Blog Archives

Mời Đọc Tác Phẩm Mới của Nhà Văn Đỗ Văn Phúc

Kính mời quý vị đọc tác phẩm mới của nhà văn Đỗ Văn Phúc Xin bấm vào link bên dưới Click to access ChuyenMinhChuyenNguoiforweb.pdf

Aside | Posted on by | 1 Comment

Huỳnh Quốc Bình – Đứng chàng hảng

 You liar ! (by Bac Bay) Hiện nay tại Hoa Kỳ, mấy bạn trẻ có phong trào mặc quần lưng rộng xệ thấp khỏi rốn. Để giữ cho cái quần không bị tuột xuống, các cô cậu phải luôn dang … Continue reading

Aside | Posted on by | 2 Comments

Thành Viên Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời/CĐNVQGHK

Thành Viên Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời Được bầu trong kỳ Đại Hội Bất Thường tại Tarrant County ngày 22 tháng 9, 2012 1. Hội Ðồng Ðại Biểu Lâm Thời: Chủ Tịch: Ông Nguyễn Ngọc Tiên (CT CĐ Bắc … Continue reading

Aside | Posted on by | 1 Comment