiệu, đúng đường lối và nêu cao tinh thần danh dự của Binh Chủng.

 Trân trọng.

TM/BCH/THTQLCVN

MX Lê Quang Liễn, THT

Posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự | Leave a comment

Bản Lên Tiếng Của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH. Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ

                                                             Little Saigon, June 10 2021

BẢN LÊN TIẾNG

VỀ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ

Chúng tôi, Trung Tâm Điều Hợp Vùng Tây Nam Hoa Kỳ Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego, trân trọng tuyên bố có cùng quan điểm, lập trường và đồng ý với quyết định của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California về việc Thành Phố Westminster chuẩn bị xây ‘Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Thành phần nhân sự và cung cách làm việc của cái gọi là “Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài” này đã gây ra nhiều tranh cải trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn Cộng sản, hậu quả là đã tạo ra nhiều hiểu lầm, giảm đi niềm tin vào thế hệ trẻ và nhất là gây sứt mẻ tình đòan kết trong hàng ngũ Cựu Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Việc xây dựng Tượng Đài để vinh danh chiến SĨ Việt Nam Cộng Hòa cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và có sự tham gia của các tổ chức quân đội tại Miền Nam California ngay từ giai đọan đầu cũng như sự góp ý của các cựu Quân nhân khắp nơi như: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Tượng Đài 5 vị Tướng và gần đây nhất là Tượng Đài Hòang Sa. Một công trình để đời như thế không thể nào làm trong bí mật và được quyết định bởi một vài vị Dân cử và cá nhân rồi thông báo đặt cho mọi người vào tình trạng đã rồi.

Trung Tâm Điều Hợp Vùng Tây Nam Hoa Kỳ và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego đồng ý, cùng quan điểm, lập trường của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ miền Nam California qua Bản Lên Tiếng vào ngày 9 tháng 6 năm 2021. Chúng tôi yêu cầu Thành Phố Westminster trao việc thiết kế và xây dựng Tượng Đài nầy lại cho các tổ chức quân đội tại Nam California như Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California thực hiện.

  Nơi nhận:                                                                                                                              

 Trân trọng

T.M Trung Tâm Điều Hợp Vùng Tây Nam Hoa Kỳ,

  – Chủ tịch Hội Đồng ĐIều Hành.                                                                            

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngọai.

  –  Chủ tịch Hội đồng Gíam Sát .                                                                                 

  Trung Tâm Trưởng                                                                                                                                                          

  –  Chủ tịch Hội Đồng  Đại Diện.                                                                                        

KQ Bùi Đẹp                                                                                 

  –  Qúy Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH.                                                                                 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bản Lên Tiếng Của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California

BẢN LÊN TIẾNG

V/V  THỰC HIỆN  TƯỢNG ĐÀI CỖ THÀNH QUẢNG TRỊ

          Kính gởi:

          – Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo,

          – Quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và gia đình

          – Quý Đại Diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể và các Hội Đồng Hương      

          – Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải Ngoại và các Bạn Trẻ thuộc thế   hệ Hậu Duệ.   

Thưa quý vị,

Bao tháng qua, chúng tôi luôn được hỏi, cũng như bị hỏi, về việc Thành Phố Westminster chuẩn bị xây Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong khuông viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Là những người cư ngụ trong vùng Nam California, lúc đầu, chúng tôi cứ nghĩ đây chỉ là trò đùa của trẻ nít chớ làm gì có việc xây cất mà mình không biết cũng như không được thông báo qua các hệ thống truyền thông, báo chí.

Nhưng đó là sự thật!

Sau khi tìm hiểu cũng như tiếp nhận phản ứng từ các nơi gởi về, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ chúng tôi đã có phiên họp và đưa tới quyết định như sau:

1) Chúng tôi không chống đối việc xây dựng Tượng Đài này, vì nó là một biểu tượng lịch sử trong công cuộc bảo vệ miền Nam của Quân Dân Cán Chính VNCH.

2) Chúng tôi phản đối và không chấp nhận:

– Thành phần nhân sự trong Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ) và Gây Quỹ. Với vai trò là Thị Trưởng của Thành Phố, nơi sẽ được xây Tượng Đài, mà chỉ là Thành viên của Ủy Ban, dưới sự “sai bảo” của những nhân vật, không mấy được ưa chuộng trong thời gian qua của Cộng Đồng Tỵ Nạn có địa danh là Little Sàigòn.

– Trong Website của UBXDTĐ có cho biết đã mời gọi các Hội Đoàn Quân Đội tham gia (?), nhưng sự thật, việc xây dựng này được quyết định từ tháng 8/2020, cho mãi đến tháng 12/2020 mới được phổ biến ở các nơi xa trong khi tại Little Sàigòn, không ai được hay biết gì.

– Cái không đúng đắn nhất, khi một thành viên trong Ủy Ban “được” đồng hương cho biết đã từng về Việt Nam, được bọn cộng sản tiếp đón (có hình ảnh) v.v.., được ông Luật Sư trong Ủy Ban viết bài tường trình để biện hộ, thay vì cá nhân đó phải làm cho chính mình! Tại sao???

Việc xây dựng các Tượng Đài, không phải là đề tài mới lạ gì đối với đồng hương, không chỉ ở Nam California, mà ở khắp nơi có người Việt sinh sống. Nhưng lần này, chúng tôi cảm thấy có cái gì đó không được suông sẻ, hay sạch sẻ, nên đành phải đứng ngoài.

Điều đáng buồn là thiên hạ lại lợi dụng xương máu của anh em mình, của đồng bào mình để trong tương lai, vài chục năm sau, họ lại được tuyên dương “chiến tích”.

 Trân trọng,

Little SaiGon, ngày 09 tháng 6 năm 2021

TM. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California

Chủ Tịch.

TẦN NAM

Hoàng Hoa ThámBọn VC đứng phía sau kích động chơi xỏ ? Gây xáo trộn chia rẽ hàng ngũ QLVNCH ? Ko cần Ai vinh danh hay háo danh hay là bêu danh ?

 •  · Reply
 •  · 1d

Michael DoCó tin được không? Khi bọn làm ăn với VC bày trò xây tượng vinh danh QLVNCH?

3

 •  · Reply
 •  · 1d

Thaido DOKHÔNG NÊN CHỤP MŨ CS ….CHÚNG TA PHẢI BIẾT SUY LUẬN…..CSVN KHÔNG THỂ CHO TIỀN ĐỂ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI VINH DANH CUỘC CHIẾN CỦA QĐVNCH ĐÃ TỪNG ĐÁNH CHÚNG….!!!…QUÝ VỊ KHÔNG ĐỒNG Ý CÁCH LÀM CỦA THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ…QUÝ VỊ CÓ THỂ CỬ ĐẠI DIỆN ĐỂ GÓP Ý…XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI ĐỂ VINH DANH QLVNCH LÀ ĐIỀU TỐT…NHƯNG NƠI ĐÓ CÓ HỢP LÝ KHÔNG???. CÓ MÂU THUẪN VỚI NHỮNG CỰU CHIẾN BINH MỸ KHÔNG???…CÓ LỢI DỤNG ĐỂ QUYÊN TIỀN NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT KHÔNG???. TÔI ĐỀ NGHỊ LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN NÊN TRỰC TIẾP ĐẠT VẤN ĐỀ VỚI THỊ TRƯỞNG TẠ ĐỨC TRÍ.😞😞😞

2

 •  · Reply
 •  · 20h

Le BinhThaido DO Trong thư Liên Hội không phản đối việc xây dựng tượng đài. LH phản đối nhân sự trong Uỷ Ban vì đã về Việt Nam yểm trợ cộng sản. Rất rõ, và minh bạch.

3

 •  · Reply
 •  · 20h

Michael DoThaido DO Anh Thaido nói đúng! Bọn VC không ngu gì bỏ tiền, bỏ công ra làm việc này. Chúng tôi muốn nói ở đây là những kẻ hoạch tài, đầu cơ chính trị. Họ không có lý tưởng gì ngoài quyền lợi. Họ chẳng là CS, cũng chẳng Quốc Gia. Họ sẵn sàng làm bất cứ diều gì cho phe này để mua phiếu, và làm điều nọ cho phe kia để kiếm tiền. Còn về việc góp ý thì Ủy Ban Xây Dưng làm việc trong vòng “cẩn MẬT” (theo lời luật sư Nguyễn Quốc Lân) từ khi khởi đầu cho đến khi dự án được Thành phố Westminster chấp thuận vào tháng 12, 2020. Đến ngày 15 tháng 4, 2021 mới thông báo cho đồng bào biết. Khi gửi thư góp ý, thì dược ông Lân trả lời là quá trễ. Và cũng trong cùng lá thư, ông lại khuyến khích sự góp ý : “Cho tới giờ này, chúng tôi vẫn không nhận được bất cứ đề nghị thay đổi nào từ quí đồng hương từ khắp nơi trên Hoa Kỳ và thế giới. Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến xây dựng từ các chuyên viên hay đoàn thể cựu quân nhân để có thể thay đổi hay uyển chuyển những gì có thể làm được.” Vậy thì góp ý kiến vào thời điểm nào đây?

2

 •  · Reply
 •  · 13h
 •  · Edited

Hieu DoanThaido DO UBXDTĐ và thị trưởng Tạ Đức Trí có nghe đâu mà Liên Hội có thể đặt vấn đề. Họ cho biết là mọi việc đã có chúng tôi lo, từ giấy phép đến sơ đồ và bây giờ không còn có ý kiến ý cò gì, ai chống đối xây dựng là nhục mạ vong linh chiến sĩ hy sinh.v..v. Chúng nói như bố con chó xồm, chẳng khác gì bọn việt cộng hết. Tôi là một người lính từng đổ máu tại mặt trận, nhưng nếu bảo đóng góp tiền để chúng xây dựng tượng đài theo cách của chúng thì không bao giờ.

4

 •  · Reply
 •  · 11h
 •  · Edited

Le BinhHieu Doan Rất buồn anh ơi! Những người trẻ chẳng bao giờ nghe ý kiến của người đi trước. Có người trong nhóm đó hỏi tôi “Nếu Việt cộng nó xây tượng đài thì anh có chấp nhận không?” Thật buồn! Làm gì có “nếu” xảy ra? Toàn là những luận điệu ru ngủ. 😢

  •  · Reply
  •  · 10h

Write a reply…

Phi NguyenKhông làm gì thì không có gì,nhưng khi có làm một việc gì là có cải cọ bươi móc nhau đấy là một đặc điểm của các tổ chức,hội đoàn của người VN Hải ngoại thật là…

 •  · Reply
 •  · 11h

Hieu DoanPhi Nguyen Thưa bạn, nếu họ không làm gì khuất tất thì có lẽ không ai rỗi hơi để phản đối. Nhưng họ biết với danh nghĩa “xây dựng tượng đài” là chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ, vì đa số người Việt tại hải ngoại ủng hô chỉ bằng trái tim mà không kèm theo cái đầu, vì thế mới có nhiều kẻ lợi dụng” mượn hoa cúng Phật” hay ” mượn đầu heo nấu cháo” hoặc cho mục đích chính trị của họ. Vào lúc này họ muốn tỏ họ là người Quốc Gia, nhưng rồi lúc khác thì họ lại là những người sẵn sàng đi với việt cộng. Cứ nhìn hành động của họ khoảng hơn một năm trở lại đây chúng ta sẽ thấy, đó là lý do tại sao các hội đoàn của NVQG tại Nam Cali không cộng tác trong việc xây dựng này.

1

 •  · Reply
 •  · 11h

Nam Ha NguyenPhi Nguyen & Thaido Do: Xem lời 2 bạn viết, đọc qua rất hay nhưng quý bạn sẽ làm gì (?) nếu hội đoàn của bạn đang cộng tác, có những nghi vấn sai trái trong việc điều hành hay vô tình hoặc gián tiếp làm lợi cho địch. Nói ra điều mình tin & biết chưa chắc là đúng 100% ! Nhưng không nói ra thì Ai nói để Người có trách nhiệm tự biết uyển chuyễn mà tìm cách sửa sai điều chỉnh !! Không nên võ đoán những việc mình chưa biết rõ … 😉🤔🙂

3

 •  · Reply
 •  · 11h
 •  · Edited

Hieu DoanNam Ha Nguyen Bạn Hà ơi! Anh em mình không còn như những năm 2003-2005 nữa. Nhất là từ khi tay tỉ phú HK nhẩy vào lo đám tang Lý Tống, tôi đã nói với những anh em quen biết là CĐNam Cali và các hội đoàn tại đây sẽ điêu đứng vì tên này. Giờ thì một số anh bị mang tiếng, một số anh quá chán nản nên mới bị mấy ông dân cử chàng hảng coi thường. Lấy làm tiếc.

2

 •  · Reply
 •  · 9h

Nam Ha NguyenHieu Doan Bạn mình ơi ! Xui ai nấy chịu ! Cái khó nó bó cái khôn ! Vô tình dính chấu không đáng dính thì phải chịu thôi. Quan trọng là nghĩ ra cách gỡ rối để duy trì tình Lính Huynh Đệ Chi Binh

2

 •  · Reply
 •  · 9h

Phi NguyenThưa anh HĐ bên làm cũng nhân danh người Việt QG hải ngoại bên phản bác cũng người Việt QG nói thật cái đầu có hết công suất cũng khó mà phân biệt…ý tôi chỉ muốn mọi người nên cố hiểu nhau hơn,tìm một tiếng nói chung trước khi làm một việc gì đó có phải là tốt đẹp hơn không?

 •  · Reply
 •  · 7h

Hieu DoanThưa anh Phi Nguyen, không phải cứ nghe xưng là NVQG đã hẳn là NVQG. Anh nên theo dõi kỹ câu chuyện để không bị lừa. Anh nghĩ xem, thị trưởng Westminster cũng họ, Hội Đồng Thành Phố cũng họ, Uỷ viên các ban nghành cũng họ. Vậy mà dự án sau khi vẽ đồ án và xin giáy phép gần cả năm sau họ mới đưa ra với lý do là sợ kẻ gian chống phá ngăn cản, quyền hành trong tay họ thì ai ngăn cản được? xong họ tuyên bố ai chống đối là xúc phạm sinh linh tử sĩ. Người Việt Quốc Gia mình cả tin, cứ thấy đỏ là tưởng chín, đấu tranh hay từ thiện chỉ làm bằng con tim mà thiếu cái đầu nên cứ bị hết việt cộng lại đến bọn chính trị thời cơ gian manh lừa gạt. Rồi đây sau khi gây quỹ ở San Jose rồi sẽ đến Houston, bà con lại dốc hầu bao đổ vào, thế là chúng lại có dịp hả hê tuyên bố là đồng hương ủng hộ chúng hết mình, chỉ có những người không được chúng mời mới chống chúng mà thôi. HÃY ĐẶT CÂU HỎI LÀ TẠI SAO HỘI ĐOÀN NAM CALI THỜ Ơ VỚI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NÀY . Hãy ghiền ngẫm kỹ lời của LHCCS/Nam Cali “Điều đáng buồn là thiên hạ lại lợi dụng xương máu của anh em mình, của đồng bào mình”. Cay đắng lắm chứ anh, nhưng già rồi đành ngậm đắng nuốt cay.

2

 •  · Reply
 •  · 3h

Phi NguyenHieu Doan cám ơn anh cho những phân tích đáng suy nghĩ

  •  · Reply
  •  · 1h

Write a reply…

Cuong VuongNhân vật Tạ Đức Trí này quả có nhiều nghi vấn . Một chính trị gia nhân danh hậu duệ VNCH mà cách đây vài năm , đã vinh danh một con diễn viên điện ảnh CS trong nước ( Ngô Thanh Vân ) , trong khi nghệ sỹ này chẳng có công trạng gì với cộng đồng người Việt trong ngoài nước . Đã thế Tạ Đức Trí còn trao bằng tưởng lục ( bằng khen ) cho nó nữa . Trở lại chuyện xây tượng đài tại tp Westminster CA . Ủy ban XD tượng đài muốn đặt cộng đồng người Việt trước một quyết định đã rồi , là biết họ không tốt và có một âm mưu gì đây . Còn nhớ tay triệu Phú Hầm Cầu ( H. K ) trước đây đã lên kế hoạch ký hợp đồng với một tổ chức trong nước VN ( thành phố Nam Định ) để tạc tượng đồng Anh Hùng Lý Tổng , sau đó bức tượng này sẽ được ship qua Mỹ và dựng tại Nam CA ( ???? ) CS không bao giờ từ bỏ bất cứ ý định nào để lăng mạ , sỹ nhục những Anh Hùng quân dân cán chính VNCH , mà Hoàng Kiều trong trường hợp tạc tượng anh hùng Lý Tống , là kẻ bị CS phía sau giật dây với các hứa hẹn quyền lợi khi về VN làm ăn và gái gú .Xây dựng tượng đài lần này không nằm ngoài tầm ngắm của bọn CS , vì nếu danh chính ngôn thuận một lòng trong sạch , có lý tưởng quốc gia tại sao không mang ra bàn thảo kỹ lưỡng với tất cả hội đoàn người Việt mà phải giấu diếm như mèo giấu c.. ? TQLC tại Nam CA là binh chủng thiệt hại nặng nhất trong mặt trận Quảng Trị ( hơn 6 ngàn TQLC hy sinh từ tháng 6 – 16/9/72 ) mà họ còn phản đối dự án này thay vì đồng tình , bởi lẽ TQLC không được hỏi ý kiến trước đó .Tượng đài không phải là một giải băng rôn khẩu hiệu có thể tháo gỡ dễ dàng , nếu thấy xấu hoặc không vừa ý , bất đồng .Tuổi thọ một tượng đài có giá trị hàng trăm năm nếu bảo trì tốt từ các hủy hoại của thiên nhiên và con người . Vinh ,Nhục , Ngậm Ngùi ….. cũng sẽ từ tượng đài này mà ra .

Posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự | 1 Comment

Thư Của Ban Chấp Hành Lâm Thời Hạt Tarrant Trả Lời Thư Ngỏ Của Các Hội Đoàn Đoàn Thể

        THƯ  NGỎ

  DFW ngày 25-5-2021

     Kính Gửi Quý:- CDNVQG Hạt Tarrant và Hạt Dallas- Hội đoàn, Đoàn thể- Cơ Quan Truyền Thông- Đồng hương

Kính thưa Quý vị.

Chúng tôi là những người đang sinh hoạt trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng Dallas-Fort Worth trong nhiều năm qua.  Chúng tôi là những người luôn tâm niệm giúp đỡ lẫn nhau và yểm trợ cộng đồng thực hiện đúng những mục tiêu và giải quyết những trường hợp khó khăn khi gặp phải những sự kiện có thể phương hại tình đoàn kết, gây xáo trộn trong mọi sinh hoạt của đồng hương.  Sự góp ý kiến trong tinh thần xây dựng không ngoài mục đích thắt chặt tình đoàn kết vì đó là sức mạnh của cộng đồng Người Việt Quốc Gia.

Chúng tôi nhận định rằng hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Hạt Dallas là hai tổ chức tranh đấu và phục vụ cho quyền lợi chung của tập thể người Việt tị nạn Cộng Sản. Mọi hội đoàn, đoàn thể, và cá nhân người Việt Quốc Gia nên có bổn phận giúp cho cộng đồng được lớn mạnh trong các sinh hoạt lành mạnh và đoàn kết, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện tại. Chúng ta phải có trách nhiệm duy trìtình đoàn kết trong tinh thần tương thân tương trợ để cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas-Arlington-Fort Worth càng ngày càng vững mạnh.  Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và vận động giúp đỡ cộng đồng khi có nhu cầu, vìCĐNVQG là tổ chức bất vụ lợi với tinh thần thiện nguyện nhằm phục vụ đồng hương, giữ gìn, truyền đạt lưu lại nền văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau lưu lạc khắp năm châu. 

Chúng tôi kêu gọi Ban Quản Trị CĐNVQG Hạt Tarrant mở một buổi Họp Khoáng Đại để cùng nhau chúng ta có những bước tiến hàn gắn lại những rạn nứt trong cộng đồng và gầy dựng lại tình đồng hương trong tinh thần đoàn kết.

Trân Trọng• 

Hội Biệt Động Quân​​​​

• Hội Công  Binh 

​​​​​​​• Hội Cao Niên Tarrant

• Hội GĐ Kỵ Binh

• Hội Đồng Hương QuảngNgãi   

• Hội Đồng Hương Quảng Trị​

• Hội Hải Quân

• Hội Lực Lượng Đặc Biệt

• Hội Người Việt Quốc Gia Cao Niên Dallas​

• Hội Nha Kỹ Thuật

• Hội Người Việt​

• Phong Trào Hưng Ca

• Phụ Nữ Quốc Gia

• Hội Quân Cảnh​ 

• Hội Cựu SVSQTB/TĐ

• Hội Thừa Thiên Huế​

• Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thư Ls Nguyễn Quốc Lân trả lời ông Đỗ Văn Phúc

KÍNH MỜI ANH CHỊ EM ĐỌC THƯ TRẢ LỜI ÔNG ĐỖ VĂN PHÚC CỦA ÔNG LS NGUYỄN QUỐC LÂN UỶ BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI QUẢNG TRỊ.QUANG TRI VICTORY FOUNDATION TƯỢNG ĐÀI CỔTHÀNH QUẢNG TRỊ

9141Bolsa Ave.,Suite303, Westminster,California92683 (714)512-5630https://cothanhquangtri.comhttp://quangtrimonument.com

Ngày 16 tháng 5 năm 2021

Ông Đỗ Văn Phúc,Cựu Quân Nhân QLVNCH

Thưa Ông Phúc,Tôi có nhận được thư của ông được phổ biến trên một số diễn đàn mạng xã hội về vấn đề xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị(“Tượng Đài”).Tôi đã chuyển thư của ông đến Ủy Ban Xây Dựng để cân nhắc khi điều kiện cho phép, Tôi xin được trả lời vắn tắt một số các ý kiến đưa ra trong thưcủa ông như sau:1.Vấn đề mẫu mã, kích thước, nội dung và trình bày. Vấn đề này hiện nay đã quá trễ vì công trình xây cất và tác tạo đã bắt đầu. Ngày đặt viên đá đầu tiên sẽ là ngày 6 tháng 6 và ngày khánh thành sẽ vào ngày 19 tháng 9. Tất cả vấn đề này cần phải được hoàn tất trong đơn xin giấy phép từ thành phố và sau đó dùng để vận động đồng hương. Cho tới giờ này, chúng tôi vẫn không nhận được bất cứ đề nghị thay đổi nào từ quí đồng hương từ khắp nơi trên Hoa Kỳ và thế giới. Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ýkiến xây dựng từ các chuyên viên hay đoàn thể cựu quân nhân để có thể thay đổi hay uyển chuyển những gì có thể làm được. 2.Vấn đề thiếu sự tham khảo với các hội đoàn cựu quân nhân ông đưa ra là không đúng. Trong suốt quá trình soạn thảo từ kế hoạch, kích thước, mẫu mã, nội dung, mục đích chúng tôi đều tham khảo với các thành phần chuyên môn trong đó có nhiều cựu quân nhân và những người có kiến thức. Mặc dầu sự tham khảo đó chỉ trong vòng cẩn mật vì tình hình chính trị rất phức tạp trong khu vực Little Saigon. Chắc ông cũng hiểu là cộng đồng Việt Nam tại đây vừa bước ra khỏi các cuộc tranh cử chính trị trong đó có rất nhiều thành phần sẵn sàng ra mặt hay âm thầm phá hoại hay phản đối với bất cứ công tác hay dự án nào chúng tôi đề nghị hay tham gia cho dầu có hay không có lý do chính đáng nào. Đối với dự án có tầm vóc quan trọng về ý nghĩa và tâm linh như tượng đài này, chúng tôi tin rằng bất cứ sự chống đối nào vào trước khi có kết quả cụ thể cũng đều có thể xúc phạm đến vong linhcủa các chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh cũng như những ý nghĩa quan trọng của tượng đài trong tương lai mà những thành phần chống đối sẽ không màng đến.Tuy nhiên dự án cũng đã được loan báo và đưa ra trước Hội Đồng Thành Phố để cứu xét và cũng đã có nhiều thành phần ra mặt chống đối vì lý do riêng tư của họ.Ngay sau khi dự án được chấp thuận, chúng tôi ngay lập tức tìm đến các đoàn thể cựu quân nhân để trinh bày về dự án và tìm sự giúp đỡ cũng như hỗ trợ. Chúng tôi có thể nói là hầu hết các thành phần cựu quân nhân đềunhiệt thành hỗ trợ dự án này như ông đã thấy trong danh sách đóng góp cũng nhưhình ảnh và bài viết của các tổ chức cựu quân nhân từ khắp mọi nơi. Ông có thể tìm xem các dữ kiện này trên trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ http://www.cothanhquangtri.com.Cho tới giờ này, sự chống đối của một vài thành phần cựu quân nhân chỉ xoay quanh vấn đề tại sao họ không được tham khảo hay hỏi ý kiến trước khi xin giấy phép hay tại sao người này hay người kia được mời tham dự trong UBXDTD mà họ không được mời.3.Vấn đề thiếu sự tin tưởng về các vị dân cửlà không đúng sự thật và do thiếu sự hiểu biết tối thiểu. Tôi cũng là một dân cử tham gia trong dự án này vàtôi cảm thấy vấn đề ông đặt ra không xứng đáng được trả lời trên diễn đàn này.Tôi và UBXDTD vẫn tôn trọng và cám ơn các ý kiến xây dựng khác của ông. Trân trọngLs. Nguyễn Quốc Lân, Thành Viên UBXDTD

Posted in Diễn đàn, Tin Cộng Đồng | Leave a comment

VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG QUẢNG TRỊ

KÍNH MỜI ANH CHỊ EM XEM ĐỂ BIẾT NHỮNG UẨN KHÚC CHƯA ĐƯỢC UỶ BAN XÂY DỰNG GIẢI ĐÁP VỀ VIỆC XÂY DỰNG TƯƠNG ĐÀI CHIẾN THẮNG QUẢNG TRỊ

Posted in Diễn đàn, Tin Cộng Đồng | Leave a comment

Đỗ Văn Phúc- Thư góp ý về xây dựng tương đài Chiến Thắng Quảng Trị

Ngày15 tháng 5, 2021

Đỗ Văn Phúc, Cựu Quân Nhân QLVNCH Texas

Kính gửi ông Huỳnh Lương Thiện, Và Hội Đồng Quản Trị Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị.

Trước hết, tôi xin tỏ lòng khâm phục, biết ơn các ông về sáng kiến và xúc tiến việc xây dựng Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thành Quảng Trị. Đây là một công việc rất có ý nghĩa cao quý nhằm lưu lại và giáo dục cho hậu thế hiểu biết lịch sử chiến đấu oai hùng của Quân Dân miền Nam chúng ta. Bất cứ đề án nào nhằm vinh danh Quân Lực VNCH đều đáng trân quý. Tôi từng là thành viên trong Ủy Ban Design của Tượng Đài Chiến Sĩ dựng lên trong khuôn viên Quốc Hội Tiểu Bang Texas ở thành phố Austin. Vì thế, tôi hiểu sự khó khăn của quý vị từ giai đoạn đầu tiên cho đến giai đoạn kết thúc. Nhất là hai công tác vận động gây quỹ và thiết kế mẫu tượng đài. Ngay lúc đầu, sau khi nhận được tin tức về mẫu tượng, tôi đã có gửi ra ý kiến nhưng không rõ có nhận được sự chú ý của quý vị hay không. Biết rằng góp ý không chừng có thể tạo ra mối nghi kỵ, bất hoà trong hoàn cảnh sinh hoạt phức tạp của cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay. Nhưng vì lòng yêu kính đối với Quân Đội, tôi nhận thấy có bổn phận phải góp ý để công việc của quý vị đạt được kết quả mỹ mãn.

1.-Khi nghe hai chữ “Tượng Đài”, người ta thường hình dung một cấu trúc có bệ, có tượng dựng hay một kiến trúc trên bệ và có tầm vóc bề thế. Mô hình tượng đài của quý vị mà tôi nhìn thấy thì không có gì đặc sắc về phương diện thẩm mỹ và không mang tính chất một tượng đài, tuy nó cao 11feet. Nó gần như là một tấm bia kỷ niệm thì đúng hơn.(Cũng xin mở dấu ngoặc thưa với ông rằng cách đây gần 60 năm, ngày 7 tháng 7, 1962, vào dịp kỷ niệm ngày chấp chánh của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tổ chức Thanh Niên Cộng Hoà mở một đại trại toàn quốc ở bãi biển Mỹ Thủy (Huế). Năm đó tôi còn là một thiếu niên, được Tỉnh Đoàn TNCH Quảng Trị cho tháp tùng theo đoàn để dựng một cổng trại do tôi vẽ mẫu và cổng trại này được chấm giải nhất toàn quốc.)

Thưa các ông, cách đánh giá về mỹ thuật thì cũng là tương đối tùy nhãn quan từng người.

Đẹp với người này nhưng không đẹp đối với người kia.

Vì vậy, tôi xin đề nghị:

 • Quý vị nên mở một cuộc thi vẽ mẫu(trích chừng vài ngàn đô la làm giải thưởng). Trong cộng đồng VN không thiếu những họa sĩ, nhà điêu khắc tài ba.
  • Nếu có đủ khả năng tài chính thì nên đúc tượng(tốn kém đến từ vài trăm ngàn đô la trở lên). Còn thấy tài chánh không đáp ứng thì cũng xin làm theo mẫu chạm nổi(bas-relief) bằng đồng hay xi măng trên một bia đá hoa cương.
  • Trong hình mẫu khi xem đoan phim của Ủy Ban Quyên Góp mà ông phổ biến mới đây, tôi thấy tấm ảnh chính là người lính dựng cờ, rồi lại thấy hình này lập lại trong cái dĩa tròn ở trên góc trái. Như thế có thừa không?. Tôi đề nghị trong cái dĩa đó, nên in phù hiệu Quân Lực VNCH hay bản đồ, hay hình cổ thành Quảng Trị
 • Nên có một tấm plaque ghi chú về cuộc chiến chừng một đoạn văn. Plaque này có thể gắn bên dưới tượng chính, hay trên một cái trụ nhỏ bên cạnh tượng đài.
 • Cũng nên có 1 tấm plaque có phù hiệu những đơn vị tham chiến trận Cổ Thành cùng tên đơn vị của họ (cấp Tiểu Đoàn, Lữ Đoàn, Sư Đoàn hay Binh Chủng).

2.-Quý vị dựng lên một tượng đài có tính quân sử mà tôi được biết quý vị thiếu sự tham khảo với các hội đoàn quân đội, nhất là những binh chủng góp công trong cuộc tái chiếm. Tôi thấy trong Ủy Ban có vài vị cựu quân nhân, nhưng họ không thể đại diện cho hội đoàn Quân Đội. Thưa ông, đó là sự thiếu tế nhị về ngoại giao, và có thể dẫn đến những bất hoà, tranh cãi gây chia rẽ. Ngoài ra, cũng có thể có sơ sót mà sau này, khi tượng đài đã hoàn thành thì rất khó sửa lại (Ví dụ: (1) Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster. Người tạc tượng có lẽ chưa hề là lính tác chiến, đã cho người lính đeo trái lựu đạn mà cái thìa (mỏ vịt) quay ra bên ngoài; (2) Trên tấm bia Tưởng niệm 5 vị Tướng tuẫn tiết, hình cố Thiếu Tướng Lê Nguyên Vỹ chỉ đeo sao có một bên cổ áo phải, trên cổ áo trái thì lại không có ngôi sao mà chỉ lờ mờ ba bông mai cấp Đại Tá.)

3.-Vì đây là một công trình quy mô, mang tính chất lịch sử; việc thiết kế phải thật chu đáo để sau khi hoàn tất không thể bị chê trách vì những khuyết điểm có thể tránh được từ lúc đầu. Tuy biết rằng không có việc gì có thể hài lòng tất cả mọi người, thế nào rồi cũng có khen có chê. Nhưng các ông cứ làm những gì theo sự nhiệt tâm và công chính

4.-Một số đồng hương và hội đoàn cũng có đặt câu hỏi về các vị dân cử. Theo họ, từ nhiều năm qua, theo dõi chính trường Hoa Kỳ, ngưòi dân đã mất nhiều sự tin tưởng vào các dân cử. Bất cứ công việc gì quý vị đó làm chưa hẳn là do thiện chí, mà có thể là để phục vụ cho những mưu đồ chính trị bên trong. Họ sẵn sàng thay đổi hành xử tùy theo hoàn cảnh chính trị thuận lợi hay bất lợi.

Thưa quý ông,Thư này tôi, với tư cách cá nhân một cựu quân nhân, chỉ gửi đến quý ông để góp ý và tùy nghi. Tôi cũng gửi hạn chế cho vài người bạn thân cùng chí hưóng để biết. Kính mong quý ông xem đây là sự đóng góp chân thực của một người lính VNCH, hoàn toàn không có ý xúc phạm hay đả kích.

Kính chúc Ủy Ban thành công tốt đẹp

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Vài Suy nghĩ Trái chiều về Sự Biến đổi Khí hậu Toàn cầu

Mai Thanh Truyết

Trong Hội nghị Thượng đỉnh COP21 tại Paris vào tháng 12 năm 2015, 196 lãnh đạo quốc gia trên thế giới đã đồng ý và chuẩn thuận sau 15 ngày nhóm họp về nguyên nhân và giải pháp cho sự hâm nóng toàn cầu như sau: ·       Khí Carbonic – CO2 là tác nhân gây ra sự hâm nóng toàn cầu hiện tại; ·       Và nếu không giảm thiểu sự phát thải CO2 từ nay (2015) cho đến 2100, trái đất sẽ nóng lên khoảng 1,5 – 40C; ·       Từ đó, có những kết ước phụ là lời hứa của từng quốc gia tham dự sẽ giảm phát thải khí carbonic theo từng giai đoạn v.v…; ·       Cũng như các kết ước cho những quốc gia “giàu” về tài chánh (100 tỷ US$/năm) và phương tiện cho các quốc gia “nghèo” (đang phát triển) để thực thi việc tiết giảm trên; ·       Và kết ước chung cho 196 quốc gia là “cố gắng” ngăn chận sự hâm nóng toàn cầu cho đến năm 2100 là dưới 20C và tối ưu là dưới 1,50C. Tuy nhiên mãi cho đến hôm nay, đã qua ngày duyệt xét các kết ước đợt I là tháng 12/2020, nghĩa là sau 5 năm, khí phát thải CO2 chẳng những không giảm mà ngược lại tăng nhiều nhứt do Trung Cộng, Nga Sô, và Ấn Độ, và Quỹ Khí hậu Xanh vẫn chỉ là những con số tượng trưng so với định ước là 100 tỷ US$/năm! Từ đây, cho thấy là thỏa ước COP21 hoàn toàn không hữu hiệu vì nhiều lý do khách quan và chủ quan: ·       Thỏa ước không có tính ràng buộc mà chỉ dựa vào…lời húa của từng quốc gia mà thôi. Chỉ sau hai năm (2017) các nước Á Châu chiếm 2/3 tổng số khí thải, và TC trong năm 2018 đã xử dụng 20% lượng than đá nhiều hơn so với năm 2015. ·       Thỏa ước không đặt ra biện pháp chế tài, không trừng phạt; cho nên không có quốc gia nào tuân thủ cả dù đã hứa! ·       Cho đến nay, Hoa Kỳ cho đến năm 2020 đã giảm khí phát thải nhanh hơn bất cứ nước phát thải nhiều nhất nào trên thế giới trong giai đoạn I nầy. (Với tính cách so sánh giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Cộng: TC sản xuất 18% tổng sản lượng thế giới và phái thải ra 19 tỷ tấn CO2 năm 2019, trong lúc đó HK chỉ phái thải 12 tỷ và sản xuất 22% sản phẩm toàn thế giới.) Và gần đây nhứt, những cơn bão tuyết làm tê liệt tiểu bang Texas và nhiều tiểu bang khác cho thấy quan điểm về “sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu” hiện nay qua Thượng đỉnh COP15 cần phải được duyệt xét lại? –       Nhiệt độ bầu khí quyển của trái đất đang tăng, đang nóng lên, làm sao có hiện tượng bão tuyết khốc liệt cho Houston và Texas, mà trong lịch sử của tiển bang nầy chưa từng xảy ra. –       Và theo thống kê, nhiệt độ bầu khí quyển toàn cầu có giai đoạn tăng, giai đoạn giảm từ năm 1900 đến nay. Hai nhận xét trên sẽ lần lượt được người viết lý giải dưới đây. 1-    Có thực sự là sự hâm nóng toàn cầu đang diễn ra hay không? Theo bản báo cáo của LHQ, tính đến tháng 7, 2019, cho thấy nhiệt độ trung bình của trái đất đã tăng 1,1°C kể từ thời tiền công nghiệp và 0,2°C kể từ giai đoạn 2011-2015. Qua các nghiên cứu gần đây, Công nghệ tin học vừa tiêu thụ nhiều tài nguyên thiên nhiên, vừa là giải pháp cho phép tiết kiệm năng lượng. Thí dụ cụ thể là mỗi lần dùng Google tìm kiếm tin tức trên mạng, chúng ta thải ra 0,2 gr CO2. Khối lượng đó không nhiều so người dùng xe hơi để di chuyển. Nhưng nếu tinh trung bình trong mỗi tháng, trên thế giới có tới 13 tỷ lượt truy cập vào Google, lượng khí carbonic thải ra như vậy tương đương với mức tiêu thụ điện của 4300 gia đình Mỹ trong một tháng. Đó là chưa kể ở đầu bên kia máy điện toán của chúng ta, Google phải tích trữ không biết bao nhiêu dữ liệu để cung cấp cho người xử dụng. Việc tích trữ dữ liệu đó cũng rất tốn năng lượng. Nhưng bù lại, cũng nhờ có các phương tiện tìm kiếm như Google hay những ứng dụng mà chúng ta tiết kiệm được không biết bao nhiêu điện, xăng, và xử dụng trí não… Như vậy, Câu hỏi đầu tiên của rất nhiều người ngay từ những ngày đầu của Thượng đỉnh COP21 vào tháng 12, 2015 là “các lãnh đạo quốc gia trên thế giới sẽ đồng ý với nhau về sự hâm nóng toàn cầu như thế nào?”  Nhưng, theo thống kê, chúng ta đều biết, trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2010, sự tăng trưởng của khí thải nhà kính tăng nhanh hơn trong giai đoạn 1980 đến 1990. Và hiện tượng trái đất nóng nhứt so với quá khứ xảy ra vào năm 2014, và nhiệt độ không khí tăng lên trung bình ở mặt đất cho thập niên nầy là 0,90C, cao hơn sự tăng nhiệt độ từ thập niên 1880 trở đi. Câu hỏi nầy cho đến hôm nay vẫn chưa có câu trả lời có tính thuyết phục, và dường như lãnh đạo các quốc gia phát thải khí carbonic nhiều nhứt vẫn chưa có sự đồng thuận nào cả? 2-    Những hoài nghi về biến đổi khí hậu ·       Phản đối của dân sống ở các hải đảo Sự hoài nghi trong các đại biểu của các nước đang phát triển ở Paris, vẫn tin rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được sẽ chỉ là sự lập lại những lời hứa không được thực hiện vốn đã được ghi trong các kết ước tại các cuộc họp thượng đỉnh trước đây về khí hậu ngay từ ngày đầu ở Thượng đỉnh Rio de Janerio, Ba Tây năm 1992. Đặc biệt là các hải đảo, nạn nhân chính của hiện tượng biến đổi khí hậu. Trên thế giới có tổng cộng 44 đảo quốc. Tuy chỉ chiếm có 1% dân số toàn cầu, và là những quốc gia nghèo nhất, nhưng tiếng nói của những quốc gia này đang đè nặng lên các cuộc thương lượng. Đại diện đảo Maurice cho rằng: «Không phải chính các đảo quốc làm biến đổi khí hậu, mà chính họ mới là nạn nhân, đang gánh chịu hậu quả của hiện tượng này. Các quốc gia gây ô nhiễm phải hiểu là chúng tôi cần một cách giải quyết khác khác và đặc biệt hơn». ·       Ấn Độ đòi công bằng Thủ tướng Ấn độ Narendra Modi đã đòi điều mà ông gọi là ”Công lý về Khí hậu”. Theo đó, sau quá trình công nghiệp hóa trong những thế kỷ vừa qua, các nước giàu có trách nhiệm lớn trong việc phát thải các loại khí gây hâm nóng trái đất. Các nước giàu giờ đây khó thể nào áp đặt các nước đang phát triển phải kềm hãm tăng trưởng của họ, để giúp chống biến đổi khí hậu. Ấn Độ biện minh cho quan điểm của mình và đòi được quyền phát triển. New Delhi chỉ cam kết nhân lên gấp 20 lần mức sản xuất năng lượng mặt trời, và dùng 40% năng lượng sạch để sản xuất điện lực từ đây cho tới năm 2030. Theo Le Monde, Ấn Độ trước hết bảo vệ quyền lợi riêng: “Ở một đất nước mà hàng trăm triệu hộ gia đình chưa có nhà vệ sinh, không có đủ điện nước để sinh hoạt, thì việc chống biến đổi khí hậu vẫn là một điều gì đó còn trừu tượng xa vời, một thứ xa xỉ phẩm mà người nghèo chưa dám nghĩ tới”. Hiện tại, Ấn Độ vẫn còn xử dụng than đá và dầu là nguồn điện năng chính cho quốc gia nầy, chiếm 71%. Làm sao quốc gia nầy thực hiện được lời hứa là cho đến năm 2022, sẽ tăng nguồn năng lượng mặt trời lên 100GW, trong lúc hiện tại, Ấn Độ chỉ sản xuất được 5GW cho nguồn năng lượng nầy năm 2015 mà thôi! Vì vậy, …Nếu các lãnh đạo quốc gia đã phát triển không mở đường, chính dân chúng Ấn Độ sẽ tự vạch đường đi. ·       Và hướng nào phải đi cho tương lai? Các nước phát triển nên có bao nhiêu trách nhiệm? Các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng ý từ những nỗ lực chống biến đổi khí hậu đã bắt đầu, các nước phát triển có trách nhiệm lớn hơn để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu so với các quốc gia đối tác trong việc trao đổi dịch vụ của họ. Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu đã phát thải hơn một nửa trong tổng số carbonic thải ra đến đầu thế kỷ này, cần phải đóng góp nhiều hơn vào sự hâm nóng toàn cầu so với các đối tác của họ là các nước đang phát triển; mặc dù hiện tại hai nhóm quốc gia nầy chỉ còn phát thải 19% cho Hoa Kỳ, và 9% cho LH Âu Châu. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là các nước phát triển cần phải làm nhiều hơn là các quốc gia đang phát triển. Đây là một điều không cần tranh cãi nữa, nhưng sẽ rất khó thực hiện hay không thể thực hiện! 3-    Nghiên cứu của TS Bjorn Lomborg Một bài báo mới qua nghiên cứu của Tiến sĩ Bjorn Lomborg được xuất bản trên tạp chí Global Policy đo lường tác động thực tế của tất cả các hứa hẹn quan trọng về khí hậu được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris nhằm phản bác ngược lại tất cả dự đoán của Thượng đỉnh COP21 là:”Tác động khí hậu của tất cả các lời hứa của Thượng đỉnh COP21 Paris rất nhỏ, nếu chúng ta đo lường tác động của mọi quốc gia thực hiện mọi lời hứa vào năm 2030, tổng mức giảm nhiệt độ sẽ là 0,048°C (0,086 ° F) vào năm 2100”. Sự thay đổi nhiệt độ toàn cầu so với thời kỳ tiền công nghiệp, đối với kịch bản Không làm gì (RCP8.5), đối với những hứa hẹn toàn cầu cho Paris và cho Paris kéo dài thêm 70 năm nữa, như được thực hiện trên hệ thống MAGICC qua tính toán của TS Bjorn Lomborg. Ngay cả khi chúng ta giả định rằng những lời hứa này sẽ được kéo dài thêm 70 năm nữa, thì vẫn có rất ít tác động: nếu mọi quốc gia thực hiện mọi lời hứa vào năm 2030 và tiếp tục thực hiện những lời hứa này một cách trung thành cho đến cuối thế kỷ này, và không có ‘CO₂ rò rỉ ‘cho các quốc gia không cam kết, toàn bộ Paris hứa hẹn sẽ giảm nhiệt độ tăng chỉ 0,17°C (0,306°F) vào năm 2100. Riêng tại Hoa Kỳ, nếu các chính sách về giảm thiểu sự hâm nóng toàn cầu, trong những trường hợp lạc quan nhất, được thực hiện đầy đủ và tuân thủ trong suốt thế kỷ, sẽ chỉ làm giảm nhiệt độ toàn cầu 0,031°C (0,057 °F) vào năm 2100 mà thôi. Các chính sách khí hậu của EU, trong những trường hợp lạc quan nhất, đạt được đầy đủ và tuân thủ trong suốt thế kỷ, sẽ làm giảm nhiệt độ toàn cầu 0,053°C (0,096°F) vào năm 2100. Các chính sách khí hậu của Trung Quốc, trong những trường hợp lạc quan nhất, đạt được đầy đủ và tuân thủ trong suốt thế kỷ, sẽ làm giảm nhiệt độ toàn cầu 0,048°C (0,086 °F) vào năm 2100. Các chính sách khí hậu còn lại của thế giới, trong những trường hợp lạc quan nhất, được thực hiện đầy đủ và tuân thủ trong suốt thế kỷ, sẽ làm giảm nhiệt độ toàn cầu 0,036°C (0,064°F) vào năm 2100. 4-    Nhà bảo vệ “môi trường hoài nghi” Bjorn Lomborg kết luận Nhà bảo vệ “môi trường hoài nghi” – “skeptical environmentalist” Bjorn Lomborg viết trên tờ New York Times với lập luận thẳng thắng rằng:”sự hoảng sợ về biến đổi khí hậu đang gây hại nhiều hơn lợi: ·       Bão đổ bộ bờ biển của chúng ta. ·       Cháy rừng hoành hành khắp miền Tây nước Mỹ. ·       Các sông băng sụp đổ ở Artic. Từ đó, các chính trị gia, nhà hoạt động và giới truyền thông tán thành một thông điệp chung: “biến đổi khí hậu đang hủy hoại hành tinh, và chúng ta phải hành động quyết liệt ngay lập tức để ngăn chặn nó. Trẻ em hoảng sợ về tương lai của mình, và người lớn tự hỏi liệu việc mang một cuộc sống mới vào thế giới này có phù hợp với đạo đức hay không?” Đủ rồi! Bjorn Lomborg dứt khoát!. Biến đổi khí hậu là có thật, nhưng đó không phải là mối đe dọa ngày tận thế mà chúng ta đã được biết. Những dự đoán về sự diệt vong sắp xảy ra của Trái đất dựa trên nền tảng khoa học tồi tệ và thậm chí là kinh tế học tồi tệ hơn. (Climate change is real, but it’s not the apocalyptic threat that we’ve been told it is. Projections of Earth’s imminent demise are based on bad science and even worse economics). Trong cơn hoảng loạn, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết thực hiện các chính sách cực kỳ tốn kém nhưng phần lớn không hiệu quả, cản trở tăng trưởng và thu hút các khoản đầu tư cấp bách hơn vào nguồn nhân lực, từ tiêm chủng đến giáo dục. False Alarm sẽ thuyết phục bạn rằng mọi thứ bạn nghĩ về biến đổi khí hậu đều sai – và chỉ ra con đường hướng tới việc làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, nếu ấm hơn một chút, là nơi dành cho tất cả chúng ta. Và Ông kết luận một cách cả quyết:”Thật vậy, khoảng 70% mức giảm nhiệt độ đề xuất được xác định bởi Chính sách toàn cầu – Climate Interactive do một ủy ban về biến đổi khi hậu trình bày là hoàn toàn giả mạo”. 5-    Lập luận của Học viện George Marshall Hình ảnh buổi họp của IPCC năm 2018 Năm 1988, Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) được thành lập. Tập hợp tất cả các chuyên gia khoa học đầu ngành trong lĩnh vực môi trường trên toàn thế giới, ủy ban này cho các nhà khoa học một diễn đàn và tiếng nói có trọng lượng hơn nhiều so với trước.  Học viện George C. Marshall, nơi Nierenberg có chân trong Ban Giám đốc, cảm thấy cần phải ra tay dập lại những tiếng nói có trọng lượng này. Học viện Marshall được các nhà vật lý như William Nierenberg, Robert Jastrow và Frederick Seitz lập ra vào năm 1984 để ủng hộ cho dự án Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) của chính quyền Reagan, cổ súy cho việc chạy đua vũ trang, đặc biệt là dùng vũ khí hạt nhân chống lại kẻ thù (Liên Xô và các nước cộng sản). Cuối thập niên 1980, Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa tan rã. Chiến tranh Lạnh dần đi đến hồi kết. Không còn kẻ thù cũ, Học viện Marshall quay sang nhắm đến những người họ gọi là “kẻ kích cuồng môi trường” (environmental alarmists). Sau khi IPCC được thành lập, Viện Marshall bắt đầu tung ra những báo cáo tấn công phủ đầu các nhà khoa học tại đây. Ban đầu họ không phủ nhận rằng trái đất đang nóng lên. Nhưng lý do của hiện tượng đó không phải là CO2 thải ra, mà là mặt trời đang nóng lên. Họ cáo buộc những nhà khoa học của IPCC đã không xem dữ liệu CO2 trong lịch sử, rằng đa phần sự nóng lên này diễn ra trước năm 1940 – giai đoạn con người bắt đầu tăng lượng thải CO2, đồng thời có cả giai đoạn trái đất giảm nhiệt từ năm 1940 đến 1975, trước khi tăng nhiệt trở lại. Đường tăng giảm nhiệt độ của trái đất không khớp với đường tăng của CO2, nên kết luận hợp lý phải là CO2 không ảnh hưởng đến hiện tượng trái đất nóng lên. Thủ phạm là mặt trời. Báo cáo của Viện Marshall khẳng định rằng từ thế kỷ 19, mặt trời bước vào chu kỳ hoạt động mạnh, tăng năng lượng phát ra, khiến trái đất nóng lên theo từ đó. Chu kỳ này kéo dài 200 năm, và đến “đầu thế kỷ 21, trái đất sẽ có khuynh hướng nguội lại”. (trích từ Tạp chí Luật Khoa – luatkhoa.org)). 5- Hành trình của dân tộc Viking Người Viking có thể dạy chúng ta điều gì về việc thích ứng với biến đổi khí hậu? Qua nghiên cứu của tác giả Kevin Krajick, vào một ngày nào đó tháng 6 năm 793, những người đàn ông trên tàu đổ bộ lên Lindisfarne, một hòn đảo ngoài khơi phía đông nước Anh do một tu viện chiếm đóng. Những người đàn ông, dường như đến từ phía bắc, cướp bóc kho báu, lật đổ bàn thờ và phóng hỏa các tòa nhà. Họ đã giết một số nhà sư và mang những người khác đi bằng xiềng xích; những người khác, họ cởi truồng và bỏ lại phía sau …trước sự thương xót của thời tiết (to the mercies of the weather). Vụ tấn công đã gây chấn động xã hội Cơ đốc giáo châu Âu. Họ đã đánh dấu nó là sự khởi đầu chính thức của Thời đại Viking, khi những kẻ xâm lược Bắc Âu lan rộng đến tận phía nam Địa Trung Hải và bắc Á, trước khi dường như biến mất vào khoảng 250 năm sau đó. Trên thực tế, sự trỗi dậy của người Viking không phải là một sự kiện đột ngột, mà là một phần trong quá trình phát triển lâu dài của con người ở phía bắc Scandinavia, nơi có các bờ biển và quần đảo dài, phức tạp đã dẫn đến sự trỗi dậy của một nền văn hóa dựa trên đất liền, nhưng phụ thuộc nhiều vào biển. Người Viking (tên bắt nguồn từ tiếng Bắc Âu có nghĩa là “cư dân vùng vịnh”) là những người sống sót sau một môi trường khắc nghiệt, lạnh giá, nơi điều kiện khí hậu liên tục lơ lửng bên cạnh khả năng sống sót, và những thay đổi nhỏ về thời tiết có thể gây ra những ảnh hưởng lớn. Vì vậy, để có thể thay đổi mực nước biển, điều gì đã ảnh hưởng đến sự nở rộ và suy tàn ngắn ngủi của họ, và họ đã kiếm sống bằng cách nào về lâu dài sau đó? Ngày nay, kinh nghiệm của họ có thể cung cấp một bài học quan trọng về việc thay đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến một nền văn minh như thế nào. Các nhà khoa học đang tiến hành điều tra về việc kết nối các ống dưới đáy các hồ và chảy ra vịnh ở quần đảo Lofoten ở cực bắc của Na Uy để điều tra ảnh hưởng của khí hậu và mực nước biển đối với người Viking. Nhà khí hậu học William D’Andrea của Đài quan sát Trái đất Lamont-Doherty đã nâng một chiếc phao được neo bên dưới bề mặt trong vài năm trở lại đây. Hình bên: Thời tiết và cảnh quan khắc nghiệt của hòn đảo luôn buộc mọi người phải kiếm sống từ cả đất liền và biển. Nhà khảo cổ học Stephen Wickler của Bảo tàng Đại học Tromso (trái) và nhà cổ sinh vật học Scott Anderson của Đại học Bắc Arizona khảo sát cảnh quan ven biển do những người tiền nhiệm của người Viking chiếm đóng khoảng 6.000 năm trước. (Nguồn ảnh: Kevin Krajick)   Xung quanh các địa điểm khảo cổ quan trọng của người Viking, các nhà nghiên cứu từ Đài quan sát Trái đất Lamont-Doherty của Đại học Columbia và các tổ chức khác đang luồn ống nước xuống đáy hồ sâu để tìm manh mối về cách người Viking và những người tiền nhiệm của họ thích nghi, từ thời sơ khai của họ, khoảng năm 500 trước Công nguyên, đến năm 1000 sau Công nguyên. Khu vực nghiên cứu của họ là ở quần đảo Lofoten, một quần đảo xa xôi ngoài khơi bờ biển của Na Uy trong vòng Bắc Cực. Con người có lẽ đã sống giữa các vịnh hẹp lộng gió và những ngọn núi phủ tuyết của Lofotens trong ít nhất 10.000 năm, nhưng họ đã tiếp nhận nền văn minh truyền thống muộn. Nông nghiệp thô sơ, chăn nuôi và sử dụng đồ sắt đã không bắt đầu cho đến khoảng 500 năm trước Công nguyên, hàng thiên niên kỷ sau hầu hết phần còn lại của thế giới. Lý do có thể xảy ra là thời tiết. Ở địa danh Lofotens, khi nói về nền nông nghiệp xa nhất về phía bắc từng có, lý do duy nhất có thể xảy ra ở đây là một nhánh của dòng chảy Gulf Stream của Đại Tây Dương, dòng chảy này tắm cho các hòn đảo với độ ấm vừa đủ từ phía nam để tạo ra một mùa sinh trưởng ngắn. Mặc dù vậy, các điều kiện gần như không thể chịu đựng được, và nhiệt độ giảm nhẹ trong tự nhiên có thể quét sạch cây trồng và vật nuôi. Mọi người đã phải thích nghi hoặc chết. Thật vậy, nghiên cứu trước đây đã đưa ra bằng chứng về một số thay đổi khí hậu như vậy, cùng với những thay đổi đáng kể của mực nước biển xung quanh các đảo. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng khi họ có thể, người Viking sản xuất ngoài đất liền nhiều nhất có thể, nhưng khi điều đó không còn hiệu quả nữa, họ chuyển sang thu hoạch phụ thuộc nhiều hơn từ biển, đặc biệt là cá tuyết mà ngày nay vẫn khiến Lofotens trở thành một loại thủy sản xuất cảng lớn. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người ở đây (Viking) trở thành những người đóng tàu và những hoa tiêu điêu luyện. Những đợt thời tiết xấu và tình trạng thiếu đất canh tác chung có khuyến khích họ đánh phá bất động sản ven biển của người khác không? Câu trả lời là CÓ. Từ đây, có thể kết luận cho một giả thuyết có nhiều căn bản khoa học và địa lý qua cuộc hành trình của người Viking, phải chăng trái đất chuyển vận theo chu kỳ Ấm – Lạnh tự nhiên? Khi dân Viking bắt đầu di cư về hướng Nam và định cư ở các quốc qia Bắc Âu, và Ireland cuối thế kỷ thứ 8 vì…chu kỳ Lạnh đã bắt đầu, vì đất đã bị đóng băng không còn thích hợp cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Và thế kỷ 20, phải chăng thời điểm nầy là buổi bình minh của chu kỳ Ấm? 6Kết luận Qua những nhận định “trái chiều” trên, người viết không đặt vấn đề Đúng – Sai ở đây, mà chỉ muốn nêu vài ý kiến và nhận định khác với những gì Thượng đĩnh COP21 đưa ra. Sự chuyển dịch tuần hoàn của Trời Đất  xảy ra và thay đổi theo chu kỳ hàng ngàn năm, hàng chục ngàn năm…và khoa học chỉ cố gắng lần theo lối mòn lịch sử vài trăm năm trong hy vọng có những chứng liệu, chứng tích tương đối chính xác. Còn việc truy tìm lịch sử, những biến động của trái đất xảy ra hàng ngàn năm trước hay hơn nữa, xin hỏi, mức độ chính xác sẽ đạt được đến đâu? Hay chỉ là những giả thuyết được nêu ra mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta cần nhìn sự việc với sự bình tâm và tỉnh táo hơn để quan sát những thay đổi của dòng sinh mệnh và tuần hoàn của trái đất. Những “kết luận” của các nhà khoa học cùng những viễn kiến được đề nghị, cũng như các kết ước ký kết ở Thương đỉnh COP 21 năm 2015 có thể được xem như là các dự phóng để mỗi người trong chúng ta ý thức hơn về việc bảo vệ trái đất chung, hoặc được xem như một “wake up call” cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra cho chúng ta hơn là những ràng buộc bắt buộc phải “cứng nhắc” thi hành. Từ đó, chúng ta cần phải tỉnh táo nhận định là vậy! Không phải tất cả những kết luận của các nhà khoa học là …chân lý tuyệt đối đâu: ·       Chúng ta còn nhớ khi thế giới sắp bước vào năm 2000, biết bao tiên đóan, dự phóng của các nhà khoa học nêu lên về một viễn ảnh bi quan, có thể đưa đến thế giới “nổ tung” vì mạng lưới toàn cầu chỉ tính toán cho đến ngày 31/12/1999 mà thôi! ·       Chúng ta còn nhớ Đài khí tượng lớn nhứt thế giới Mauna Loa Observatory ở Hawai đã đo đạc nồng độ khí CO2 trong không khí thường xuyên. Các chuyên gia tiên đoán rằng sẽ có những xáo trộn lớn trong đời sống trên thế giới nếu nồng độ khí CO2 trong không khi đạt đến 400 ppm. Và ngày định mệnh đó đã đến. Vào ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2013, nồng độ trung bình hàng ngày của carbon dioxide trong khí quyển được đo tại Mauna Loa ở Hawaii đã đạt mốc đáng lo ngại là 400 ppm. Nồng độ 400 ppm có nghĩa là cứ một triệu hạt trong không khí thì 400 trong số đó là phân tử carbon dioxide (0,04%). Từ đó cho đến hiện tại, nồng độ khí nầy tiếp tục tăng (xem hình bên cạnh). Và thế giới vẫn vận hành bình thường như không có chuyện xáo trộn nào xảy ra!   Trở về hiện tượng biến đổi khí hậu, vài sự kiện kể trên nêu ra những “bất toàn” trong kết luận về hậu quả của sự việc hâm nóng toàn cầu cho chúng ta thấy các nhà khoa học đã đưa ra các dự kiến “bi thảm” cho năm 2100 mà thôi. Người viết không phải là một nhà chuyên môn trong lãnh vực nầy, nhưng mục đích của bài viết nhằm cảnh báo đến Bà Con về những biến đổi của Trời Đất hay Thế giới vẫn còn là những ẩn số mà trí thông minh của con người hiện tại chỉ có thể đưa ra nhiều “dự phóng” mà thôi. Điều đó không thể nào được xem như một kết luận khoa học được.   Thiên nhiên luôn là một bài toán mà con người cần phải chạy theo tìm ần số và sẽ không bao giờ có đáp số chính xác được!  

Mai Thanh Truyết Hội Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam – VEPS Lễ Vượt Qua – Passover – 27/3/2021  

Posted in Diễn đàn | Leave a comment