CĐNVQG Hạt Tarrant-Thư Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên 2021

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Thư ông Đỗ Văn Phúc gởi Dân Biểu Janet Nguyen

July 23, 2021

Michael Do

16204 Viki Lynn Pl.

Pflugerville, TX 78660

512-437-1193

md46usa@gmail.com, www.michaelpdo.com

To:

Congresswoman Janet Nguyen,

California House of Representatives

12866 Main Street, Ste 202

Garden Grove, CA 92840

Dear Ms. Nguyen,

I happened to know that you had submitted a request to the California Senate Armed Forces and Veterans Committee to allow South Vietnamese soldiers to be buried in the US National Cemetery.

I appreciate your kindness toward our comrades-in-arm. I understand that you want to do something good to repay the sacrifice they made in the war. I myself, a soldier who served 10 year in the Republic of Vietnam Armed Forces.

You might not have thought seriously about the influence of your work. It will hurt more than help.

Firstly, it hurts our feeling, our self-respect since we were Vietnamese soldiers who fought for our country Vietnam and our people. During the war and even until now, Viet Cong, our enemies always misled the Vietnamese people and international community that the ARVN was created, trained and paid by the US to serve the American aggression. Please, don’t help the enemies to confirm their propaganda.

Whatsoever, we cannot rest in the American National Cemetery simply because we were not American soldiers!

Secondly, in a Vietnamese version of your office press release dated July 22, 2021, you said: “Those brave soldiers always fought alongside the US Army…” (Những Quân Nhân anh dũng này đã luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ…) That is not true. We, Vietnamese soldiers, were the main element in the war defending our country against communism. The American troops came to assist upon our government request. They fought alongside us rather than we did alongside them.  

And finally, your request is ridiculous (sorry for saying this frankly). It has very low or may be no possibility to be considered in the US Congress. What will we feel if the request is rejected? What will the Americans think as they know about this?

For the above reasons, I sincerely urge you to stop this senseless thing but focus on the good works to help your fellow Vietnamese American in their daily needs. Then, you will have my strong support.

Thank you for your time.

Yours, sincerely

Dân Biểu Janet Nguyễn Yêu Cầu Ủy Ban Quân Vụ và Cựu Quân Nhân Thượng Viện Tiểu Bang Cho Phép các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Được Hưởng Những Quyền Lợi An Táng Tại Nghĩa Trang Quốc Gia Hoa Kỳ

SACRAMENTO, CA – Ủy Ban Quân Sự và Cựu Quân Nhân của Thượng Viện Tiểu Bang gần đây đã yêu cầu để chung Nghị Quyết AJR 13 (Assembly Joint Resolution) của Dân Biểu Janet Nguyễn với Nghị Quyết AJR 10, để được thông qua vào tuần này. Nghị quyết AJR 13 cuả Dân Biểu Janet Nguyễn kêu gọi Quốc Hội Liên Bang và Tổng Thống Hoa Kỳ cho phép những Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa được hưởng những quyền lợi chôn cất và tưởng niệm tại Nghĩa Trang Quốc Gia Hoa Kỳ.          
AJR 10 là những nỗ lực thành công của Dân Biểu Janet Nguyễn và Dân Biểu Steven Choi liên quan đến những Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa và Cựu Quân Nhân Nam Hàn. Các chiến sĩ của cả hai Quân Lực đã chiến đấu cùng với các chiến sĩ của Quân Lực Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam vì tự do và dân chủ. AJR 10 hiện kêu gọi Quốc Hội Liên Bang trao cho những người lính dũng cảm này các quyền lợi chôn cất và tưởng niệm tại nghĩa trang quốc gia Hoa Kỳ, cùng với các đồng đội của họ trong Quân Lực Hoa Kỳ. Theo luật hiện tại, một công dân Hoa Kỳ, trong bất kỳ cuộc chiến nào mà Hoa Kỳ đã hoặc có thể tham gia, đã phục vụ trong Quân Lực của bất kỳ chính phủ nào liên minh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến đó, những người đã chấm dứt phục vụ tại ngũ được vinh danh vì tử trận hoặc qua đời, và là công dân Hoa Kỳ tại thời điểm nhập ngũ và tại thời điểm qua đời, đều đủ điều kiện để chôn cất tại nghĩa trang quốc gia. AJR 10 sẽ kêu gọi Quốc Hội Liên Bang trao cho các Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa và Cựu Quân Nhân Nam Hàn những quyền lợi về mai táng và tưởng niệm tại nghĩa trang quốc gia. Đây là những vị đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam nhưng chưa là công dân Hoa Kỳ trong thời gian phục vụ hay sau đó. Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Những Quân Nhân anh dũng này đã luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ và đã trở thành công dân Hoa Kỳ, xứng đáng được hưởng các quyền lợi an táng và tưởng niệm thích hợp trong nghĩa trang quốc gia hoặc trong các nghĩa trang của Cựu Quân Nhân của Tiểu Bang. Tôi và gia đình sẽ không có ngày hôm nay nếu không có sự hy sinh của những vị anh hùng này trong cuộc chiến. Họ xứng đáng nhận được sự vinh danh và tôn trọng của chúng ta”.  Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975 và mang theo sự mất mát của hàng trăm ngàn chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và Quân Lực Hoa Kỳ, những người đã sát cánh chiến đấu vì tự do và dân chủ. Sau chiến tranh Việt Nam, nhiều chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và gia đình của họ đã buộc phải vượt biển để thoát khỏi sự cai trị độc tài và đàn áp của chế độ cộng sản. Cha và Chú quá cố của Dân Biểu Janet Nguyễn đều phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Chú của Dân Biểu Janet Nguyễn, là một sĩ quan, đã bị hành quyết trong những ngày cuối cùng khi Sài Gòn thất thủ. Dân Biểu Janet Nguyễn và gia đình đã phải vượt biển đến Hoa Kỳ để tìm tự do và dân chủ.    Tại Hoa Kỳ, những người lính Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, tự do tôn giáo, và nhân quyền tại Việt Nam. Họ đã đóng góp về mặt văn hóa và kinh tế cho đất nước Hoa Kỳ và cho sự đa dạng của dân tộc chúng ta. Những cựu quân nhân này đã sát cánh chiến đấu cùng những người lính Hoa Kỳ để chống lại kẻ thù chung và liều mình cứu sống nhiều chiến sĩ Hoa Kỳ. Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Tôi rất vui mừng với những công việc mà chúng tôi đã và đang làm để giúp những cựu quân nhân này. Tôi rất vinh dự khi được cùng đồng nghiệp của tôi, Dân Biểu Steven Choi, cùng nhau tìm ra giải pháp để vinh danh những Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa và Cựu Quân Nhân Nam Hàn”. Dự luật đã được thông qua bởi Ủy Ban Quân Vụ và Cựu Quân Nhân Thượng Viện Tiểu Bang. Hiện tại, dự luật đang được đệ trình lên Thượng Viện Tiểu Bang để bỏ phiếu. Sau khi thông qua Thượng Viện, AJR 10 sẽ chuyển đến Hạ Viện Tiểu Bang. Để chứng minh với Quốc Hội sự quan tâm và tầm quan trọng của Nghị Quyết AJR 10 đối với Cộng Đồng Việt Nam nói chung và các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói riêng, Dân Biểu Janet Nguyễn rất mong muốn chúng ta có được nhiều chữ ký ủng hộ để trao cho Uỷ Ban trước khi họ có quyết định về Nghị Quyết. Vì tình hình dịch bệnh, quý đồng hương không thể đích thân đến Uỷ Ban Điều Trần để kêu gọi ủng hộ cho AJR 10. Thế nên, Dân Biểu Janet Nguyễn kêu gọi quý đồng hương khắp nơi ký vào bản kiến nghị trên trang mạng http://baovecongdong.com để ủng hộ Nghị Quyết AJR

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng | Leave a comment

Thông Báo của CĐNVQG Georgia

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng | Leave a comment

Tin Dallas-Thư Chúc Mừng Tân Liên Hội Trưởng LHCCS/Dallas

Posted in Tin Cộng Đồng | Leave a comment

MẪU THƯ YÊU CẦU DÂN CỬ ĐỊA PHƯƠNG BÁC BỎ VIỆC DẠY”LÝ THUYẾT PHÊ PHÁN CHỦNG TỘC

Kính gửi quý vị audio phỏng vấn trong chương trình Mấy Dặm Sơn Khê của Đài Phát Thanh Saigon-Dallas ngày thứ Hai 12 tháng 7 vừa qua về Lý Thuyết Phê Phán Chủng Tộc (Audio 30 phút) và mẫu thư để quý cử tri gửi lên các dân cử địa phương yêu cầu bác bỏ chương trình dạy lý thuyết nay trong trường học.

Tên họ ….

Địa chỉ …

Điện thoại ….

To  Congressman hay Senator…

Địa chỉ

Ngày tháng…

Ref: Opposing the Teaching of Critical Race Theory at Schools.

Dear Congressman, (hay Congresswoman)

The liberal Democrats have been promoting the Critical Race Theory (CRT) and forced it to be taught at public schools in the United States.

We, Vietnamese who left our motherland since the Communists took power in 1975, are very scared of the Marxism theory and Communism in which the Class Struggle is the major element that led to the horrible bloodshed in the 20th century in Soviet Union, China, as well as other Communist countries including our Vietnam.

The Critical Race Theory is similar to the Communist Class Struggle. It stirs up the hatred of the oppressed against oppressors and calls for a retribution. The slavery in American history was the sad phenomenon of the past. But the Americans have fixed this problem and declared equality, giving all the civil rights to all citizens no matter of race or skin color.

The United States in the 20th century became the icon of democracy, the role model in political structure that the whole world admired and learned from.

We know for sure the CRT is used as a political tool and propaganda of the far left wing of Democratic Party in order to erase US history. Their goal is to establish a socialist society which had failed in many communist countries and several North European countries.

We respectfully urge you to stand up to oppose the teaching of Critical Race Theory. By doing so, you will save our children from being brainwashed by the evil theory, and also save our beautiful country from the dark era of Socialism.

Thank you for your consideration.

Best regards.

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự | Leave a comment

Thư chính thức của AMAZON xin lỗi và tuyên bố sẽ gỡ tất cả những sản phẩm chúng ta phản đối – Message from -Rj- Amazon.com Executive Customer Relations

Thư này được gởi cho ông Michael tức ông Đỗ Văn Phúc người đã soạn thảo lá thư phản đối.

Message From Executive Customer Relations

Hello Michael,

I’m Rj of Amazon.com’s Executive Customer Relations. Jeff Bezos received your letter, and I’m responding on his behalf.

I wanted to call you at the number associated with your account, but given the time of day in your location, I thought it best to introduce myself through this e-mail instead, which I hope finds you well.

I’ve reviewed your recent contacts with us and I’m so sorry to learn you were having issues with the products that has the South Vietnam flag on it. I’ve checked to your communications with us, and you’re absolutely right; there are no excuses for what occurred. You’ve given us invaluable and constructive feedback, and I especially appreciate all the time you took to help us understand exactly what went wrong. With that being said, I’d like to assure you that the item you referenced is not anymore available for sale in our website.

I know that this has been a challenging issue for you to persevere, I truly thank you for your patience.

We’re always here to help make your experience better. I hope you have a wonderful day!
We’d appreciate your feedback. Please use the buttons below to vote about your experience today.

Best regards,
Rj N.
Executive Customer Relations
Amazon.com Thank you for your inquiry. Did I solve your problem?
Yes No Your feedback is helping us build Earth’s Most Customer-Centric Company.
Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng | Leave a comment

KÝ TÊN PHẢN ĐỐI AMAZON ĐÃ BÁN CÁC THẢM LÓT NHÀ CẦU CÓ IN HÌNH CỜ CỦA CÁC QUỐC GIA, TRONG ĐÓ CÓ CẢ CỜ HOA KỲ VÀ VIỆT NAM CỘNG HOÀ

XIN BẤM VÀO LINK http://chng.it/VR7NkpMj7v KÝ TÊN PHẢN ĐỐI AMAZON ĐÃ BÁN CÁC THẢM LÓT NHÀ CẦU CÓ IN HÌNH CỜ CỦA CÁC QUỐC GIA, TRONG ĐÓ CÓ CẢ CỜ HOA KỲ VÀ VIỆT NAM CỘNG HOÀ.Michael Do <md46usa@gmail.com>To:Michael DoBcc:cdnvqghk_hddd@googlegroups.comThu, Jun 17 at 2:46 PMhttp://chng.it/VR7NkpMj7vThe Vietnamese American Community of the USA started this petition to Amazon.com and 1 otherThe national flag is the top sacred symbol of the people, particularly the Vietnamese people.There are millions of South Vietnamese people who are living all around the world after the communists took power in Vietnam. We continue embracing and respecting the Yellow flag with 3 red stripes as our traditional symbol. In our home, the flag is always at the center, highest place of the living room.A Chinese company – Kaireno – has used our flag to make the toilet and bathroom mats. The product is sold on Amazon.com via another Chinese entity (XinShaoXianPingShangZhenQiangFuBaiHuoDian) (https://www.amazon.com/…/B095SC…/ref=ask_ql_qh_dp_hza…This is a grave insult to our people.We urge Amazon.com to remove it from its product line and on its website.

Posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự | 1 Comment

Protest against the sale of some Chinese products with the South Vietnam Flag.

The Vietnamese American Community of the USA

 6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093

Websites: https://tienggoicongdan.com/, vacusa.wordpress.com

Email: md46usa@gmail.com, ntramy99@yahoo.com

TEL : (512) 437-1193, (404) 409-8992

___________________________________________________________________

June, 18, 2021

To Mr. Jeff Bezo, Founder and CEO

     Mr. Jeff Wilke, CEO, Amazon Worlwide Consumer

     Mr. Jeff Blackburn, Senior VP, Business and Corporate Development

     Mr. Jay Carney, Senior VP, Corporate Affairs.

410 Terry Ave. N.

Seattle, WA 98109-5210

Ref: Protest against the sale of some Chinese products with the South Vietnam Flag.

To whom it may concern,

After the Vietnam War ended in 1975, millions of South Vietnamese   have fled the country and were resettled in democratic countries, mostly in the United States. To them, the yellow flag with three strips is still their national flag. More than 50 cities and states in the US have issued declarations to recognize that flag as Vietnamese American traditional symbol. A great percentage of the population in Vietnam still embraces the ideology of democracy and freedom, and thus still respects the South Vietnam flag.

We found on Amazon.com several Chinese products that abuse our South Vietnam Flag. To our people, the national flag is the most sacred icon that we always respect and put in the highest place in our home. The use of the flag to make products such as bathroom mat, toilet seat cover, toilet mat, sport calf sleeves… is an act of grave insult to our people.

We know that those products were made and sold by communist Chinese people who for centuries have had an unfriendly attitude toward our Vietnamese. They would do anything to harm our feelings.

On behalf of the Vietnamese American Community of the USA, we respectfully ask Amazon.com to stop the selling of the said products and to reject any similar products in future.

We will be very thankful for your consideration.

Michael Peavey Do

Chairman of the Board of Directors

_______________________________________________________________________________

List of some products that we found very insulting:

1. Bidai’s product:  South Vietnam Flag Aprons, ASIN: ‎B08ZNC9ZQY, sold by Keyoushangmaodian.

2. Minalo’s product: 4Pcs Oven Mitts and Pot Holders Set, South Vietnam Flag, ASIN: B0969HPSM3, sold by dongyingqziyourenmotuochexiaoshoudian.

3. Gratnna’s product: Large Bath Towel, South Vietnam Flag, ASIN: 0978SNDQJ, sold by FuNanLuJiangZhuangShiGongChengYouXianGongSi.

4. Xiagou’s product: South Vietnam Flag Calf Compression Sleeve, UNSPSC Code: 42240000, sold by Jianzhong Chen

5. Kaireno’s product: 3 Piece Bathroom Rugs set, South Vietnam Flag, ASIN: B095SCB3BW, sold by uanchnegquqihongriyong pinbaihuodian

Amazon.png
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Thư Thứ Hai Của Ông Đỗ Văn Phúc Gửi Ông Nguyễn Quốc Lân UBXDTĐ Quảng Trị

Đỗ Văn Phúc

md46usa@gmail.com

Ngày 15 tháng 6, 2021

Thư gửi ông Nguyễn Quốc Lân,

Ủy Ban Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị,

và quý vị có sự quan tâm đến.

Thưa ông Lân, thưa quý vị,

Sáng nay, một vài bạn chuyển cho tôi xem lá thư mang tựa đề “Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 1: Các Thế Lực Chống Đối Đang Vận Động Hủy Bỏ Dự Án Xây Dựng Tượng Đài” mà ông Lân gửi ra ngày thứ Hai, 14 tháng 6, 2021.

Đọc xong lá thư thì thú thật, tôi vô cùng phân vân, không biết có nên lên tiếng hay không vì hai lý do:

1. Từ hàng chục năm qua, tôi luôn luôn dừng lại đúng lúc, né tránh việc tranh cãi dây dưa mà sẽ không đi đến đâu ngoài việc sẽ bị những kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc để đánh phá cả hai bên.

2. Qua thư của ông Lân, thì tôi tự thấy đã có sự bất đồng ngôn ngữ sâu xa giữa tôi và ông Lân; và chắc ông Lân sẽ bảo thủ lập trường của ông, tự cho là mình đúng và dĩ nhiên, ngược lại, tôi cũng sẽ không suy chuyển lập trường của mình.

Nhưng chúng tôi không thể im lặng khi đọc luận điểm của ông Lân vơ đũa cả nắm và qui chụp cho chúng tôi là theo về phe chống đối các ông, chống đối việc xây dựng Tượng Đài Quảng Trị.

1. Việc ông Lân nhận xét về vài người trong tập thể cựu quân nhân, chúng tôi không có gì thắc mắc. Đối với chúng tôi, họ là những con sâu đã làm xấu đi hình ảnh người cựu chiến sĩ VNCH, Nhưng dù ông Nguyễn Văn Ức hay Bùi Phát có tệ hại đến đâu, họ không thể là đại diện cho hàng trăm ngàn cựu quân nhân đang sống trên đất Mỹ.

2. Ông Lân nằng nặc chụp cho chúng tôi cái tội hùa theo các ông NVU, BP để đánh phá kế hoạch Tượng Đài. Không rõ với trình độ suy xét của ông, ông có thể đọc và phân biệt được những lời góp ý khác với lời đả kích không. Giữa các ông và nhóm ông NVU, BP có xung đột vì tranh giành thế lực là chuyện của các ông. Chúng tôi không hề muốn xen vào và chẳng đứng về phe nào.

3. Chúng tôi là những người lính từng đổ máu trên chiến trường; dĩ nhiên chúng tôi rất hân hoan khi thấy có những người trẻ thay thế chúng tôi mà thực hiện những công trình giá trị để lại cho đời sau về những trang lịch sử oai hùng của phía Quốc Gia qua cuộc chiến đấu chống Cộng Sản.

Ngay trong lá thư đầu tiên tôi gửi đến Ủy Ban Tượng Đài qua ông Huỳnh Lương Thiện, tôi đã trình bày các đề nghị mà ai cũng thấy hợp lý. Mục đích là mong muốn có một kiến trúc uy nghi, xứng đáng. Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến cũng chưa hề có lời nào chống đối việc xây dựng Tượng Đài. Họ chỉ nêu ra vài điều nghi vấn. Mà nghi vấn là phải. Một dự án xây dựng như thế mà các ông làm vội vàng, trong vòng bí mật, từ lúc khởi xướng chưa tới 1 năm sau là khởi công thì thú thật tôi cũng phải khâm phục.

Tôi đã sưu tập gần 50 trang giấy những bài viết, lời bình về vụ Tượng Đài Quảng Trị. Tất cả đều là những ý kiến đóng góp với mong muốn được thấy công việc làm của Ủy Ban minh bạch hơn. Họ muốn Ủy Ban phải giải thích những câu hỏi về việc tiến hành, về nhân sự mà theo họ là có nhiều nghi vấn. Không thấy ai là người chống đối Tượng Đài. Họ chỉ bất bình về cách làm việc của Ủy Ban. Làm việc công ích, chính nghĩa thì không có gì phải e sợ, phải bảo mật, phải gấp vội. Vì thế, khi đọc trong vài thông cáo báo chí của Ủy Ban cho rằng có sự phá hoại kế hoạch, tôi lấy làm lạ rằng Ủy Ban đã sớm học bài chụp mũ vu vơ. Có phải nhằm lấp liếm các điều sai của mình chăng.

4. Người Việt Quốc Gia ai cũng có tấm lòng với tổ quốc, với chính nghĩa. Khi thấy những việc làm có ý nghĩa, phục vụ lợi ích chung, họ đều lên tiếng nồng nhiệt ủng hộ. Nhưng trong sinh hoạt chính trị, bên cạnh việc làm đúng cũng có nhiều việc làm sai khéo che đây dưới tấm màn chính nghĩa. Cùng một việc làm; nhưng có thể người làm là do tấm lòng để làm việc phục vụ công ích; nhưng cũng có người do mưu đồ cho riêng mình trong tương lai. Nhất là các chính trị gia mà theo ông Harrison :”Các nghị viên sẽ bỏ phiếu cho bất cứ gì có lợi cho họ về mặt chính trị, bất cần biết điều đó đúng hay sai.” Thú thật, từ mấy năm nay, tôi đã mất hẳn niềm tin vào các chính trị gia, Việt cũng như Mỹ. Khi cần lá phiếu, họ sẽ làm những điều ve vuốt chúng ta; nhưng khi cần tài chánh, họ sẽ sẵn sàng làm điều có lợi cho kẻ thù chúng ta. Họ chẳng vàng, chẳng đỏ, mà chỉ biết chuộng màu xanh green back! Sự thay lòng đổi dạ của con người diễn biến rất nhanh, chỉ qua đêm là xoay hẳn. Ngày hôm qua, họ mặc áo thêu cờ vàng, lên sân khấu nhận lá cờ thiêng, ra đường hoan hô đả đảo ầm vang; nhưng vài hôm sau thấy có mặt ở Sài Gòn, Hà Nội, đứng dưới lá cờ đỏ toét miệng cười duyên với bọn cán bộ CS! Nguyễn Cao Kỳ, Madison Nguyễn, Hoàng Duy Hùng, Kiều Chinh, Alan Võ Ford, ngay cả ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí chúng tôi rất bất bình khi ông trao bằng khen cho tài tử một phim do Cục Điện Ảnh và Bộ Công An VC yểm trợ!

5. Các ông khoe có hàng trăm người ủng hộ. Dĩ nhiên. Với quần chúng cũng có nhiều khuynh hướng. Có người chỉ dùng cái tâm để xét đoán và sẵn sàng ủng hộ ngay bất cứ việc gì họ cảm nhận là đúng. Nhưng cũng có nhiều người, do kinh nghiệm, do trách nhiệm mà nhìn sự việc qua cái “trí”. Họ sẽ vạch vòi từng chi tiết để biết chắc bản chất của sự việc trước khi lên tiếng ủng hộ hay phản bác. Chê họ là vạch lá tìm sâu cũng đúng. Vì không vạch vòi thì làm sao thấy con sâu nhỏ tí nằm trong khe lá? Ông Liễn và tôi, là những người có trọng trách đối với tổ chức của mình nên không thể thờ ơ mà phải đắn đo lắm trước công trình Tượng Đài Quảng Trị.

4. Nếu trước đây, tôi biết rằng Tượng Đài Quảng Trị cũng được dựng lên trong khuôn viên của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở đường American Way, Westminster, thì tôi phải xét lại ý kiến của mình. Quý vị từng đi thăm nhiều công viên, công trường nơi có các tượng đài di tích lịch sử. Chắc quý vị cũng thấy rằng người ta chỉ xây lên 1 tượng đài chính, chung quanh là hoa viên, bãi cỏ, là lối đi mà thôi. Nếu có thêm một kiến trúc khác thì đó có thể là một căn nhà nhỏ làm phòng hướng dẫn thông tin, bán quà lưu niệm và nhà vệ sinh cho du khách. Việc khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ bị chen thêm vào tấm bia Tưởng niệm các vị Tướng tuẫn tiết, bia Hoàng Sa… là điều lẽ ra nên tránh. Nay lại chen thêm một tượng đài Quảng Trị. Rõ ràng cách bài trí chen chúc manh múm nhiều thứ trong một khuôn viên nhỏ hẹp sẽ làm mất đi sự hài hoà, mỹ quan của công viên. Vì thế, chúng tôi rất đồng ý với ý kiến của ông Robert Harrison, Phó CT Ủy Ban Khu Vực Tượng Đài Chiến Sĩ gửi cho Hội Đồng TP Westminster khi ông đề nghị nên xây ở một nơi khác vì thành phố hiện còn 19 công viên khác.

Thưa ông Nguyễn Quốc Lân,

Ông là một luật sư, có bằng cấp đại học; ông lại là người đứng đầu về Giáo Dục của một Học Khu thuộc Thành Phố Westminster. Nhưng qua lá thư của ông thì tôi cứ tưởng là một lá thư gửi từ bên Việt Nam Cộng Sản của một người thuộc thành phần ít học, mang đầy ác cảm với Quân Lực VNCH. Chỉ có bọn Việt Cộng và tay sai mới dùng chữ mỉa mai “Quan thầy người Mỹ”, “ông lính Việt Nam”. Ông đã không viết theo một ngôn ngữ cần có của một người có học đang phụ trách về giáo dục của một Học Khu, mà đã dùng chữ nghĩa và luận điểm rất thô thiển. Người ta không chỉ đánh giá tư cách của ông qua loại ngôn ngữ này, mà còn đánh giá sự giáo dục của gia đình ông nữa, ông ạ!

Còn một vấn đề rất nhỏ, nhưng cũng đành phải nói ra để ông bớt tự phụ, kiêu căng và hỗn láo. Những người mà ông dùng ngôn ngữ hạ cấp để mạt sát, tuy rằng vài người có hành vi kém cỏi đáng chê; còn đa số ở tuổi cha, anh của ông. Còn rất nhiều người từng có học vị đại học từ khi ông chưa sinh ra đời; từng hoạt động về chính trị hơn nửa thế kỷ. Họ không thua kém ông đâu.

Tôi mong rằng đây là lá thư thứ hai gửi ông và cũng là thư cuối cùng. Tôi sẽ dừng lại và sẽ bỏ ra ngoài tâm trí những chuyện liên quan đến Tượng Đài. Chỉ mong những ai trong tương lai, có hảo ý xây dựng các tượng đài về Quân Đội, cần làm việc trong tình thần xây dựng và minh bạch, nhất là chịu lắng nghe ý kiến người khác.

Trân trọng.

Posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự | Leave a comment

Vị CHỈ HUY TRƯỞNG Thủy Quân Lục Chiến đầu tiên của QLVNCH

Là một cựu sĩ quan hàng hảI và cựu quân nhân QLVNCH, tôi thật hãnh diện được đọc những dòng chữ tóm tắt những đóng góp đáng hãnh diện của cựu Trung Tá KQ Lê Như Hoàn, một niên  trưởng trong quân đội VNCH mà tôi chưa từng có hân hạnh được quen biết.  Đây là một dẫn chứng cho nhóm hậu duệ VNCH, nhất là các dân cử trẻ nhớ rằng chú bác của các anh chị cũng có nhiều đóng góp cho xứ sở này đáng kể hơn cả những đóng góp mà vài vị trong thế hệ trẻ đang tự vênh váo để dám đập bàn nói với nhóm cựu quân nhân VNCH là “các chú bác chỉ biết bắn súng ở VN chứ biết gì về chính trị tại Mỹ mà đòi hỏi cháu phải làm…này nọ theo ý các chú bác.”
Những trường hợp các vị cựu sĩ quan trong quân lực VNCH từng thành công lớn tại Hoa Kỳ đã đóng góp rất đáng kể cho xứ sở này tương tự như cựu Trung Tá KQ Lê Như Hoàn không phải là ít nhưng các  vị ấy rất khiêm tốn không muốn phô trương như vài người trong nhóm trẻ nhìn trời bằng vung và khinh miệt các chú  bác trong quân lực VNCH.  Các vị dân cử trẻ, cho dù họ có từng đóng góp được cho xứ sở này đáng kể hơn các chú bác như chú/bác Lê Như Hoàn đã đóng góp thì cũng không nên có lời lẽ và thái độ hỗn hào như vậy.  Huống hồ tài lực của các anh chị còn kém xa các bậc chú bác trong quân lực VNCH mà các vị thường ngạo mạn mà coi rẻ.  Thật đáng tiếc thay.
Phạm Kim Long 

IMG_0535.jpg
IMG_0472.jpg
IMG_0357.jpg

Th/T Lê như Hùng được TT Ngô Đình Diệm bổ nhiệm làm Tỉnh Trưởng Bến Tre ( Kiến Hoà) sau khi ông đã được chỉ định đem TQLC dẹp tan chiến dịch Đồng Khởi của bọn vc ở tỉnh nầy.Ông được thăng cấp Tr/Tá .
Sau vụ đảo chánh không thành của ông Nguyễn chánh Thi, ông được Tổng Thống Ngô Đình Diệm chọn  làm Tham Mưu Trưởng  Biệt Bộ Phủ Tổng Thống thay thế
Tr/Tá Cao văn Viên( về sau là Đ/Tg)  đi làm Tư Lệnh binh chủng Nhảy Dù . Sau biến cố tháng 11 năm 1963  Tr/T Lê như Hùng bị bắt giải ngũ khỏi quân đội.
Ông bị đi tù cải tạo của bọn csvn , qua Mỹ và mất lúc ông 62 tuổi.

 


           KQ Lê như Hoàn  em CHT TQLC Tr/T Lê như Hùng

Là một cựu sĩ quan hàng hảI và cựu quân nhân QLVNCH, tôi thật hãnh diện được đọc những dòng chữ tóm tắt những đóng góp đáng hãnh diện của cựu Trung Tá KQ Lê Như Hoàn, một niên trưởng trong quân đội VNCH mà tôi chưa từng có hân hạnh được quen biết. Đây là một dẫn chứng cho nhóm hậu duệ VNCH, nhất là các dân cử trẻ nhớ rằng chú bác của các anh chị cũng có nhiều đóng góp cho xứ sở này đáng kể hơn cả những đóng góp mà vài vị trong thế hệ trẻ đang tự vênh váo để dám đập bàn nói với nhóm cựu quân nhân VNCH là “các chú bác chỉ biết bắn súng ở VN chứ biết gì về chính trị tại Mỹ mà đòi hỏi cháu phải làm…này nọ theo ý các chú bác.”
Những trường hợp các vị cựu sĩ quan trong quân lực VNCH từng thành công lớn tại Hoa Kỳ đã đóng góp rất đáng kể cho xứ sở này tương tự như cựu Trung Tá KQ Lê Như Hoàn không phải là ít nhưng các vị ấy rất khiêm tốn không muốn phô trương như vài người trong nhóm trẻ nhìn trời bằng vung và khinh miệt các chú bác trong quân lực VNCH. Các vị dân cử trẻ, cho dù họ có từng đóng góp được cho xứ sở này đáng kể hơn các chú bác như chú/bác Lê Như Hoàn đã đóng góp thì cũng không nên có lời lẽ và thái độ hỗn hào như vậy. Huống hồ tài lực của các anh chị còn kém xa các bậc chú bác trong quân lực VNCH mà các vị thường ngạo mạn mà coi rẻ. Thật đáng tiếc thay.
Phạm Kim Long

Phi Công của KQVNCH đảm nhiệm chức vụ quản trị phi trường quốc tế
KQ Lê Như Hoàn

Hình chụp các phi công Bắc phạt trở vè. Phượng Hoàng Rosa Lê Như Hoàn đứng ở góc bên trái Tôi gia nhập KQVNCH vào năm 1961, khóa SVSQ/KQ 61. Sau khi thụ huấn quân sự tại TTHLKQ Nha Trang, được tuyển chọn đi du học hoa tiêu của trường Hải Quân Hoa Kỳ Pensacola, Florida. Về nước được thuyên chuyển về phục vụ cho phi đoàn khu trục 514 ở Biên Hòa. Tôi được chỉ định trong số 24 Phi Công khu trục trong phi vụ oanh tạc Bắc Việt lần thứ nhất vào ngày 5 tháng 2 năm 1965. Trước năm 1975, tôi mang cấp bậc Trung Tá và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khối Đặc Trách Khu Trục / BTLKQ.

Tháng 4 năm 1975, miền Nam mất vào tay CSVN xâm lăng, tôi được di tản sang Mỹ. Sau khi ra khỏi Camp Penleton, California, tôi được sponsor kiếm cho cái job làm việc với hãng đóng xe trucks ở Los Angeles. Mỗi ngày làm việc chung với những người Mễ để di chuyển những tấm metal sheets từ xe chở hàng vào trong shop. Sau 3 tuần, supervisor kêu tôi vào văn phòng của ông ta và tôi bị sa thải vì productivity của tôi không đạt được tiểu chuẩn. Ông supervisor cho tôi biết là ông nhận xét tôi có khả năng làm việc bằng đầu óc, chứ không phải bằng bắp thịt. Ông khuyên tôi nên đi học lại.

Cuối năm 1975, tôi di chuyển về Chicago để sum họp với các thân nhân của tôi . Tôi xin được công việc làm cho hãng Maintenance services company. Sau một thời gian 3 tháng, tôi được cân nhắc lên Chức vụ Contract service Manager đấu thầu và cung cấp dịch vụ building services cho những văn phòng cao ốc (office buildings) trong thành phố Chicago. Tôi trở lại trường, vừa đi học vừa đi làm. Tôi ghi danh vào trường Đại học Northeastern Illinois University theo học môn học về Quản Trị Thương Mại ( Business Management) thích ứng cho công việc làm của tôi lúc đó. Tôi học liên tục, kể cả mùa hè và tốt nghiệp với văn bằng B.A vào năm 1979, tôi liền nạp đơn các trường Đại học để theo học bằng Master về ngành Quản Trị. Tôi được nhận vào trường Đại học DePaul University, Chicago để theo học Master về Management of Public Services, concentration area: Quantitative Methods/ Operations Research. Tôi học xong chương trình master vào cuối năm 1981 và làm lễ ra trường với văn bằng M.S vào tháng 2 năm 1982. Trong thời gian làm việc cho hãng nầy, tôi đã giúp được cho nhiều người Việt tỵ nạn ở Chicago có công việc làm.


Sau khi ra trường, tôi di chuyển gia đình về Houston, Texas để vui sống với bạn bè trong KQVNCH của tôi, đặc biệt là người bạn thân Phạm Đăng Cường, cùng khóa SVSQKQ 61 với tôi và cùng khóa với tôi ở trường Phi Hành Hải Quân Hoa Kỳ Pensacola, Florida. Trong năm 1982, tôi nạp đơn để kiếm việc làm cho các cơ quan của chính phủ Liên Bang (federal agencies). Trong năm, tôi được Department of U.S. Army mướn vào chức vụ Operations Research Analyst, làm việc tại Fort Sheridan ở Illinois cách thành phố Chicago 25 miles. U.S. Army đài thọ tất cả để di chuyển tôi từ Houston trở về Chicago.


Đầu năm 1983, tôi thấy hãng thầu Pan Am của Mỹ tuyển chọn nhân viên đi làm cho phi trường Quốc tế King Khaled International airport mới mở ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, tôi thấy tiền lương và benefits thật hấp dẫn, vả lại là một phi công, tôi mong muốn được làm những việc trong phi trường. Tôi nạp đơn, được gọi interview và được chọn vào công việc Contract Service Administrator team của phi trường. Tôi ký giao kèo làm việc 2 năm (1983- 1985) cho phi trường. Cứ 6 tháng, các công nhân Mỹ được nghỉ hè 15 ngày và được cung cấp vé máy bay khứ hồi để về Mỹ. Mãn hạn giao kèo tôi trở về lại Chicago và làm việc cho City of Chicago với chức vụ City Planner cho Department of Public Works/ Bureau of Transportation. Năm 1987, tôi được Department of Aviation của City mướn. Tôi giữ chức vụ General Manager of Operations của phi trường Quốc tế O‘Hare AirPort. Phi trường O‘Hare lúc đó được đánh giá và xếp hạng là phi trường bận rộn nhất thế giới. Tôi điều hành khoảng 800 công nhân thuộc Union (nhiều Union locals khác nhau) và directors, managers, supervisors, foremen, foreladies làm việc tại phi trường. Một điều được gọi là trùng hợp, phi trường O‘Hare được mang tên của Hải Quân Trung Tá Edward „Butch“ O‘Hare, ông là một Phi Công khu trục xuất thân của Trường bay Hải Quân Mỹ Pensacola, Florida cũng như trường hợp của tôi, cùng một Phi Công khu trục xuất thân tại trường bay nầy.


Tôi không có trở ngại khi làm việc cho phi trường Quốc tế King Khaled ở Thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. Trong thời gian làm việc tại phi trường Quốc tế O‘Hare, tôi phải đương đầu với những trở ngại, tôi nghĩ có lẽ trong thời gian đó, tôi là người tỵ nạn Việt Nam ở trong chức vụ Quản Trị! Chẳng Hạn, Parking garage của phi trường O‘Hare lúc đó có những chức vụ Director và 4 Operations Managers (3 cho mỗi shift và 1 gọi là relief Operations Manager), tôi và Director của Parking và nhân viên hành chánh của parking trong committee phỏng vấn cho một chức vụ Operations Manager được mở ra để tuyển chọn một anh công nhân Mỹ trắng làm việc tại phi trường, có bằng cấp Master degree of labor relations đã nộp đơn apply cho cái job nầy. Sau cuộc phỏng vấn, anh ta không được chọn lựa và đã xin gặp tôi để khiếu nại. Anh ta cho tôi biết là anh có bằng cấp Master như tôi, anh ta lại nói tiếng Anh giỏi hơn tôi, đáng lẽ anh phải được chọn vào chức vụ như tôi. Tôi đã trả lời anh nầy: „Nếu Department of Aviation muốn chọn người nói tiếng Anh giỏi để ngồi vào chức vụ nầy thì họ đã chọn mấy người homeless vào ghế này. Sở dĩ họ chọn tôi là vì họ chọn về đầu óc của tôi (My brain)“, và tôi chỉ cái cửa đi ra của văn phòng tôi và mời anh ta ra khỏi phòng.

Tuy nhiên, tôi cũng có dịp để chứng minh khả năng tại phi trường quốc tế O‘Hare. Khi tôi được đề cử đảm nhiệm chức vụ General Manager of Operations, tôi đã điều chỉnh về chương trình (scheduling) Nhân lực cho 4 divisions dưới sự điều khiển và trách nhiệm của tôi cho có hiệu quả hơn, dựa trên tiêu chuẩn thâm niên (seniority) và tiên đoán về thời tiết và các hoạt động hàng ngày của các airlines, mỗi năm đã cắt giảm budget khoảng 600,000 mỹ kim. Riêng Parking garage vào thời điểm đó có tất cả 16,000 parking spaces và thu lợi mỗi năm (annual gross revenue) $46,000,000 Mỹ kim. Thâu tiền ra của parking bằng tiền mặt, vào thời gian đó, dùng Credit cards chưa được thịnh hành như bây giờ. Vào đêm thứ sáu, ngày 4 tháng 10 năm 1991 vì thời tiết xấu một cách bất thường, không thể dự đoán trước được để staffing đủ cashiers thu tiền ra của parking. Tôi được thông báo vào lúc 11 giờ đêm hôm đó và liền tới phi trường để giải quyết. Tôi thấy đoàn xe chờ ra cửa customers kéo dài từ ngoài cổng của parking lên tới những tầng parking của phi trường. Tôi nghĩ đến vấn đề an toàn của customers, nếu có người nào bị bệnh (heart attack) hoặc một chuyện gì bất thường xảy ra, xe chữa lửa và xe cấp cứu không thể hoạt động được, Department Of aviation và City có thể bị law suit. Tôi liền đề nghị với cấp trên của tôi cho mở cửa parking của phi trường để họ đi ra free. Đề nghị hợp lý của tôi được chấp thuận. May mắn, đêm đó không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Đêm đó parking bị thất thu 65,000 dollars. Một người customer đã gởi thơ cho ông Thị Trưởng của Chicago khen ngợi hành động này và đề nghị đặt tên của parking của O‘Hare cho người đã có hành động nhân đạo kịp thời. Trong thời gian làm việc cho phi trường O‘Hare, tôi cũng giúp đỡ cho một số người Việt tỵ nạn làm việc cho phi trường.


Một trở ngại khác tại phi trường O‘Hare là công nhân làm tại phi trường của City lúc đó, một số người tham gia những hoạt động của các politicians (mayor, alderman etc…). Họ được những công việc làm của City qua những politicians đỡ đầu cho họ. Họ được tưởng thưởng công việc làm của City và còn được đặc ân làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy và Chúa nhật, làm việc vào shift ban ngày. Tính chất của các phi trường quốc tế là phải hoạt động 24/7 nên thiếu hụt công nhân cho những shifts đêm và weekend. Tôi đã không vị nể về chuyện này, tôi dám làm Chương Trình cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn thâm niên (seniority). Tôi gặp nhiều trở ngại trong công việc điều hành. Đến đầu năm 1993, tôi được Chicago Building Services company do một nhóm người Mỹ trong ngành Real Estate, Lawyers và Investors muốn tuyển mộ tôi làm việc với company của họ với chức vụ Senior Vice President. Tôi rời phi trường ra làm việc với họ để có ý định đấu thầu những công việc trong phi trường. Đến năm 1998, tôi được đề cử để giữ chức vụ President của company. Dù rằng tôi rời chức vụ của phi trường, một nhóm công nhân thưa kiện supervisor của họ và đã lôi tôi ra làm nhân chứng.


Trong thời gian phôi thai của cuộc đời tỵ nạn, tôi hãnh diện là một phi công của KQVNCH đã được chọn làm việc trong những chức vụ quản trị các phi trường Quốc tế .KQ Lê Như Hoàn

Phụ chú BBT:

Một trong những chức vụ của NT Lê Như Hoàn là Đoàn Trưởng Đoàn SVSQ Không Quân Nha Trang khi còn mang cấp bậc Đại Úy. Với tác phong mẫu mực, một hình tượng kiêu hùng, tinh thần vượt thắng, NT đã là thần tượng một thời của hàng ngàn SVSQ Không Quân mới tập tễnh làm kiếp chim. Năm 1975, số phận nghiệt ngã không chừa một ai, NT Lê Như Hòan đã bắt đầu cuộc đời tị nạn hẩm hiu như tất cả mọi người. Nhưng, mặc dù tuổi đã cao, NT vẫn cố gắng vượt thắng số phận, tiếp tục học lên để rồi ngất ngưởng ngự trị trên những chức vụ hàng đầu xã hội của kiếp đời lưu vong, trở thành niềm tự hào của Không lực VNCH. Cánh đại bàng đã lại vút cao, hào hùng, lã lướt như những đường bay của một thời chinh chiến. Bài viết là tấm gương sáng chói về tinh thần phấn đấu bất khuất của một người phi công VNCH, những người không bao giờ chịu thua số phận, dù trên chiến trường hay trong cuộc sống (CT).

 (Trích từ Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD: Không Gian Và Nỗi Nhớ)

Posted in Tản mạn | Leave a comment